financiën / Partnerbijdrage

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor overheidspersoneel

Een extra arbeidsvoorwaarde om invulling te geven aan goed werkgeverschap.

AOV

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt het inkomen van medewerkers bij arbeidsongeschiktheid. De AOV vult het inkomen van een arbeidsongeschikte medewerker aan tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen. Onze verzekering sluit aan op wat er al is geregeld door de overheid (WIA), in je cao en via de pensioenregeling. Een medewerker betaalt zo nooit te veel, maar kan wel rekenen op een stabiel inkomen bij arbeidsongeschiktheid tot aan de AOW-leeftijd.

Het inkomen kan bij arbeidsongeschiktheid flink afnemen. Iedereen in loondienst heeft, na 2 jaar ziekte en bij minstens 35% arbeidsongeschiktheid, recht op een WIA-uitkering en een uitkering van het pensioenfonds. Maar deze uitkeringen zijn tijdelijk en meestal niet genoeg. Zeker als een gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker volgens het UWV te weinig meer verdient, daalt zijn inkomen fors. Op den duur zelfs onder bijstandsniveau. Daarom is het verstandig om een verzekering voor je medewerkers te regelen. 

Een mooie extra arbeidsvoorwaarde waarmee je invulling geeft aan goed werkgeverschap. Regel je de AOV voor een grote groep medewerkers, dan is dat ook nog eens voordelig. Wij helpen je graag om de verzekering te vinden die bij je organisatie past. 

Dekkingen Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Dekking bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid
Bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid is er geen recht op een WIA-uitkering, omdat er nog voldoende verdiend kan worden met arbeid. Je verzekerde medewerker krijgt dan van Loyalis een inkomensaanvulling tot 80% van het inkomensverlies (10 jaar). Voorwaarde is wel dat hij minstens 65% van het oude loon verdient met arbeid. Is er al een aanvulling vanuit de cao, dan brengen we die in mindering op onze uitkering. Als het nieuwe inkomen lager is dan de restverdiencapaciteit die door UWV is vastgesteld, dan is het inkomensverlies het verschil tussen het verzekerd inkomen en de restverdiencapaciteit.

Dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%)
Vanaf 35% arbeidsongeschiktheid krijgt je medewerker een WIA-uitkering en mogelijk ook arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze uitkeringen zijn tijdelijk en vaak ontoereikend. Vooral zonder werk daalt het inkomen op den duur fors. Loyalis zorgt dan voor een inkomensaanvulling van minstens 70% van het verzekerd inkomen tot AOW-leeftijd. Daarnaast bouwt je medewerker, ondanks zijn arbeidsongeschiktheid, toch (deels) pensioen op.

Dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%)
Als je medewerker volledig arbeidsongeschikt raakt, krijgt hij een WIA-uitkering en mogelijk ook arbeidsongeschiktheidspensioen. Hier bovenop ontvangt hij van Loyalis een gegarandeerde uitkering van 10% van het verzekerd inkomen tot AOW‐leeftijd. Dit geldt zowel bij duurzame volledige arbeidsongeschiktheid (IVA) als bij niet-duurzame volledige arbeidsongeschiktheid (WGA).

Dekking bij gedeeltelijke + volledige arbeidsongeschiktheid (0-100%)
Je kunt ook een dekking aanvragen voor inkomensbescherming in alle gevallen. Dan is je medewerker verzekerd voor zowel gedeeltelijke als volledige arbeidsongeschiktheid. Zo kan deze rekenen op een stabiel inkomen tot de AOW-leeftijd.

Bij zuiver collectief AOV-contract

Waarvoor is je medewerker automatisch verzekerd?
Je medewerker is collectief verzekerd tegen het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Alle medewerkers nemen automatisch deel aan deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering als ze een vast of tijdelijk dienstverband hebben. Oproepkracht of mensen met een 0-uren- en/of min/max-contract zijn niet verzekerd. 

Wanneer gaat de verzekering in?
Vanaf het moment dat je als werkgever het contract met Loyalis afsluit of vanaf latere indiensttredingsdatum, zijn je medewerkers – mits ze voldoen aan de voorwaarden - verzekerd. Medewerkers kunnen ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de collectieve AOV. Hiervoor vullen zij een afstandsverklaring in.  

Geen gezondheidsvragen
Je medewerkers hoeven geen gezondheidsvragen te beantwoorden. Let op: medewerkers die eerder een afstandsverklaring getekend hebben en naderhand toch willen deelnemen moeten wel de gezondheidsvragen beantwoorden.

Deelnemen als:

 • Iemand ziek is

- Als een medewerker ziek is en verzuimt, kan deze toch deelnemen aan de collectieve AOV.  Als een medewerker nieuw in dienst komt, of bij start van een nieuw AOV contract van de werkgever, neemt de medewerker automatisch deel aan de collectieve verzekering. Ook als deze op dat moment ziek is. In die 2 situaties geldt namelijk ‘blanco acceptatie’; we stellen dan geen gezondheidsvragen.

- Herstelt de medewerker? Dan gaat de dekking van de verzekering in als deze minstens 4 weken onafgebroken en volledig weer aan het werk is. De medewerker is vanaf dan volledig verzekerd zonder uitsluitingen op uw dekking (of wachttermijn). 

- Herstelt de medewerker niet? En leidt het lopende verzuim tot arbeidsongeschiktheid? Dan heeft de medewerker geen recht op een uitkering.

 • Iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is

Dan is de medewerker verzekerd. Deze heeft echter alleen recht op een uitkering als de mate van arbeidsongeschiktheid tijdens de looptijd van de verzekering toeneemt door een andere oorzaak dan waardoor hij in eerste instantie volgens UWV arbeidsongeschikt is geworden.

 • Iemand bijna de AOW-leeftijd bereikt

Een medewerker is verzekerd tot zijn AOW-leeftijd. Voor zowel de dekking bij gedeeltelijke (35-80%) als de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) geldt de volgende termijn: 2 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd loopt de verzekering premievrij door. 

Bij een semi-collectief AOV-contract

Een medewerker kan zich bij ons verzekeren als:

 • hij in dienst is bij een werkgever binnen een van onze sectoren met een vast of tijdelijk contract
 • hij in het buitenland woont, ABP-pensioen opbouwt en aanspraak maakt op een WIA-uitkering
 • hij een Wajong-status heeft gehad of (momenteel) onder de Participatiewet valt én aanspraak maakt op een WIA-uitkering

Deze verzekering is niet af te sluiten als oproepkracht (met 0-uren- en min/max-contracten).

Wanneer gaat de verzekering in?
Een medewerker is verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs als ingangsdatum staat vermeld. Nadat hij de verzekering (online) heeft aangevraagd, is hij direct verzekerd voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.

Medische vragen
Normaal gesproken stellen we medische vragen wanneer een medewerker een AOV afsluit binnen een semi-collectief contract. Dat geldt niet in de eerste 6 maanden van het dienstverband van de medewerker of tijdens een speciale actieperiode. Dan hoeft hij geen medische vragen te beantwoorden. Lees meer over ons medisch proces.

Aanvragen als:

 • Iemand ziek is

Als een medewerker ziek is en verzuimt, kan deze zich toch bij ons verzekeren. Er zijn 2 situaties mogelijk:

1.Tijdens verzuim aanvragen met gezondheidsvragen
Als de medewerker ziek is en verzuimt, kan hij de verzekering wel bij ons aanvragen, maar we sluiten dan bestaande ziekte(s) en aandoening(en) uit van de dekking. Tegen bestaande ziekte(s) en aandoening(en) bij aanvang van de verzekering kan de medewerker zich namelijk niet verzekeren.

2.Tijdens verzuim aanvragen zonder gezondheidsvragen (‘blanco acceptatie’)
Als de medewerker nieuw in dienst is, tijdens een actie of bij aanvang van een nieuw contract, is het gunstig om de verzekering wel alvast aan te vragen, ook al is de medewerker op dat moment ziek. In die 3 situaties geldt namelijk (tijdelijk) ‘blanco acceptatie’; we stellen dan geen gezondheidsvragen.
-  Herstelt de medewerker? Dan gaat de dekking van de verzekering in als de medewerker minstens 4 weken onafgebroken en volledig weer aan het werk is. Hij is vanaf dan volledig verzekerd zonder uitsluitingen op de dekking (of wachttermijn).
-  Herstelt de medewerker niet? En leidt de oorzaak van het verzuim tot arbeidsongeschiktheid? Dan heeft de medewerker geen recht op een uitkering.
 

 • Iemand arbeidsongeschikt is

Dan kan de medewerker zich ook verzekeren. Dit kan alleen leiden tot recht op een uitkering in één van de volgende gevallen:
-  De medewerker herstelt volledig van de bestaande arbeidsongeschiktheid. Wordt iemand daarna opnieuw ziek en arbeidsongeschikt, dan bestaat er mogelijk recht op een uitkering van Loyalis.
- De mate van arbeidsongeschiktheid neemt tijdens de looptijd van de verzekering toe door een andere oorzaak, dan de oorzaken en beperkingen waardoor de medewerker in eerste instantie arbeidsongeschikt is geworden en die al bestaan bij aanvang van de verzekering.
Let op: dit kan alleen gelden als de medewerker bij het aanvragen van de verzekering gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid is (35-80%). Reeds ingetreden risico’s kunnen niet worden verzekerd.

 • Iemand bijna de AOW-leeftijd bereikt

De medewerker kan de verzekering aanvragen tot een bepaalde leeftijd. Voor zowel de dekking bij gedeeltelijke (35-80%) als de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) geldt de volgende termijn: 3 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd. De verzekering loopt premievrij door 2 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd. 

 • Iemand nieuw in dienst is (< 6 maanden)

Dan is inkomenszekerheid regelen nóg goedkoper en sneller geregeld. Minder dan 6 maanden in dienst betekent géén medische check.

Krijgen medewerkers gezondheidsvragen?

Bij een zuiver-collectief AOV-contract
We stellen geen gezondheidsvragen en accepteren alle medewerkers in loondienst, tenzij er sprake is van een afstandsverklaring.

Bij een semi-collectief AOV-contract
Bij een semi-collectief contract stellen we je medewerker in de volgende gevallen geen gezondheidsvragen bij een aanvraag van de verzekering:

 • binnen zes maanden na het afsluiten van een nieuw contract
 • binnen zes maanden na indiensttreding van een nieuwe medewerker
 • tijdens een actieperiode

In overige gevallen moet je medewerker wel gezondheidsvragen beantwoorden.  

Waarom stellen we gezondheidsvragen?
Inzicht in de gezondheid helpt ons het risico dat we verzekeren goed in te schatten. Soms gaat het om veel geld, want we keren uit tot AOW-leeftijd.

Hoe helpt Loyalis bij het bevorderen van de inzetbaarheid

Werk is de beste vorm van sociale zekerheid en iedereen wil graag vitaal zijn en met plezier aan het werk zijn. Dat is beter voor iedereen. Niet alleen voor de medewerker zelf, maar ook voor je organisatie en ons als verzekeraar. Daar dragen we graag aan bij. Dat doen we met financiële steun: het Vitaliteitsbudget.  

Vitaliteitsbudget: financiële steun
Met ons Vitaliteitsbudget bieden we je financiële steun bij activiteiten die duurzame inzetbaarheid en werkvermogen van je medewerkers vergroten, langdurig verzuim voorkomen en beperken en snelle re-integratie bevorderen. Dit budget kun je inzetten op organisatieniveau en voor een individuele medewerker.

Meer weten?
Neem contact met ons op. Wij staan u graag te woord.
Lees hier verder over het Vitaliteitsbudget.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.