Advertentie
financiën / Nieuws

Gemeenten willen van rijk compensatie opruimkosten lachgas

Het opruimen en verwerken van lachgascilinders kost de gemeenten vele miljoenen euro’s per jaar.

22 januari 2024
Lachgas
Shutterstock

Wekelijks komen gemeenten in hun maag te zitten met ruim zevenduizend lachgascilinders. Die worden of achtergelaten in de openbare ruimte of ingeleverd bij milieustraten. Dat kost ze 17 miljoen euro per jaar.

Ontploffingen

Dat blijkt uit een recent uitgevoerd kostenonderzoek naar lachgascilinders. Daar mogen overigens nog de kosten die afvalverwerkingsbedrijven moeten maken voor het dumpen van dergelijke cilinders bij het restafval nog bij worden opgeteld: 40 miljoen euro. Die kosten berekenen de afvalverwerkers door aan gemeenten. En nog is dat niet alles, want de reeds opgelopen schade als gevolg van ontploffende cilinders bij afvalverwerkers bedraagt inmiddels 65 miljoen euro.

Oplopende kosten

Sinds het begin van vorig jaar zien gemeenten een enorme toename van lachgascilinders in het afval en in de openbare ruimte. Zonder uitzicht op een structurele en duurzame oplossing, zeggen gemeenten te vrezen dat de kosten alleen maar verder zullen oplopen. Dat is de reden dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de bel trekt bij de Tweede Kamer. Die behandelt deze week de begroting van Infrastructuur en Waterstaat. Vanuit die begroting wil de gemeentekoepel een financiële compensatie. Het zou gaan om geoorloofde steun, aangezien het beheer van openbare ruimte en de inzameling van afval door gemeenten een openbare dienst betreft.

Afvalstoffenheffing

‘Voor verwerkers en inzamelaars zal er, zonder steun vanuit de rijksoverheid, geen andere optie zijn dan deze kosten door te berekenen aan gemeenten en hun inwoners, wat aanzienlijke gevolgen heeft voor de afvalstoffenheffing in de hardst getroffen gemeenten. Het gaat dan om tientallen euro’s extra per huishouden’, aldus de VNG in een brief aan de Tweede Kamer.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De geschetste problematiek pleit voor snelle wettelijk maatregelen voor de producenten en de gebruikers van lachgascilinders. Bovendien zijn inportbeperkende maatregelen noodzakelijk.
Door het al veel te langdurig uitblijven van afdoende maatregelen draaien Gemeenten, burgers en bedrijven nu onnodig op voor de hoge schade van het misbruik van dit product.
P. Smit
De douane vangt al een groot deel van de import af, heb ik begrepen.

Afdoende maatregelen zijn lastig. Je kunt nu eenmaal geen statiegeld heffen op een verpakking met een verboden inhoud....
Advertentie