Advertentie
financiën / Nieuws

Ollongren: ‘Handen af van accres’

Het accres is van gemeenten en zij bepalen waar het aan wordt uitgegeven. Dat stelde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag op het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

27 juni 2018

Het accres is van gemeenten. Zij bepalen waar het aan wordt uitgegeven, niet ministers of staatssecretarissen. Dat stelde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag op het jaarcongres van gemeentekoepel VNG.

Onvrede

Zij reageerde daarmee op de onvrede die er onder gemeenten leeft. Onvrede over het gemak waarmee bewindslieden stellen dat gemeenten problemen, bijvoorbeeld rondom de tekorten in de jeugdzorg of op de sociale werkvoorziening, uit het accres kunnen bekostigen. VNG-voorzitter Jan van Zanen refereerde in zijn jaarrede aan recente uitlatingen daarover van minister De Jonge (VWS) en staatssecretaris Van Ark (SZW). ‘Ik sta voor een vrij besteedbaar accres. Gemeenten moeten bij de inzet daarvan hun eigen prioriteiten stellen’, benadrukte Ollongren.

Stroppenpot

Ze stelde ook de financiële zorgen van gemeenten te begrijpen, met name over de tekorten in het sociaal domein. Toch kwam ze tijdens het jaarcongres niet met extra geld over de brug. Ze refereerde aan de afspraken die zijn gemaakt over de eenmalige ‘stroppenpot’ van 200 miljoen euro, waarvan gemeenten de helft ophoesten, en het transformatiebudget (idem). ‘Ik deel uw zorgen en ik sta aan uw kant als het over de zorg aan kwetsbare mensen gaat. Het is niet zo dat we niet meer over geld praten’, aldus de minister. ‘Over het advies van de ROB gaan we serieus met elkaar het gesprek aan en een extern deskundige onderzoekt de volumegroei in de jeugdhulp’, stelde Ollongren.


Na de zomer

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) stelde vorige week in een advies dat het macrobudget voor de bijstand (BUIG) niet deugt en moet worden aangepast. Een deel van de tekorten over 2016 en 2017 moet eenmalig worden afgekocht. Na de zomer komt het kabinet met een reactie hierop.


Graat in de keel

De tekorten in het sociaal domein zijn ‘een graat in de keel’, stelde Van Zanen in zijn jaarrede. ‘Het advies van de ROB moet worden uitgevoerd. Het staat vast dat het macrobudget BUIG onvoldoende is.’ Van Zanen stelde blij te zijn met de ‘uitgestoken hand’ van Ollongren en dat de intentie er is om er samen uit te komen. Maar hij benadrukte ook: ‘Wij kunnen geen streep onder de tekorten zetten.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Gemeenten zijn voor 70-80% afhankelijk van de Algemene uitkering van het gemeentefonds. Desalniettemin zijn er gemeenten, zoals Amsterdam, die maling hebben aan landelijke wetgeving zoals de reeds jarenlang bestaande anti kraakwetgeving. Gemeenten dienen dan ook meer te luisteren naar Den Haag en dus te kiezen voor minder zelfstandigheid, ter voorkoming van allerlei pirateske vrijstaatjes zoals Amsterdam.
H. Wiersma / gepens.
Veel problemen kunnen worden voorkomen door een betere communicatie vooraf tussen de Rijksoverheid en de andere bestuurslagen bij wijziging en/of nieuwe wetgeving. Het lijkt mij normaal dat in de besluitvorming voor dergelijke wetgeving vooraf duidelijke afspraken over de financiën worden gemaakt met de koepelorganisaties van de betrokken Overheidslagen. Kennelijk gebeurt dit nu niet en worden geen goede afspraken gemaakt en/of worden helemaal geen afspraken gemaakt. Overigens behoort een goede evaluatie van dergelijke afspraken ook tot het proces.
Advertentie