Advertentie
financiën / Nieuws

Meer kosten vanwege no cure no pay bij bedrijfs-WOZ

Steeds vaker worden proceskostenvergoedingen toegekend in WOZ-procedures voor bedrijven die zijn gestart door no-cure-no-paybureaus (ncnp’s). Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming, VVD). Hij schrijft ook dat het voor deze bureaus, die verdienen aan de proceskostenvergoeding, belangrijk is dat alle stappen van de procedure worden doorlopen zodat het bedrag dat zij krijgen hoger is. Het duurt daarom langer om duidelijkheid te krijgen.

09 november 2020
WOZ-shutterstock-206388196.png

Steeds vaker worden proceskostenvergoedingen toegekend in WOZ-procedures voor bedrijven die zijn gestart door no-cure-no-paybureaus (ncnp’s). Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming, VVD). Hij schrijft ook dat het voor deze bureaus, die verdienen aan de proceskostenvergoeding, belangrijk is dat alle stappen van de procedure worden doorlopen zodat het bedrag dat zij krijgen hoger is. Het duurt daarom langer om duidelijkheid te krijgen.

Niet alleen burgers

‘Proceskostenvergoedingen worden in toenemende mate toegekend in bezwaar- en beroepsprocedures die door ncnp’s zijn gestart namens bedrijven voor andere WOZ-objecten dan woningen’, schrijft Dekker in antwoord op Kamervragen van Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) over burgers die deze bureaus inschakelen. Dekker merkt onder andere op dat niet alleen burgers van deze diensten gebruikmaken.

 

Minder belasting betalen

Op de vraag hoeveel er aan ncnp’s wordt betaald en hoeveel aan burgers, antwoordt Dekker dat de winst er voor burgers er doorgaans niet in zit dat zij geld uitgekeerd krijgen. Omdat de WOZ-waarde de grondslag vormt voor de onroerendezaakbelasting, leidt een correctie meestal ‘tot een verlaging van nog te betalen termijnen of het verlagen van het verschuldigde bedrag aan belasting in een nog op te leggen aanslag aan de belanghebbende’. Daar heeft de minister geen cijfers van.

 

Sneller duidelijkheid

Wel is het volgens Dekker zo dat iemand die zélf bezwaar aantekent, of via de informele route de kwestie aankaart, veel sneller duidelijkheid heeft. ‘Immers, voor ncnp’s is van belang dat alle mogelijke stappen in de formele procedure worden gezet (zoals een hoorzitting), omdat deze stappen bepalend zijn voor de hoogte van de proceskostenvergoeding.’

 

Laagdrempelig karakter

Uiteindelijk worden de proceskostenvergoedingen betaald door de belastingbetaler, maar het is volgens Dekker wel zo dat de ncnp’s bijdragen aan ‘het laagdrempelige karakter van de rechtsbescherming in Nederland’ omdat zij mensen helpen die moeite hebben met de communicatie van de overheid. De Waarderingskamer schreef daar medio dit jaar over dat voorkomen moet worden dat gemeenten het werk niet meer aankunnen. Het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), dat volgens Dekker dit jaar nog wordt opgeleverd, verschaft mogelijk meer inzicht.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Taxateur / WOZ-taxateur
Ik ben het helemaal eens met Gijs Groen (WOZmoetBETER). Ik zou ook graag alle woningen goed waarderen, dat wil zeggen inpandig langskomen en individueel in vergelijking de waarde bepalen.Daarvoor staat zo'n 4 uur per woning. Uitgaande van 1500 productieve uren voor een full time medewerker betekent dat dat één taxateur ca. 375 woningen per jaar kan waarderen. Een middelgrote gemeente van 37.500 objecten (gekozen om makkelijk te rekenen) heeft dan 100 fte aan taxateurs nodig. Ik gok dat dat aantal nu tussen de 3 en 4 zal liggen. Daarbij gaan we er gemakshalve ook maar even vanuit dat er geen bezwaar of beroep komt, want de daarvoor benodigde mankracht zit niet in de bovengenoemde 100 fte.Ik ben benieuwd wat dat zal doen met de OZB...Tenslotte ben ik zeer benieuwd in het % gegronde bezwaren van burgers en bedrijven zelf vs. NCNP bureau's. Bij mijn gemeente zit hier een significant verschil tussen (ong. 50% vs 15%). Mijn ervaring is dat burgers beter weten als er iets aan hun huis is dan een bureau dat puur met hagel schiet (100+ identieke bezwaren, met in de hoorzitting 1 aanvulling die de burger zelf had geschreven komt veelvuldig voor).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Trotse Provinciaal / Belastingbetaler
Ik maak dus iedere keer bezwaar op dezelfde grond. En ik krijg iedere keer gelijk. Mijn gemeente vertikt het alleen om dat algoritme aan te passen waarmee de waarde van mijn huis wordt ingeschat. Mens versus bureaucratische machine. Ik ga dit dus uitbesteden aan een no-cure-no-pay bureau. Het is een burgerrecht om mij te laten bijstaan. Dat de kosten voor de gemeente zijn, is dan ook redelijk. Jammer dat er naar de VNG wordt geluisterd. Als lobbyclub is toch het geluid van de burgerpestende bureaucratie, terwijl hun maatschappelijke bestaansrecht die van een meningloze shared service organisatie is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Glenn Richnow / Senior WOZ-taxateur
Er kunnen zeker verbeteringen aangebracht worden aan de manier van waarderen voor de Wet WOZ. Ik kan het ook eens zijn met de stelling dat het huidige taxatieverslag onvoldoende inzicht geeft. We moeten wel met zijn alle beseffen dat de WOZ-waarde een modelmatig bepaalde waarde is een waarde met marges. Taxeren is sowieso al met bepaalde marges echter in de wet staat dat DE MARKTWAARDE bepaald dient te worden. In de wet lijkt het dus net of er maar 1 waarde bestaat en dat is niet juist. We weten allemaal dat de woning met een getaxeerde waarde van 2 ton net zo goed 190 waard kan zijn of 210. Naar mijn mening moeten deze marges of veen beschrijving hiervan in de Wet komen of de uitvoeringsregeling. No cure NO pay bedrijven kunnen nu profiteren van de zwakte van de wet. Nu even over deze bureaus hebben deze nu tot doel de burger te helpen of zoveel mogelijk geld it de gemeentekas te stelen. Geregeld maak ik het mee dat dergelijke bureaus maar wat roepen, zelfs liegen om zoveel mogelijk geld te stelen.

Argumenten die ze gebruiken komen vak van hun cliënten zelf en worden vrijwel nooit geverifieerd. Hoorzittingen worden afgedaan door administratieve krachten die geen enkele kennis hebben. Inhoudelijke vragen kunnen niet worden beantwoord -"staat niet in het dossier, zou het niet weten of dat heeft de taxateur opgescheven" . Het bedrog begint al vak met het bezwaar war klakeloos gesteld wordt dat de waarde 20% te hoog. De reden waarom dit gedaan wordt is puur het rekken van de procedure en hopen hiermee een zo groot mogelijk greep uit de gemeentekas te doen. Het mag duidelijk er moet wat veranderen, deze waanzin moet stoppen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Er wordt hier door diverse personen al jaren gepleit voor het vervangen van de WOZ/OZB door andere belastingsystemen en wel voor (iedere) burger en bedrijf (publiek/privaat een gelijke behandeling). Dit Kabinet /de politiek past echter vooral op de bestaande winkel, heeft weinig elan, weinig innoverend vermogen en vooral een gebrek aan visie.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan / jan
De kankerende ambtenaartjes zullen wel weer los gaan, wanneer er bezwaarschriften komen, maar wat wil je, met deze al maar toenemende melkkoe........ https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gijs Groen / WOZ-gedupeerde burger
Hou eens op de schuld van de kosten bij een ander in de schoenen te schuiven. De taxaties van traditionele vastgoed taxateurs liggen al jaren terecht onder vuur. Nog altijd kunnen waarden niet nagerekend worden. Zorg voor een inzichtelijk duidelijk taxatierapport en een professionele taxatie ipv zogenaamd gevoel en ervaring en het probleem lost zich van zelf op. Zorg eens voor betrouwbare taxaties, zoals de Europese hypothekenrichtlijn eist.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Gijs Groen. Het is uit het leven gegrepen. Mijn buik vol van gemeenten die gehele woningwijken als een eenheidsworst taxeren. Onjuiste taxaties gewoon aanpakken en bezwaar maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie