Advertentie
financiën / Nieuws

Bijna helft specifieke uitkering Schone Lucht (nog) onbenut

Tekort aan mensen en middelen maakt dat gemeenten niet massaal intekenen op de specifieke uitkering voor verbetering van de luchtkwaliteit.

14 september 2022
Er zijn nog miljoenen te vergeven voor verbetering luchtkwaliteit

Nog 4 miljoen euro ligt er in Den Haag op de plank voor gemeenten en provincies met plannen die bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Dat is over van de 10 miljoen euro aan specifieke uitkeringsmaatregelen die het rijk voor dat doel beschikbaar heeft.

Enthousiaste teammanager Specialisten (M/V/X)

Goudappel
Enthousiaste teammanager Specialisten (M/V/X)

Griffier | gemeenteraad Waalwijk

Griffie Waalwijk
Griffier | gemeenteraad Waalwijk

Het budget voor cofinanciering van projecten van gemeenten en provincies die vallen binnen het Schone Lucht Akkoord (SLA) is dit jaar 10 miljoen euro. Tot nu toe is er voor een bedrag van zo’n 6 miljoen euro aan specifieke uitkeringsmaatregelen (SpUks) aangevraagd, verdeeld over in totaal 25 aanvragen. Mogelijk volgt er nog een aanvraag voor een aantal pilots voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. Het is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lastig om dat expliciet te benoemen omdat het aangevraagde projecten betreft die nog niet zijn beoordeeld.

Deadline

Voor decentrale overheden die nog een aanvraag willen doen, dringt de tijd. Aanvragen kunnen uiterlijk tot 1 oktober worden gedaan. Op die datum sluit het aanvraagloket om 17.00 uur, zo is vorige week bekend geworden. De RVO zorgt voor de uitvoering van de regeling en kent de subsidies toe op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Alles wat van het budget van 10 miljoen euro niet opgaat, vloeit terug naar de staatskas.

Onvoldoende middelen

In januari 2020 ondertekenden 36 gemeenten en 9 provincies het Schone Lucht Akkoord (SLA) met als doel: gezondheidswinst voor iedereen door een permanente verbetering van de luchtkwaliteit. De deelnemende partijen streven naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. In het Schone Lucht Akkoord (SLA) werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het RIVM, Rijkswaterstaat, de provincies en de deelnemende gemeenten samen aan schonere lucht.

Anderhalf jaar later staan de handtekeningen van alle provincies eronder en die van 102 gemeenten. De ambitie, zo staat in het SLA, is om door te groeien naar deelname van alle gemeenten. Maar 242 gemeenten ontbreken dus nog op het appèl.

Co-financiering

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komen er relatief weinig aanvragen binnen van gemeenten, omdat die aangeven over onvoldoende middelen te beschikken. Daarbij gaat het zowel over capaciteit als geld. Dat probleem doet zich met name voor bij kleinere gemeenten. Met de ondertekening wordt namelijk verwacht dat er een set vaste maatregelen wordt geïmplementeerd, een decentraal uitvoeringsplan wordt ingeleverd (en jaarlijks herijkt) en dat er een 2-jaarlijkse bijdrage wordt geleverd aan de monitoring. En er moet sprake zijn van co-financiering van 50 procent. Die moeten gemeenten zelf betalen of via een aanvullende andere financiering regelen. Die aanvullende financiering mag echter niet afkomstig zijn van Europese, nationale, provinciale of gemeentelijke overheden.

Houtrook

In aanmerking komen emissie verlagende projecten die zijn gericht op een directe en structurele verlaging van de belangrijkste verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstofoxiden, fijn stof, ammoniak en zwaveldioxide. Gemeenten en provincies kunnen ook voor eigen decentrale uitvoeringsplannen die vallen onder het Schone Lucht Akkoord aanvragen indienen. Daarbij worden een aantal thema’s onderscheiden, waaronder houtrook, industrie, binnenvaart en havens, landbouw en participatie.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 17 van deze week.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine Goossens
Wie zich hierover verbaast, begrijpt niet dat het verbeteren van de luchtkwaliteit zinloos is geworden. Die kwaliteit is namelijk sinds 40 jaar gestaag verbeterd. De oversterfte wegens wegens onvoldoende kwaliteit van de lucht wordt door de betrokken onderzoekers sterk overdreven. En geef hen eens ongelijk, hun baan is er van afhankelijk.

Sinds Corona is het denken over oversterfte sterk veranderd. Infectieziekten, hitte en kou, dat zijn de voornaamste oorzaken van oversterfte. Eerder dood gaan treft degenen met een zwakke basisgezondheid. De oversterfte was deze zomer erg hoog, zo werd laatst bekend.

Iedere Euro die nog aan deze vorm van gezondheidsverbetering wordt besteed, is weggegooid geld. Stop al dat geld in het bestrijden van de klimaatverandering, daar is de gezondheid van de wereldbevolking meer bij gebaat.
Advertentie