Advertentie
financiën / Nieuws

Meer kwijtschelding door aparte factuur waterschap

Waterschap Rijn en IJssel ziet het aantal kwijtscheldingen stijgen sinds de waterschapsbelasting via een aparte factuur wordt verstuurd. Ook toegenomen armoede en verlaging van de kwijtscheldingsnorm spelen een rol.

19 mei 2015

Waterschap Rijn en IJssel ziet het aantal kwijtscheldingen stijgen sinds de waterschapsbelasting via een aparte factuur wordt verstuurd. Ook toegenomen armoede en verlaging van de kwijtscheldingsnorm spelen een rol. ‘Maar kennelijk is de drempel ook lager bij een aparte brief van het waterschap.’

8 procent huishoudens

Het aantal kwijtscheldingen steeg bij Rijn en IJssel van 5.400 naar bijna 21.000 van de in totaal 260.500 huishoudens en komt daarmee op circa 8 procent van alle huishoudens in het gebied. De kosten stegen daardoor van 131.000 euro (2010) naar 849.000 euro (2014). Op de totale begroting van 82 miljoen euro is dat circa 1 procent, zegt woordvoerster Vanya Ginsel. Die extra kosten moeten worden opgebracht door de huishoudens die hun belasting wel betalen.

Eigen factuur

Volgens het waterschap zijn er drie factoren die de stijging veroorzaken. Meer mensen zijn sinds 2010 met hun inkomen onder de bijstandsgrens gezakt. Tegelijkertijd versoepelde het waterschapsbestuur in 2009 de norm om voor kwijtschelding in aanmerking te komen van 90 naar 100 procent van het bijstandsniveau. Verrassender is de derde reden: sinds enkele jaren verstuurt het waterschap de rekening niet meer als onderdeel van een gezamenlijke factuur met drinkwaterbedrijf Vitens, legt woordvoerster Ginsel uit. ‘Een extern bureau stuurt nu namens het waterschap de aanslag voor enkel de waterschapsbelastingen. Daardoor is de informatie over de mogelijkheid van kwijtschelding voor burgers wellicht duidelijker en de drempel om daarom te verzoeken lager.’

Grote verschillen tussen waterschappen

Rijn en IJssel is niet uniek met het toenemend aantal kwijtscheldingen. De Unie van Waterschappen meldt in het jaarlijkse Waterschapspeil dat dat cijfer stijgt. In de open data die de unie via waterschapsspiegel.nl beschikbaar stelt, is dat terug te vinden. Bij de meeste waterschappen is de opbrengst van de kwijtschelding – na een terugloop in 2013 – de laatste jaren toegenomen. Voor alle waterschappen samen ligt de gemiddelde groei ruim onder de 10 procent, maar de verschillen tussen waterschappen onderling zijn groot.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Big Spender / netto betaler
Heb de aanslag net binnen en zie dat het nu een politiek orgaan is geworden. Er wordt veel minder gedaan maar de aanslag is het dubbele van vorig jaar ! Heb hen dus gemeld dat ik geen CDA, PvdA of VVD-water meer wil en dus de aanslag met 70% verminder.

Opheffen die club, liefst met terugwerkende kracht
R.L. Boer / ambassadeur
Het is wel duidelijjk dat er sprake is van een Waterhoofd,

als hij nog eens natte voeten krijgt, wil ik hem nog eens graag spreken.
Paul / projectleider
Sinds wanneer is inkomenspolitiek een waterschapstaak? Foei!

Gewoon het CJIB lenen van het Rijk , dan krijg je alles betaald...
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Hier gaat het om 8% kwijtscheldingen van Waterschapsbelasting. Dezelfde problematiek speelt bij andere belastingen, waaronder ook de motorrijtuigenbelasting. Dan hebben we ook nog het probleem dat meer dan 140.000 burgers hun zorgverzekering niet betalen. Je vraagt je af waar we in dit land op afstevenen. Het begint er zo langzamerhand op te lijken dat sommige burgers andere burgers aan het bijstand verlenen zijn.

Het lijkt me toch wel tijd dat politiek Den Haag hier eens de maatregelen gaat nemen, die echt nodig zijn.
Meetje
Uitermate sterk in plausibele verklaringen verzinnen en uitermate slecht in de realiteit onder ogen te zien.

De verhoging van de lasten en het geld over de balk smijten kent ongekende vormen.
Advertentie