Advertentie
financiën / Nieuws

Overgang naar Omgevingswet moet budgetneutraal

Gemeenten werken hard aan de invoering van de Omgevingswet, maar maken zich zorgen over de kosten. Die zijn hoger dan het ministerie van Binnenlandse Zaken oorspronkelijk schatte. De ledenvergadering van de VNG nam vrijdag een motie aan waarin een budgetneutrale overgang naar de Omgevingswet centraal staat.

28 september 2020
Afbeelding-special-omgevingswet-2020.jpg

Gemeenten werken hard aan de transformatie naar de Omgevingswet, maar maken zich zorgen over de kosten van de invoering van de wet. Die zijn hoger dan het ministerie van Binnenlandse Zaken oorspronkelijk schatte. De ledenvergadering van de VNG nam vrijdag een motie aan waarin een budgetneutrale overgang naar de Omgevingswet centraal staat.

Kosten

Het gaat de gemeenten daarbij niet alleen om de kosten van de invoering. Ze vragen zich ook af of de genoemde baten van de Omgevingswet, zoals het besparen op ambtelijke capaciteit doordat er minder vergunningen hoeven te worden aangevraagd, opwegen tegen de extra kosten die gemeenten moeten maken. Ze willen die extra kosten niet ten laste laten komen van de eigen inwoners en bedrijven, en het ontbreekt gemeenten om ruimte in de begroting te vinden om die extra financiële lasten op te vangen.

 

Inventarisatie

In de motie, die de gemeente Noord-Oostpolder samen met zeven andere gemeenten indiende, wordt de VNG opgeroepen om vanaf volgend jaar bij gemeenten te consulteren over de financiële effecten van de Omgevingswet. Als daaruit zal blijken dat het uitgangspunt van budgetneutraliteit onhaalbaar is, roept de motie het VNG-bestuur op om een beroep op het Rijk te doen om extra middelen beschikbaar te stellen. Een grote meerderheid van de aanwezige gemeenten steunde de motie. Ook de VNG zegt zich zorgen te maken over de betaalbaarheid van de Omgevingswet, maar wilde de financiële discussie met het rijk in eerste instantie nog niet voeren zonder voldoende onderbouwing.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wottsjer
Om moedeloos van te worden. Wanneer wordt ambtelijk NL op provinciaal en gemeentelijk niveau nou eindelijk wakker. Wie anders dan de werkvloer is nog in staat deze molensteen nog de plomp in te rollen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
daar komt de volgende kostenpost aan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie