Advertentie
financiën / Nieuws

VNG-contributie: plus 4,4 procent in 2023

Nu gemeenten tot 2026 honderden miljoenen extra krijgen van het rijk, durft de VNG haar leden weer meer contributie in rekening te brengen.

03 juni 2022
Geld in stapeltjes verdeeld
Pixabay

Gemeenten moeten volgend jaar 4,4 procent meer contributie betalen aan hun koepelorganisatie VNG. Gemeenten zijn dan, afhankelijk van de grootte, tussen de 71 eurocent en 1,81 euro per inwoner kwijt.

Dat is het contributievoorstel van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op de Algemene Ledenvergadering eind deze maand wordt het in stemming gebracht.

Accres

De gemeenten spraken vijf jaar geleden af de contributie geleidelijk aan te verhogen. Dat gebeurt volgens een vaste formule: compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling van de CPB-indexcijfers en daarbovenop elk jaar 1 procent voor de groei naar een volledige dekking van de kosten van de kernorganisatie van de VNG vanuit de contributie.

Vorig jaar werd nog afgezien van de ingroei van 1 procent. Dit vanwege de zware financiële omstandigheden van de gemeenten. Dat betrof volgens het VNG-bestuur een eenmalige actie. Gelet op de positieve ontwikkeling in de financiële omstandigheden van gemeenten – zij zien op basis van de meicirculaire het accres van het gemeentefonds tot 2026 met honderden miljoenen euro’s stijgen – wordt qua contributiesystematiek de draad van voor 2021 weer opgepakt.

Kleinste gemeenten

De compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling is gebaseerd op het in maart 2022 door het CPB gepresenteerde Centraal Economisch Plan 2022. Op basis daarvan zijn de verwachte kosten voor de VNG berekend, wat uitkomt op een stijging van 3,4 procent. Dat wordt dus aangevuld met 1 procent ingroei, leidend tot een contributieverhoging van 4,4 procent in 2023.

Voor de te betalen contributie betekent dat de kleinste gemeenten – die tot 5.000 inwoners – volgend jaar 1,81 euro per inwoner gaan afdragen. De groottecategorie daarboven – tot 25.000 inwoners – is 1,66 euro kwijt. Gemeenten van 25.000 tot 200.000 inwoners betalen 1,43 euro. Het minst per inwoner betalen de steden met meer dan 200.000: 71 eurocent per inwoner.

Corona

Uit de financiële verantwoording van de VNG over het jaar 2021 blijkt dat er sprake is van een positief resultaat van 1,1 miljoen euro – ruim 5,8 miljoen euro hoger dan begroot. Dat komt vooral door een hoger bedrijfsresultaat – een optelsom van onder andere een hogere doorbelasting van afgenomen diensten en minder reis- en verblijfskosten en opleidingskosten als gevolg van de coronapandemie. Ook de kantoor- en huisvestingslasten waren ten opzichte van de begroting lager, veroorzaakt door lagere kosten voor onderhoud, schoonmaak en de catering, als gevolg van het thuiswerken.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
Ander artikel vandaag in BB:
"Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt voor alle aangenomen moties uit de laatste ledenvergaderingen ‘af te doen."

Ik adviseer een motie tegen de verhoging van de contributie 2023.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie