Advertentie
financiën / Nieuws

VNG: betere richtlijnen voor 'maatschappelijk ozb-tarief'

De VNG wil overleg met het ministerie van Financiën over de toepassing van het amendement-Omtzigt. Volgens de gemeentekoepel is onduidelijk voor welke instellingen met een maatschappelijk belang door gemeenten een lager ozb-tarief kan worden gehanteerd.

28 december 2018
financien---ozb-woz.jpg

De VNG wil overleg met het ministerie van Financiën over de toepassing van het amendement-Omtzigt. Volgens de gemeentekoepel is onduidelijk voor welke instellingen met een maatschappelijk belang door gemeenten een lager ozb-tarief kan worden gehanteerd.

Rechtsonzekerheid 

Het amendement-Omtzigt werd op 18 december door de Eerste Kamer aangenomen. Het stelt gemeenten vanaf 2019 in staat om een lager ozb-tarief – namelijk dat voor wonen – te rekenen voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Maar artikel 220f in de Gemeentewet wijkt op onderdelen af van de toelichting op het amendement. ‘Hierdoor ontstaat rechtsonzekerheid’, schrijft de VNG, ‘en zijn voor gemeenten en belastingplichtigen de gevolgen van de toepassing van het amendement niet goed in te schatten.’  


Meer mogelijkheden
Volgens de VNG biedt de toelichting op het amendement meer mogelijkheden dan de wettekst. Zo kunnen volgens het amendement commerciële sportclubs worden uitgesloten van het lagere ozb-tarief, waar de wettekst alle sportaccommodaties binnen een gemeente over één kam scheert. Ook is de definitie van dorpshuizen volgens de gemeentekoepel niet scherp genoeg. Valt een geregeld als dorpshuis gebruikt café daar ook onder?

Muziekverenigingen
Verder stelt de toelichting op het amendement gemeenten in staat om zelf de afweging te maken  welk ozb-tarief zij voor sportclubs, dorpshuizen en andere instellingen met een sociaal belang wensen te hanteren. De VNG vraagt zich of dit betekent dat sportverenigingen wel en (bijvoorbeeld) muziekverenigingen niet onder een milder ozb-regime kunnen vallen.  

Juiste middel
In bredere zin vraagt de VNG zich af of een flexibeler ozb-tarief wel het juiste middel is om instellingen met een maatschappelijk belang financieel tegemoet te komen. Niet alleen stelt de vereniging de uitvoerbaarheid vanwege de mogelijk optredende rechtsongelijkheid ter discussie, ook vraagt de VNG zich of de regeling wel het meest geschikte instrument is. ‘Kan met een subsidie niet eenvoudiger een door de gemeente gewenst resultaat worden bereikt?’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Dit is weer zo'n levensgevaarlijke politieke actie. De kans is groot dat er op deze manier indirecte subsidies worden verstrekt die de wetgever niet toestaat, omdat in dat geval juist bepaalde categorieën burgers (m.n. eigenaars) met nog hogere OZB-lasten worden opgezadeld. Bovendien krijg je allerlei discussies en beroepsprocedures over wat maatschappelijke accommodaties zijn.

Weer een nieuw argument om de WOZ/OZB-wetgeving zo snel mogelijk naar de prullenbak te verwijzen en te vervangen door een vast bedrag per inwoner voor publieke diensten. Simply the best, ook qua uitvoering.

Advertentie