Advertentie
financiën / Nieuws

Tien gemeenten onder curatele

De provincies hebben tien gemeenten onder curatele gesteld, omdat hun begrotingen niet sluitend zijn. Vorig jaar gold het zogeheten preventieve toezicht nog voor 16 gemeenten.

05 januari 2016

De provincies hebben tien gemeenten onder curatele gesteld, omdat hun begrotingen niet sluitend zijn. Vorig jaar gold het zogeheten preventieve toezicht nog voor 16 gemeenten.

Wanneer een gemeente er niet in slaagt om de begroting te laten sluiten en ook niet aannemelijk maakt dat de problemen binnen vier jaar worden opgelost, stelt de provincie preventief toezicht in. Gemeenten mogen dan geen nieuwe verplichtingen aangaan zonder toestemming van de
provincie. Ook begrotingswijzigingen hebben provinciale goedkeuring nodig.

Grote druk

De druk op de gemeentelijke begrotingen blijft volgens de toezichthouders onverminderd groot, zo constateren de provincies. De naweeën van de recessie spelen een rol waarbij grote bedragen zijn afgeschreven op de grondposities. ‘Dat in combinatie met de extra zorg taken maken de financiële toekomst van gemeenten onzeker’, aldus de provincie Friesland. Volgens de Overijssels gedeputeerde Monique van Haaf (VVD) kampen vrijwel alle gemeenten in die provincie nog steeds met teruglopende inkomsten als gevolg van de financiële crisis. In Overijssel zijn twee van de 25 gemeenten om financiële redenen onder preventief toezicht van de provincie geplaatst in 2016: Haaksbergen (‘financiële positie broos’) en Almelo (‘staat rood met het eigen vermogen’).

Begrotingstoezicht

In Zeeland blijven, net als vorig jaar, Middelburg en Vlissingen onder preventief toezicht. Groningen plaatst Menterwolde om financiële redenen onder preventief begrotingstoezicht, omdat de gemeente geen sluitende begroting heeft gepresenteerd. Er is een tekort van 1,3 miljoen euro. Dat bedrag loopt tot 2018 naar verwachting op tot 1,8 miljoen euro. In dat jaar moet de gemeente zijn gefuseerd met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Ook de gemeente Ten Boer blijft verscherpt toezicht van de provincie houden in 2016, omdat de gemeente is aangewezen op extra rijkssteun op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet.

Verliezen grondbedrijf

In Gelderland vallen twee gemeenten onder preventief toezicht: Apeldoorn en Beuningen. Dat was het afgelopen jaar overigens ook al zo. Apeldoorn heeft nog steeds te maken met een negatieve algemene reserve door (oude) verliezen in de grondexploitatie en onvoldoende buffers binnen het grondbedrijf. Bovendien is er achterstallig onderhoud op wegen ontstaan. Ook Beuningen heeft door (oude) verliezen in grondexploitatie en zandwinning te maken met een negatief eigen vermogen gedurende een langere periode.

In Brabant blijft de gemeente Gemert-Bakel onder curatele van de provincie staan. De gemeente heeft nog steeds een negatieve algemene reserve. In Friesland blijft de schade ook beperkt tot één gemeente: Heerenveen. ‘Maar de Friese gemeenten hebben ondanks een licht herstel van de economie moeite om de financiële positie gezond te houden’, aldus de provincie.

 

Licht herstel

In Limburg zijn de begrotingen van alle 33 gemeenten ‘goed’ bevonden. Het is het vijfde jaar op rij dat er geen enkele Limburgse gemeente onder curatele valt. Ook in Zuid-Holland, Flevoland en Drenthe hebben alle gemeenten een sluitende begroting voor 2016. Noord-Holland hoeft eveneens geen enkele gemeente onder preventief toezicht te stellen vanwege niet-sluitende begrotingen. Langendijk, de enige gemeente die vorig jaar onder curatele stond, is er in geslaagd weer een evenwichtsherstel op de begroting te bereiken.

 

Sociaal domein

Dat er dit jaar relatief weinig gemeenten onder preventief toezicht hoeven te worden gesteld, verklaart voorzitter Rob Timmers van het landelijk vakberaad provinciaal toezicht door de gunstige uitvallende septembercirculaire voor 2016. ‘De komende jaren zullen de resultaten binnen het sociaal domein moeten aantonen of er toch nog gronden tot zorg moeten zijn’, zegt hij.

 

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jannie / Directieadviseur
Is het niet bijzonder dat met zulke hoge kortingen en grote risico's in het sociaal domein er zo betrekkelijk weinig gemeenten onder preventief toezicht zijn gekomen?
JaapvV / adviseur
Preventief toezicht - wat een heerlijk leeg begrip. Zoals gewoonlijk pas toegepast als het fout gaat of al fout is. Het preventief vermogen van de overheid is en blijft nul, ook bij kwakkelende gemeenten. Noem het maar preventief nakijken, dat dekt de lading beter.

Preventie zorgt dat je niet in de fout gaat. Niet meer en niet minder.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Ik weet dat Almelo met 1000 euro per jaar landelijk kampioen is qua lage bedeling van fractiekosten vergoeding, dus vaak eenvoudige raadsleden kunnen dan ook nooit serieuze ondersteuning inhuren om steekhoudende oppositie te voeren tegen het veel te corpulente en verkwistende college, terwijl nota bene de gemeenteraad de macht zou moeten hebben in het stadhuis en de burgemeester en college slechts een uitvoerende taak hebben! En zo kon dit waardeloze college zijn goddeloze gangetje gaan en zitten nu 72.000 inwoners op de blaren. Zo staat het, volstrekt overbodige, nieuwe gemeentehuis van 58 miljoen, gebouwd door Polen (!), al maanden grotendeels leeg waardoor iedere ambtenaar nú 2000 euro per uur kost! Een van de gevolgen is dat er o.a. dit jaar een veel hogere OZB geheven gaat worden en allerlei voorzieningen onbetaalbaar worden. Persoonlijk vind ik dat de provincie Overijssel dit veel te lang heeft laten sloffen en als toezichthouder veel eerder zeer aktief en periodiek jaarlijkse begrotingen had moeten analyseren en aan de noodrem had moeten trekken.Dit verhaal zal, vrees ik, nog lang vervolgd worden.
hans wieser / senior project/programmamanager
In het grootste dorp op de Veluwe gaan ze gewoon door met geld over de balk smijten. Meer dan een half miljoen aan de Giro en allerlei andere zichzelfopdeborstkloppende projecten kosten de gemeenschap handen vol geld met als argument: wij zijn toch een grote gemeente die voorop moet lopen. Ja met het uitgeven van geld en geen provincie die halt roept.

Apeldoorn heeft een organisatie waarin de helft van het personeel 0,0 output levert, maar alleen maar meekletst. En een gemeentesecretaris die vanm toeten noch blazen weet, maar voorop staat om iets te roepen. Wij gaan weer reorganiseren, maar dan moet ook het stadhuis rigoreus worden verbouwd. Roep er eens een echte deskundige bij ipv te denken dat je er zelf verstand van hebt. Binnenkort krijgen wij het faillissement van Omnisport voor onze kiezen. Krijgen de burgers dat ook weer voor de kiezen. Wie betaalt de tientallen miljoenen achterstallig onderhoud aan het wegennet?

Kijk eens naar je uitgaven en dan als eerste naar de hoogste kostenpost de personeelsuitgaven. Daar kan met gemak 30/40% op bezuinigd worden. Zet al die kletsers(om te beginnen bij het management) eruit en je financiële probleem is binnen 3 jaar opgelost, mits je zuinig blijft! Grootheidswaanzin en dat op de Veluwe.....foei
Marvasaiel
Ik mis een provincie.... Utrecht? Waarom niet genoemd?
Gijs
Hoezo Sociaal Domein .... vallen daar ook de vluchtelingen(stroom) onder? Denk dat dit jaar meer gemeenten met ''verlies'' gaan draaien!
Robert / Juridsch beleidsmedewerker (gemeente)
Misschien een goed voornemen om in 2016 wat minder gefrustreerd te reageren?

Voor de 'financieel adviseur' hoop ik dat hij op zijn eigen vakgebied wel in staat is om tot waardevrije conclusies te komen.
hans wieser / senior project/programmamanager
Apeldoorn....apenkooi met veel schreeuwers maar weinig MEDEwerkers
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
@Jannie.

Hoezo risico's in het sociale domein? Het is en blijft toch gewoon een kwestie van het besteden van de financiële middelen die het Rijk beschikbaar stelt, niet meer en niet minder.
bram
#WimVreeswijk vergeet nog te vermelden dat Almelo (net als veel meer gemeenten) vele tonnen aan revenuen ten onrechte aan de algemene inkomsten toevoegt: de winst(deling), btw-compensatie, projectsubsidies en dividenden van Twente Milieu behoren bij de financiële Afvalbalans. Ze worden dus ten onrechte aan de inwoners onthouden.

Wat is daarbij je waardevrije conclusie #Robert?

Voor mij begint het met een F!
W..Wilbers / Gepensioneerde.
Onlangs werd bekend gemaakt dat de gemeente Voorschoten onder curatele is gesteld. Hierboven wordt meegedeeld dat niet een gemeente in Zuid-Holland onder curatele is gesteld. Hoe rijmt dat met elkaar?
peter
Het is belachelijk dat er nog zoveel dure externen rond lopen en graaien uit de gemeente ruif. Ik schat het percentage op zeker 25 % van de totale loonsom. Het zal alleen moeite kosten de bedragen te vinden omdat ze verstopt zitten binnen allerlei budgetten. waarom hebben we eigenlijk zoveel controllers?
Willem
Financieel adviseur Wim Vreeswijk stelt hieronder dat ambtenaren van de gemeente Almelo 2000 euro per uur kosten. Als ik uitga van 72.000 inwoners en het gegeven dat in publicaties staat vermeld dat Almelo, vergeleken met gemeenten van soortgelijke omvang, 4% meer ambtenaren heeft, ga ik gemakshalve even uit van 7 fte per 1000 inwoners, dus een ambtelijk apparaat van 504 fte. Als de stelling van de heer Vreeswijk juist is, kost het ambtelijk apparaat dus per uur 504x2000= 1008000 euro per uur. Dit komt dan (36 uur per week, maal 52 weken) op een jaarlijkse kostenpost van 1.886.976.000 euro per jaar aan ambtelijke kosten. Dat lijkt me nogal veel. Maar goed, ik ben geen financieel adviseur, dus ik zal wel een rekenfout gemaakt hebben.
jan van den broek
Als ambtenaren hun salaris op presteren zouden krijgen,hoeveel % van deze doelgroep zou dan geld naar hun werkgever moeten brengen?

Uw welgemeende reactie.
Advertentie