Advertentie
financiën / Nieuws

Hogere huizenprijs betekent lager ozb-tarief

Mensen zijn vaak bang dat een hogere huizenprijs leidt tot een net zo grote stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb), maar uit onderzoek blijkt dat dit onterecht is. Sterker nog, het tegengestelde is waar.

14 mei 2020
Ozb-shutterstock-1032332677.jpg

Mensen zijn vaak bang dat een hogere huizenprijs leidt tot een net zo grote stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb), maar uit onderzoek blijkt dat dit onterecht is. Sterker nog, het tegengestelde is waar.

Lager belastingtarief

Een hogere waarde volgens de waardering Onroerende Zaken (WOZ) betekent bij gelijkblijvende opbrengst een lager belastingtarief, concludeert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Het onderzoekscentrum zette de gemiddelde WOZ-waarde en het ozb-tarief tussen 2007 en 2020 tegen elkaar af. ‘Het is duidelijk te zien dat wanneer de gemiddelde WOZ-waarde stijgt het gemiddelde ozb-tarief daalt en omgekeerd.’

Gewenste opbrengst

De reden die gemeenten hiervoor aandragen is dat ozb-tarieven worden bepaald door de gewenste opbrengst te delen door de belastinggrondslag van een gemeente. Als de gewenste opbrengst gelijk blijft en de WOZ-waarde stijgt dan daalt het tarief.

Stijgende kosten

Het COELO wijst erop dat het ozb-tarief niet net zo snel daalt als de WOZ-waarde stijgt en dat is volgens auteur Corine Hoeben voor de hand liggend. Gemeenten hebben te maken met stijgende kosten, bijvoorbeeld door inflatie, dus ieder jaar stijgt de opbrengst. ‘De gemiddeld betaalde ozb stijgt, maar de stijging is beperkt en houdt geen verband met de ontwikkeling van de WOZ-waarde.’

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ron van Megen / voorzitter Algemene Waterschapspartij
Bij de waterschapsbelasting leiden de hogere huizenprijzen wél tot hogere heffingen. De waterschappen maken weliswaar gebruik van dezelfde WOZ-waarden maar hanteren voor woningen en niet-woningen (bedrijfsgebouwen) hetzelfde belastingtarief. Beide (woningen en bedrijfsgebouwd) zitten in een en dezelfde belastingcategorie 'Gebouwd'. Omdat de WOZ-waarden van bedrijfsgebouwen in het begin van de crisis in 2008 veel harder daalden dan van woningen en daarna veel minder hard stegen, krijgen vanaf 2008 woningen elk jaar iets meer waterschapsheffing opgelegd dan bedrijven. Cumulatief - het speelt nu al 12 jaar - telt dat behoorlijk op voor woningeigenaren en (indirect) de huurders. Er loopt een traject om het waterschapsbelastingstelsel te herzien. Dit aspect wordt niet meegenomen. De lobby van bedrijven en landbouw, de zogenaamde "geborgde categorieën in de 21 Nederlandse waterschappen, hebben hier een stokje voor kunnen steken.
Jan
Ook het rioolrecht en de vermogensbelasting (dit laatste als de eigenaar niet in de woning woont) zijn gebaseerd op de WOZ waarde. En die dalen heus niet bij stijging van de WOZ waarde.
H. Wiersma / gepens.
Het nadeel van hoge huizenprijzen is:

-de prijzen worden opgeblazen, hetgeen (grote) nadelige effecten kan hebben op de woningmarkt. Vooral de grote steden hebben er een handje van door gehele wijken als een eenheidsworst (via referentie van zeer recente verkopen en een m2-prijs t.b.v. het woonoppervlak) voor de taxatie te gebruiken.

-andere belastingen (waterschap, box 3) worden ten onrechte meegezogen in de rit naar sky highs met vaak aanzienlijke financiële gevolgen.
Rob / Fiscaal adviseur
Ook het tarief voor bepaling van het huurwaardeforfait voor de aangifte inkomstenbelasting wordt zelden of nooit op WOZ waarde fluctuaties aangepast door het Rijk. Verder zie je ook dat de Vereniging Eigen Huis dit onderwerp niet altijd goed communiceert.
Arri Hartog / directeur GBD/OCD
In het animatiefilmpje OZB Tarieven Helder legt Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) de systematiek voor het berekenen van de ozb tarieven uit.https://youtu.be/k5NGW_wcTJY
H. Wiersma / gepens.
@Arri Hartog. Het probleem is niet de systematiek van het product, maar de subjectieve inhoud van de taxatie. Vooral grote(re) steden blazen de taxaties omhoog en hanteren over het algemeen een eenheidsworst voor hele wijken zonder te kijken naar datering en interieur. Een bijkomstig nadelig effect is dat het ook nog consequenties heeft voor (huurwaardeforfait, waterschapsbelasting en bij tweede woningen voor Box 3). Bovendien geldt deze belasting alleen voor eigenaren en niet voor huurders. Kortom, bij zijn huidige toepassing een volledig achterhaald product van de Overheid.
Jan
Een veel objectiever systeem zou zijn: het oppervlaktesysteem.
Advertentie