of 61441 LinkedIn

Belasting over zorgbijdrage ‘niet aan de orde’

Er was sprake van dat burgers belasting zouden gaan betalen over een gedeelte van de premiebijdrage voor een collectieve zorgverzekering, maar staatssecretaris Snel (Financiën, D66) zegt dat dat niet zal gebeuren.

Er was sprake van dat burgers belasting zouden gaan betalen over een gedeelte van de premiebijdrage voor een collectieve zorgverzekering, maar staatssecretaris Snel (Financiën, D66) zegt dat dat niet zal gebeuren.

Gemeentepolis

Inwoners kunnen geld krijgen van de gemeente om mee te doen aan een collectieve zorgverzekering, ook wel gemeentepolis genoemd. Met een dergelijke premiebijdrage wordt een verzekering betaalbaar gemaakt voor mensen met lage lonen. Het gerucht ging dat de Belastingdienst van plan was een deel van de premiebijdrage te belasten. Snel schrijft dat dit niet het geval zal zijn: ‘Na overleg tussen de betrokken departementen is vastgesteld dat het belasten van voornoemd deel van de gemeentelijke bijdrage niet aan de orde zal zijn.’

 

Eigen risico

Gemeenten bieden de gemeentepolis aan, die wordt afgesloten bij een verzekeraar, en de mogelijkheid bestaat ook dat ze zich aanvullend laten verzekeren zodat ze het eigen risico niet hoeven te betalen (‘herverzekeren’). Die tegemoetkoming of polis was het deel dat mogelijk tot het belastbaar inkomen gerekend zou worden.

 

Belastbaar

Kamerleden Kerstens en Nijboer (beiden PvdA) reageerden verontwaardigd. ‘Deelt u de mening dat het onwenselijk is het deel van de premiebijdrage die betrekking heeft op het eigen risico aan te merken als deel van het belastbaar inkomen?’ vroegen ze. ‘Zo nee, waarom bent u van mening dat deze premiebijdrage die mensen met lagere inkomens behoedt voor onvoorziene en relatief hoge kosten deel moet uitmaken van het belastbaar inkomen?’ Het gaat immers om burgers die in aanmerking komen voor een gemeentepolis, waarvoor de gemeente een inkomensgrens hanteert van maximaal 120 tot 130 procent van het wettelijk minimumloon. Maar volgens de staatssecretaris zal het genoemde deel dus niet belast worden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Petra op
"Er was sprake van dat burgers belasting zouden gaan betalen over een gedeelte van de premiebijdrage voor een collectieve zorgverzekering"

Hoe kom je erop?! Een duidelijker bewijs dat onze overheid ons echt tot op de laatste cent wil uitkleden is er niet.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners