Advertentie
financiën / Nieuws

Grootste stijging lokale lasten in jaren

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. Huurders betalen 8,0 procent meer, eigenaar-bewoners 6,2 procent. De afvalstoffenheffing stijgt het sterkst, gevolgd door de onroerende zaakbelasting (ozb).

11 januari 2021
belasting-shutterstock-232469512.jpg

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. Huurders betalen 8,0 procent meer, eigenaar-bewoners 6,2 procent. De afvalstoffenheffing stijgt het sterkst, gevolgd door de onroerende zaakbelasting (ozb).

Dat blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2021 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van 40 grote gemeenten, waar 41 procent van de Nederlandse bevolking woont.

 

Hoogste lasten: Westland

De gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die hun woning bezitten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen gemiddeld met 45 euro (6,2 procent) tot 774 euro per jaar. Ter vergelijking, de verwachte inflatie is in 2021 1,4 procent. Dat is de sterkste stijging in jaren.


Afvalstoffenheffing
De lastenontwikkeling komt in de eerste plaats doordat de afvalstoffenheffing sterk stijgt (met 9,1 procent, 28 euro). De gemiddelde ozb-aanslag stijgt met 5,2 procent (13 euro).  Eigenaar-bewoners betalen gemiddeld 2,4 procent meer voor de rioolheffing (4 euro). De woonlasten zijn het hoogst in Westland (961 euro) en het laagst in Tilburg (596 euro). Huishoudens in een huurwoning betalen afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten rioolheffing. Zij betalen in 2021 gemiddeld 390 euro. Dat is 29 euro meer dan in 2020 (8,0 procent). Dat komt voornamelijk doordat de afvalstoffenheffing in veel gemeenten sterk stijgt. De rioolheffing stijgt voor huurders gemiddeld 1 euro (2,1 procent).

 

Reserves op

Met de afvalstoffenheffing wordt de afvalinzameling en -verwerking bekostigd. Een meerpersoonshuishouden betaalt gemiddeld 332 euro aan afvalstoffenheffing, 9,1 procent meer dan vorig jaar. In sommige gemeente stijgen de kosten door investeringen, bijvoorbeeld om de scheiding van afvalstromen te verbeteren. In andere gemeenten is de afvalinzameling en -verwerking opnieuw aanbesteed en zijn de kosten daardoor gestegen. Ook geven sommige gemeenten aan geen reserves meer in te (kunnen) zetten. Daarnaast hebben alle gemeenten al een paar jaar te maken met teruglopende inkomsten doordat ingezameld papier en plastics minder opbrengt.

 

Amsterdam duurst
In Arnhem betaalt een meerpersoonshuishouden naar schatting 15,7 procent minder. In Westland stijgt de afvalstoffenheffing 29,8 procent door gestegen kosten. Huishoudens in Nijmegen betalen net als in 2019 het minst (38 euro) omdat een groot deel van de kosten van afvalinzameling en verwerking wordt betaald uit de ozb. In Amsterdam betalen huishoudens het meest (435 euro).

 

Hoogste ozb: Nijmegen

Huurders betalen geen ozb aan de gemeente, huiseigenaren wel: in 2021 gemiddeld 266 euro. Dat is 5,2 procent meer dan vorig jaar. Deze sterke gemiddelde stijging komt vooral doordat het tarief in Amsterdam sterk stijgt (22,6 procent). Als we Amsterdam buiten beschouwing laten bedraagt de stijging 2,9 procent. Amsterdam had in 2020 relatief hoge inkomsten heeft uit de toeristen- en parkeerbelasting begroot. Door de coronacrisis zijn er echter veel minder toeristen en bezoekers. Ondanks de sterke stijging van het ozb-tarief is het gemiddeld betaalde bedrag in Amsterdam nog steeds laag in vergelijking met de andere grote gemeenten.

 

Venlo daalt sterkst

In drie gemeenten daalt het ozb-tarief. De daling is het sterkst in Venlo (6,0 procent). In Den Haag betalen huishoudens het minst (gemiddeld 152 euro), in Nijmegen het meest (580 euro).

 

Laagste rioolheffing: Tilburg

Gemeenten kunnen kiezen of zij een de aanslag voor de rioolheffing sturen naar woningeigenaren, huurders of beide. Huurders betalen gemiddeld 58 euro voor de rioolheffing, 2,1 procent meer dan in 2020. In 14 grote gemeenten (35 procent) betalen huurders geen rioolheffing. In de gemeenten waar huurders wel rioolheffing betalen varieert het tarief voor zowel één- als meerpersoonshuishoudens van 28 euro in Oss tot 284 euro in Zaanstad. Eigenaar-bewoners betalen in Tilburg het minst voor de rioolheffing (103 euro) en in Zaanstad het meest (284 euro). Gemiddeld betalen zij 176 euro, 2,4 procent meer dan vorig jaar.

 

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hoekstra / Ambtenaar
De stijgende laaten komen dus hoofdzakelijk door de stijging van de afvalstoffenheffing. Weet u wat duur is: het afval helemaal niet ophalen en verwerken. Even een paar dingen op een rij. De afvalstoffenheffing mag nooit hoger zijn dan de kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Het verwerken van afval is een markt waarop private ondernemingen aktief zijn en onderling concurrenen. Bevoordeling door de overheid van eigen bedrijven is niet toegestaan. De kosten worden dus door de markt gedicteerd. Het inzamelen van huisvuil is een wettelijke taak die ook private partijen uitgevoerd kan worden. Moet dan aanbesteed worden en ook dan dicteert de markt de kosten. De afvalstoffenheffing stijgt ook doordat het het rijk een belasting heft via de gemeenten. Het is een rijksbelasting, geen gemeentelijke belasting.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Tel uit je winst als je er als gepensioneerd echtpaar (inclusief pensioen) E 8,70 netto op vooruit gaat. Bij héél veel gepensioneerden zal dit effect overigens veel snoeiharder aankomen. Dit VVD-kruidenierskabinet kan beter vandaag dan morgen vertrekken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@De Vries. Nog nooit afvalstoffenheffing betaald in combinatie met de gemeentelijke OZB-aanslag?

De invoering van rijksbelasting op de afvalverwerking met ingang van 1 januari 2021 is verder geen reden om deze lastenverhoging niet mee te nemen in de prijscompensatie voor burgers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Consumenten kopen meer en meer kleine kant en klare, voorverpakte, maaltijden. En dan zeuren dat de afvalstoffenheffing omhoog gaat?

Consumenten laten massaal de winkels links liggen. Fijn voor het milieu, minder CO² uitstoot, maar de hoeveelheid karton loopt de spuigaten uit. En dan denken dat de gemeenten dat gratis afvoeren.

Wat een minimalistisch denken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hoekstra / Ambtenaar
Een afvalstoffenheffing van 0 euro en alle kosten van inzameling en verwerking uit de ozb dekken mag, maar dat verandert niks aan het verbod op een meer dan kostendekkende heffing. Het niet één op één doorbelasten van de rijksbelasting zou er op neerkomen dat deze belasting betaald wordt door een {combinatie van) lager voorzieningen niveau of hogere ozb. Het doel vd belasting is om de stroom huishoudelijk afval te verkleinen. Dan moet een gemeente die ladt dus niet gaan compenseren.

Overigens geldt in vrijwel alle gemeenten een kwijtscheldingsregeling voor de laagste inkomens.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Robert T. Vialle / Jurist
Komt mij zeer ongepast , ordinair over om in deze periode ook maar iets te verhogen .

Voor veel mensen is de economische situatie slecht of zeer onzeker. Laat de Gemeentes bij het rijk aankloppen en niet bij de mensen.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
De verschillen in de soorten en hoogten van gemeentelijke - en rijkslasten voor eigenaren en huurders van woningen heeft de DNB (Klaas Knot) bij zijn gedachtenspinsels over het fiscaal belasten van eigen woningen natuurlijk ook over het hoofd gezien. Maar dat zijn we zo langzamerhand wel gewend bij de bank met relatief het meeste personeel. De gepensioneerden weten er alles van.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Loes
Dit kan niet! want ondertussen betalen de multinationals nog steeds niet, terwijl al onze groene energie naar hen gaat, onze bossen langzaam aan kaalgeplukt worden voor biomassa, waar wij burgers niet eens geinformeerd worden naar de uitstoot van die centrales; dit is corruptie. Waar maken we bezwaar want dit gaat veel te ver!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk
Daar gaan de minimale belastingvoordelen van het Rijk! De zorg- en pensioenpremie stijgen ook. En alle ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven voor de Coronacrisis moeten straks ook worden terugbetaald. Dat komt natuurlijk van de belastingbetaler.

Het wordt tijd dat de overheden samen naar de belastingen kijken. Het bestuderen van lokale lasten wordt straks een onderdeel van het kopen van een huis.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Nou ja, dat wordt straks weer veel bezwaar en eventueel beroep instellen. Levert altijd rendement op. Mocht je geen gelijk krijgen dan gaan ze vaak toch fouten maken of raak je buiten beeld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
sivert dieters / belangstellende
gemeentes opheffen ;wat levert dat wel niet op ??
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Het Rijk stopt miljarden in het noodfonds om bedrijven en burgers te redden. Neem hier eens een voorbeeld aan lokale bestuurders
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie