Advertentie
financiën / Nieuws

Nieuw kabinet moet beslissen over financiële steun

De financiële effecten van de coronacrisis zullen nog lang worden gevoeld en het is te vroeg om de definitieve balans op te maken, maar in de bestrijding van de financiële problemen werken rijk, gemeenten en provincies ‘eendrachtig samen’. Dat schrijft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een advies aan demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). De betrokken partijen moeten zich aan de afspraken blijven houden en constructief blijven samenwerken.

15 februari 2021
Corona-financi-n-shutterstock-1670735392.jpg

De financiële effecten van de coronacrisis zullen nog lang worden gevoeld en het is te vroeg om de definitieve balans op te maken, maar in de bestrijding van de financiële problemen werken rijk, gemeenten en provincies ‘eendrachtig samen’. Dat schrijft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een advies aan demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). De betrokken partijen moeten zich aan de afspraken blijven houden en constructief blijven samenwerken.

Niet over hoogte bedrag

De financiële gevolgen van de crisis zijn groot en het is volgens de ROB ‘aan een nieuw kabinet om in samenspraak met de decentrale overheden te komen tot een pakket van maatregelen dat de financiële verhoudingen weer in evenwicht brengt’. Het uitgangspunt is in ieder geval dat overheden er financieel niet op achteruit mogen gaan. De raad is te spreken over hoe de financiële coronacompensatie tot nu toe gaat, maar benadrukt dat dit advies niet gaat over de hoogte van het bedrag.

 

Enige coulance

Er is gekozen voor een pragmatische benadering die rekening houdt met de aard van de financiële effecten en welke informatie beschikbaar is. ‘De Raad is van mening dat dit gelet op de urgentie en het unieke karakter in dit geval ook het meest passend is.’ Er zal vanuit de toezichthouders bij de verantwoording van de uitgekeerde compensatie ‘enige coulance’ moeten zijn, schrijft de ROB, gezien de omstandigheden.

 

Bestuur verschraalt

Los van de coronacrisis hebben gemeenten het al moeilijk. Ze hebben de afgelopen jaren flinke bezuinigingen doorgevoerd en ingeteerd op hun reserves. Slechts twaalf gemeenten staan dit jaar onder preventief toezicht maar de provincies, die toezicht houden, maken zich zorgen. Het bestuur verschraalt. ‘Het opschorten van de opschalingskorting biedt de gemeenten op korte termijn iets

meer lucht, maar lost de structurele financiële problemen niet op.’

 

Gevolgen zullen er zijn

De gevolgen zullen nog lang doorwerken, waarbij een deel indirect zal zijn zoals oplopende werkloosheid, winkelsluitingen en onderwijsachterstanden. ‘De gevolgen daarvan

zijn op dit moment moeilijk in te schatten, maar duidelijk is dat die gevolgen er

zullen zijn.’ De raad geeft hierbij aan dat er door de Tweede Kamer een aanvullende adviesaanvraag is gedaan over de gevolgen in de nabije toekomst. Dit advies wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mark
Ik weet niet of ze daarover moeten beslissen. 100 miljard euro van ons geld hebben zij al uitgegeven. Het rijk heeft namelijk geen geld. Dus laat de mensen beslissen wat ze willen. De last wordt te groot voor de toekomstige generaties, terwijl zij helemaal geen last van het virus hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Carolien.

Die lasten voor toekomstige generaties vallen erg mee. Als de Staat tegenwoordig leent krijgen ze nog 0,4% rente toe. De door Corona uit te geven extra 100 miljard euro kan in 60 jaar worden afgeschreven. De totale extra jaarlijkse kosten aan rente en aflossing bedragen derhalve nog geen 2 miljard euro. Daaraan betalen de huidige en toekomstige generaties mee. Daarnaast heeft de huidige generatie na de oorlog vooral voor de huidige welvaart gezorgd. Iedereen krijgt nu even een dipje maar vanaf de 2e helft van dit jaar draait de economie weer als een tierelier. Geen zorgen voor morgen dus. De belangrijkste taken voor een toekomstig Kabinet liggen op gebied van onderwijs, wonen, klimaat en energie, werkgelegenheid, pensioenen, toekomstige bestuurlijke inrichting, hervorming belastingstelsel enz. enz. Er is dus héél veel te verbeteren. De Kabinetten Rutte zijn namelijk niet verder gekomen dan een beetje op de winkel passen en hebben veel laten liggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie