Advertentie
financiën / Nieuws

Fietser naar het werk krijgt duwtje van kabinet

Het kabinet wil dat werkgevers personeel dat met fiets naar het werk komt de hoge kilometervergoeding van 21 cent gaan aanbieden.

19 juli 2022
Fietsen naar werk leidt tot lager ziekteverzuim

Aan het eind van deze kabinetsperiode zijn er 100.000 mensen extra die de fiets naar het werk pakken. Daar zet staatssecretaris Heijnen op in met haar fietsambitieplan 2022-2025.

Om het voor elkaar te krijgen dat er begin 2025 100.000 mensen meer voor het woon-werkverkeer gebruik maken van de fiets dan ten opzichte van begin 2022, zoekt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de samenwerking met werkgevers.

Lager ziekteverzuim

Fietsen naar het werk is niet alleen goedkoper voor medewerkers, maar ook gezonder. Heijnen wijst erop dat uit onderzoek blijkt dat regelmatig fietsen naar het werk de fitheid verhoogt en veelal genoeg is om te voldoen aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Daarmee zorgt fietsen naar het werk direct voor een lager ziekteverzuim op de werkvloer. Ze zegt zich daarom ervoor in te spannen dat meer werkgevers vanaf komend jaar de hoge kilometervergoeding van 21 cent per fietskilometer aanbieden.

Nieuwe stallingen

Verder wil de staatssecretaris alle station voorzien van een goede fietsenstalling. Voor de bouw van nieuwe en betere stallingen trekt ze 50 miljoen euro uit. Daarnaast wil Heijnen de komende jaren voor 6 miljoen euro ‘mee investeren’ in goede doorfietsroutes, maar de hoofdverantwoordelijkheid daarvoor ligt in haar ogen bij de decentrale overheden. Die lokale en regionale overheden hebben echter aangegeven onvoldoende middelen te hebben om de benodigde kwaliteit en kwantiteit van het fietsnetwerk te realiseren.

Bereikbaarheid

Verder wil de staatssecretaris een deel van de 7,5 miljard euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor het bereikbaar maken van gebieden waar woningen worden gebouwd oormerken voor de aanleg van fietsinfrastructuur. In de eerste ronde van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gaat het om in totaal 370 miljoen euro.

Een ander onderdeel van de fietsnota is het streven om zoveel mogelijk kinderen en mensen die nu niet kunnen fietsen aan het fietsen te krijgen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Hopelijk gaat de staatssecretaris/het ministerie ook eens kijken naar de noodzaak om bestaande en nieuwe fietspaden te verbreden (regels/subsidieverordeningen aanpassen?). Je kunt wel alles rond de fiets stimuleren maar de infrastructuur moet er ook op zijn afgestemd. Er komen steeds meer -ook bredere- fietsvoertuigen op de markt met alle gevaren die daarbij horen op te smalle fietspaden.
Advertentie