Advertentie
financiën / Nieuws

Nieuwe herverdeling gemeentefonds pas in 2023

De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds is uitgesteld naar 1 januari 2023, schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) in een brief aan de Tweede Kamer. De effecten van de herijking per gemeente worden pas in januari openbaar. De consultatie van gemeenten begint na het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), dat naar verwachting eind februari of begin maart komt.

08 december 2020
Euro-s-shutterstock-71565202.jpg

De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds is uitgesteld naar 1 januari 2023, schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) in een brief aan de Tweede Kamer. De effecten van de herijking per gemeente worden pas in januari openbaar. De consultatie van gemeenten begint na het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), dat naar verwachting eind februari of begin maart komt.

Onderwerp van gesprek

‘De fondsbeheerders hebben besloten de besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds aan het volgend kabinet te laten’, schrijft Ollongren. De nieuwe verdeling en de omvang van het fonds zullen dus onderwerp van gesprek worden bij de kabinetsformatie.

 

Helderheid

De reden voor het opschuiven is ‘de huidige financiële positie van gemeenten en de nog lopende gesprekken met gemeenten over onder andere de toereikendheid van de financiering van de jeugdzorg’, schrijft de minister. ‘Het is van belang dat er helderheid is over de financiële afspraken met, en positie van gemeenten alvorens tot de invoering van het nieuwe verdeelmodel over te gaan.’

 

Consultatie gemeenten

Het kabinet wil wel het onderzoek naar de herijking afronden: Ollongren zal in januari de ROB om advies vragen, waarna die gaat kijken of de herverdeling klopt op basis van de vooraf opgestelde spelregels. ‘Na ontvangst van het advies van de ROB - naar verwachting eind februari, begin maart - start de consultatie van gemeenten.’

 

Voorlopige uitkomsten

Bij de adviesaanvraag in januari zal de minister de voorlopige uitkomsten van de verdeling publiceren. Eerder werd verwacht dat die medio oktober openbaar zouden worden. In juni leidde de herijking tot opschudding omdat het slecht leek uit te pakken voor kleine gemeenten. De herijking werd daarom aangepast.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
De grotere steden krijgen zat geld uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid, sommige gemeenten zelfs tot 80% van hun gemeentebegroting. Laten ze eerst zelf maar wat kritischer gaan worden qua uitgavenpatroon en sinterklazerij en dan komen ze er vanzelf wel achter dat het best wel een beetje minder kan. Tenslotte moet het uiteindelijk allemaal opgebracht worden door de hardwerkende belastingbetaler.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
De ongelooflijk stroperige besluitvorming bij BiZa op dit dossier werkt slechts in het voordeel van de grotere gemeenten. Die zitten er over het algemeen financieel ook nog eens het meest comfortabel bij. Het is onvoorstelbaar dat dit proces bij het Rijk zo lang moet duren. M.i. rijp voor een grote bezem, nieuw elan en veel frisse wind.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bertus / Observant
@Spijker. De bewuste stroperigheid is in opdracht van mevr. Ollongren. Zij presteert het om alles voor zich uit te schuiven. Het enige wat ze in 4 jaar heeft gepresteerd, is de afschaffing van het referendum
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie