Advertentie
financiën / Nieuws

Herverdeling gemeentefonds treft Noorden hard

Groningen en Friesland worden het hardst geraakt door de herverdeling van het gemeentefonds. Vrijwel alle gemeenten in die provincies gaan er vanaf 2023 flink op achteruit, sommige wel 130 euro per inwoner. Dat blijkt uit het lang verwachte voorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) voor de herverdeling van het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten.

03 februari 2021
Geld-verdelen-shutterstock-205684195.jpg

Groningen en Friesland worden het hardst geraakt door de herverdeling van het gemeentefonds. Vrijwel alle gemeenten in die provincies gaan er vanaf 2023 flink op achteruit, sommige wel 130 euro per inwoner.

Dat blijkt uit het lang verwachte voorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) voor de herverdeling van het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten.

  

Groningen

In Groningen ontspringt alleen de stad Groningen de dans. Die gemeente gaat er in het verdeelvoorstel van Binnenlandse Zaken 45 euro per inwoners op vooruit. Oldambt is een van de grootste verliezers met 126 euro per inwoner minder. In Friesland leveren tien van de 18 gemeenten in, inclusief Leeuwarden. In Friesland is het nadeel het grootst voor Achtkarspelen: min 83 euro per inwoner. De herverdeling is gemaakt op basis van cijfers uit 2017, een actualisering volgt nog.

 

Compensatie

BZK-minister Ollongron overweegt, gelet ‘de specifieke situatie’ van de Groningse en Friese gemeenten een speciale regeling te treffen voor die. Ze is daarover met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de nadeelgemeenten in overleg. Dat is ingegeven door een eerder advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) die in 2019 al stelde ‘dat in het uiterste geval middelen voor specifieke gemeenten moeten worden afgezonderd als het niet in de rede ligt dat gemeenten deze effecten zelf kunnen opvangen.’

De feitelijke uitwerking van een specifieke compensatieregeling volgt overigens pas na het advies van de ROB en de consultatie van de VNG over de voorgenomen andere verdeling van het gemeentefonds. De uiteindelijke besluitvorming over het nieuwe verdeelmodel is aan het volgend kabinet.

 

Sociaal domein

Er zijn, zoals bij elke herverdeling van het gemeentefonds, voor- en nadeelgemeenten. In totaal gaan 159 gemeenten erop achteruit, 196 gemeenten erop vooruit. De kleine gemeenten Rozendaal en Vlieland hebben de hoofdprijs met een plus van respectievelijk 319 en 378 euro per inwoner. Flink slikken is het behalve in Oldambt vooral in Baarn (-125 euro), Gennep (-118), Laren en Vught (-100 euro). Van de grote steden gaat Eindhoven er met 128 euro per inwoner hard op vooruit.

 

Van groot naar klein

Per saldo leidt de herijking tot een verschuiving van middelen binnen het gemeentefonds – de te verdelen koek blijft namelijk even groot – van de G4 naar (middel)grote gemeenten en de kleinste gemeenten. De G4 krijgen weliswaar substantieel meer voor het sociaal domein, maar daar staan negatieve effecten tegenover met name als gevolg van een substantiële verlaging van de specifieke vaste bedragen voor de G4 en een negatief herverdeeleffect op het klassiek domein.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Frits
Mijn suggestie richting de Groninger gemeenten zou zijn (wanneer de Ollongron-route niet volledig het herverdelingseffect dempt) om een 'Stadskanaaltje' te doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Een herverdeling maken op basis van 2017 geeft aan hoe lang BiZa reeds bezig is met dit proces. Veel interessanter zijn de cijfers over 2018, 2019 en 2020. Derhalve is actualisering noodzakelijk, net als een goede overgangsregeling voor gemeenten waarvoor de herverdeling negatieve gevolgen heeft. Overigens hebben de laatstbedoelde gemeenten feitelijk al van de vigerende situatie geprofiteerd via relatief hogere bijdragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Ik ben blij dat wij in Friesland en Groningen minder geld gaan krijgen: dan hoeven we ook geen dankjewel te zeggen of aan de wensen van de regering te voldoen. En al helemaal nooit overloopgebied van de Randstad worden!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bart van de Hulsbeek / Wethouder duurzaamheid
Typisch Nederlands: we verzinnen iets nieuws, dat blijkt tegen te vallen, dus repareren we dat met een nevenmaatregel. Ik zou opteren voor een goed functionerende hoofdregel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
Er is geen wij of zij in deze. Elke herverdeling leidt tot nadelige effecten bij de één of de ander en dat is logisch. Want het gemeentefonds is een verdeelMODEL en elk MODEL is een versimpeling van de werkelijkheid. Dus doet het nooit recht die werkelijkheid. Het zou beter zijn gemeenten armslag te geven voor zaken waar ze beleidsvrijheid in hebben en 100% te financieren voor zaken die ze simpelweg moeten uitvoeren van Den Haag. Dat zou beteken dat het ook inzichtelijk zou worden wat al die opgelegde wetten zouden kosten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
bassie
Goed zo, wellicht worden nu eens zaken opnieuw onder de loep genomen, bijvoorbeeld software contracten, daar kan enorm op bespaard worden, maar Leeuwarden blijft bij Centric, veel te duur, alleen hier kan al zo veel bespaard worden. Ik heb nog veel meer voorbeelden, maar soms is een slinkende portemonnee goed om dit soort zaken is opnieuw af te wegen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bertus / Observant
@Rellie

Drie maal raden waar de gemeenten in Groningen en Friesland, al dan niet gedwongen door accountant / Provincie hun geld dan gaan halen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het lijkt niet onredelijk dat het Rijk de negatieve herverdelingseffecten voor haar rekening neemt en dat deze dus niet ten laste worden gebracht van de huidige omvang van het Gemeentefonds.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
Ook dit kabinet is een randstedelijk Kabinet. De afgelopen 10 jaar is het beleid duidelijk gericht geweest op de beter gesitueerden die vooral in de randstedelijke gebieden wonen. Je ziet de tweespalt perfect wanneer je zakenkranten openslaat. Maar in de echte wereld keldert de groei, swingen de begrotingstekorten de pan uit en neemt de werkloosheid toe. Binnenkort zullen de artikels over de explosie aan faillissementen niet meer te tellen zijn. Tegelijk is het hosanna op de beurzen. De aandelenkoersen waren nog nooit zo hoog. Zwitserse horloges, luxevilla’s, sportwagens of kunst: het is een prijzenfestival. En dat terwijl de rest – armen, arbeiders, mensen die moeten huren – dieper in het ongeluk wordt gestort. Het gemeentefonds zal aan dit effect gaan bijdragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
De VVD heeft de corona aangegrepen om heel veel geld door te sluizen naar ondernemers en multinationals. Blijkbaar vinden de VVD stemmers dit allemaal prima. Bij de herverdeling komt de randstad weer goed weg. Naar dure wegen, naar dure infrastructuur, naar dure woningen en grachtenggordel bewoners. De shit brengen ze naar het noorden, oosten en zuiden: windmolens, zonnepaneelvelden, gas boringen en vuile industrie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie