Advertentie
financiën / Nieuws

'Meerstadzaak lijkt op firma list en bedrog'

Oppositiepartijen in de Provinciale Staten van Groningen hebben om opheldering gevraagd over fraude en valsheid in geschrifte rond grondaankopen in Meerstad.

17 mei 2011
Oppositiepartijen in de Provinciale Staten van Groningen hebben om opheldering gevraagd over mogelijke fraude en valsheid in geschrifte rond grondaankopen in Meerstad.

Slochteren
De partijen willen aanstaande woensdag twee professoren die de zaak in 2006 onderzochten opnieuw horen evenals een advocaat van kantoor Plas & Bossinade die in het Dagblad van het Noorden beweert dat strafbare feiten zijn gepleegd en deze straf- en civielrechtelijk aangepakt hadden kunnen worden.

Gedwongen
Volgens SP-Statenlid Kees Swagerman is dit niet de enige reden om opheldering te vragen. Ook over de manier waarop de provincie met de gemeente Slochteren is omgegaan wil hij meer weten. ‘Ik wil weten wat de positie van de provincie is bij de samenstelling van de deelnemers aan het Meerstadproject. Het lijkt erop dat de gemeente Slochteren is gedwongen om aan het project mee te doen.’

Privéadres
De professoren hadden twee rapporten gemaakt, waarvan een vertrouwelijk bleef. ‘We kregen de samenvatting, omdat in het andere rapport persoonlijke gegevens stonden die niet in de openbaarheid mochten. We hebben toen genoegen genomen met de beperkte versie.’ Swagerman heeft om de uitgebreide versie gevraagd nu blijkt dat daar wellicht meer informatie in stond. ‘Maar het huidige college heeft het rapport niet. Het is destijds naar het privéadres van toenmalig gedeputeerde Calon gestuurd die het toen meenam naar een GS-vergadering. Daar is besloten om het te retourneren naar de grondexploitatiemaatschappij.’

Dubieus
Swagerman vindt deze gang van zaken uitermate dubieus. ‘Het is een bijzonder verhaal dat Calon het naar zijn privéadres gestuurd kreeg. Maar het kan ook een afschrift zijn geweest, omdat hij had meegewerkt aan het onderzoek. Maar dan zou het ook naar GS gestuurd moeten zijn. Het lijkt een beetje op de firma list en bedrog. En het college weet hier niks vanaf?’

Verantwoordelijk
Als de provincie het rapport wel heeft gehad en ingezien, dan had verder moeten worden gegaan dan gebeurd is, vindt Swagerman. ‘Het huidige college is dan wel degelijk verantwoordelijk. Er zijn dan potentiële strafbare feiten onder de tafel geveegd door de toenmalig gedeputeerde.’ Het Dagblad van het Noorden schrijft dat Plas & Bossinade in 2006 in een juridisch advies aan Koop Holding schrijft: 'Het gaat om zeer grote bedragen, in zekere zin te zien als overheidsgelden, verdiend met een handelwijze welke, wanneer deze openbaar wordt, ongetwijfeld tot een geschokte rechtsorde zal leiden.' Het kantoor adviseert Koop vervolgens aangifte te doen bij de officier van justitie.

Motie
De SP overweegt een motie van wantrouwen in te dienen. Volgens Swagerman krijgen de oppositiepartijen geen medewerking van het college. ‘Ze doen niks en werken tegen. Koop heeft hen bijvoorbeeld wellicht een reden gegeven waarom ze eruit stapten. Er wordt dan gezegd dat dit een onderling private afspraak is, maar ze zitten wel in dezelfde maatschappij.’

Openbaar
Volgens Swagerman hebben de coalitiepartijen (Paars-Plus) nog niet om opheldering gevraagd. ‘Er is een extra commissievergadering in vertrouwen geweest en op 23 mei is er een openbaar debat in de Staten. Tot nu toe heeft de gemeente Groningen haar mond gehouden en de gedeputeerde ook.’ Wel is volgens Swagerman onlangs in een raadsvergadering van Slochteren in het openbaar over een vertrouwelijke briefwisseling tussen de gemeenten Groningen en Slochteren gesproken. ‘Die is ook vertrouwelijk naar de Staten gestuurd, maar is nu openbaar geworden. Raar dat er dan in het openbaar in de vergadering over een officieel vertrouwelijke brief wordt gesproken.’

Provincie
In een reactie op de beweringen van de advocaat van  Plas & Bossinade zegt de provincie Groningen dat private partijen destijds opdracht hebben gegeven tot de twee rapporten om uit te vinden of de grond rechtmatig was verkregen. Het Rapport inzake grondverwerving Meerstad, mei 2006 is niet in het bezit het college van GS . Het Verslag inzake grondverwerving Meerstad-Groningen wel. De provincie stelt dat volgens de onderzoekers de Grondexploitatie Maatschappij Meerstad (GEMM) en geen van de partijen binnen GEMM zijn benadeeld en geen van de individuele aan de Grondbank gelieerde personen bevoordeeld. Transacties van 400 hectare van de 1200 hectare zijn via makelaars of tussenpersonen gelopen. Daardoor is tussen de 8 en 12 miljoen euro verkregen, circa 5 procent van het gehele aankoopbedrag. Uit het onderzoek blijkt dat tussenpersonen bijna niet zijn te vermijden bij grondverwerving, maar ook dat er geen aanwijzingen zijn dat onrechtmatig is gehandeld door de vier marktpartijen.

Opinie
De provincie stelt vast dat er blijkbaar een opinie ligt van Plas & Bossinade op de vraag of er wel of niet onrechtmatig is gehandeld en/of er strafrechtelijk incorrect is  gehandeld. ‘Wij kennen de juridische opinie van Plas en Bossinade niet. We constateren wel dat de private partij aan wie de juridische opinie is verstrekt (Koop Holding), geen civiel- en/of strafrechtelijke stappen heeft genomen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie