Advertentie
financiën / Nieuws

Beperkt effect maximeren lokale lastenstijging

Gemeenten beslissen zelf of en hoeveel ze de lokale lasten verhogen. Veel collegeakkoorden sluiten die mogelijkheid echter bij voorbaat uit, omdat ze vastleggen dat de lastenstijging beperkt blijft tot de inflatiecorrectie. Maar toch: de lasten stijgen in die gemeenten niet minder dan in andere gemeenten.

07 januari 2021
Ozb-shutterstock-1514958173.jpg

Gemeenten beslissen zelf of en hoeveel ze de lokale lasten verhogen. Veel collegeakkoorden sluiten die mogelijkheid echter bij voorbaat uit, omdat ze vastleggen dat de lastenstijging beperkt blijft tot de inflatiecorrectie. Maar toch: de lasten stijgen in die gemeenten niet minder dan in andere gemeenten.

Dat blijkt uit onderzoek van COELO op basis van collegeakkoorden in de periode 2010-2018.

 

Ozb

In een kwart van de collegeakkoorden staat dat de onroerendezaakbelasting (ozb) hooguit met het inflatiepercentage omhoog mag. Eén derde beperkt op dezelfde manier de stijging van de woonlasten (ozb + rioolheffing + afvalstoffenheffing). Sommige gemeenten beperken zowel de ozb als de woonlasten. In totaal beperkt 52 procent van de coalitieakkoorden op enige manier de lastenstijging. Dit komt in 2010, 2014 en 2018 ongeveer even vaak voor.

 

Plafond

De meeste gemeenten met een woonlastenplafond houden zich daaraan. Toch hebben dergelijke plafonds geen merkbaar effect op de lastenontwikkeling. In de eerste plaats komt dit volgens COELO-directeur Maarten Allers en onderzoeker Joes de Natris doordat de woonlasten in gemeenten zonder woonlastenplafond vaak ook niet meer dan met het inflatiepercentage stijgen. Maar verder blijken er volgens de onderzoekers nog aardig wat gemeenten die zich niet aan hun eigen woonlastenplafond houden. ‘Of een gemeente een woonlastenplafond heeft, maakt voor de lokale lasten dus weinig uit’, stellen ze.

 

Precario

Ook is onderzocht of lastenplafonds ertoe leiden dat andere belastingen, die niet onder het plafond vallen, sterker worden verhoogd. Dat blijkt niet zo te zijn: een woonlastenplafond leidt niet tot een sterkere stijging van de toeristen- of de precariobelasting.

Allers: ‘Lastenplafonds leiden dus niet tot een merkbaar ander belastingbeleid. Aan de ene kant is dit positief, omdat coalities kennelijk beleidsvrijheid houden om hun belastingen aan te passen aan veranderende omstandigheden en voorkeuren. Dit is goed voor de publieke welvaart. Aan de andere kant kan het vertrouwen van burgers in de lokale democratie afnemen wanneer beloftes uit coalitieakkoorden worden geschonden.’

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Henk Donkers / medewerker
Het zou erg raar zijn als het lastenplafond zou leiden tot een stijging van de precariobelasting.

Sinds 2016 al is het niet meer toegestaan om de tarieven precario te verhogen. Die kan dus gewoon niet stijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie