Advertentie
financiën / Nieuws

Gemeenten verwachten meer lokale productie

Bijna 90 procent van gemeenten verwacht dat de coronacrisis de lokale productie en de circulaire economie een impuls zal geven. Dat blijkt uit een enquête van adviesbureau Stec Groep onder 118 gemeenten verspreid door het land. Er is nog weinig kennis over de aanpak van de circulaire economie binnen gemeenten en het zicht op wat bedrijven eraan doen, is laag.

02 juli 2020
Circulaire-economie-shutterstock-1338111779.jpg

Bijna 90 procent van gemeenten verwacht dat de coronacrisis de lokale productie en de circulaire economie een impuls zal geven. Dat blijkt uit een enquête van adviesbureau Stec Groep onder 118 gemeenten verspreid door het land. Er is nog weinig kennis over de aanpak van de circulaire economie binnen gemeenten en het zicht op wat bedrijven eraan doen, is laag.

Minder afhankelijkheid 

Driekwart van de gemeenten vindt dat de coronacrisis de kwetsbaarheid van de mondiale productieketens heeft blootgelegd. Bedrijven zijn kritischer over hun ketens om te zorgen dat de afhankelijkheid van grondstoffen, materialen en halffabricaten lager wordt. Het is een kans om meer circulariteit in te bouwen, schrijft het adviesbureau, maar slechts 16 procent van de respondenten schat in dat hun werklocaties in 2030 klaar zullen zijn voor de circulaire economie.

Verbetering mogelijk

De respondenten geven zichzelf geen hoog cijfer voor hun inzet voor de circulaire economie: een 5,8. 63 procent geeft zich een 6 of hoger en 16 procent geeft zich een 4 of lager. De meesten geven zich een 6 of 7. ‘Al met al is er dus nog een hele verbeterslag mogelijk.’

Weinig kennis en zicht

Op de vraag of er binnen hun gemeenten voldoende kennis over de aanpak van circulaire economie is, geeft 66 procent aan dat het nog een stuk beter kan. Een op de vijf geeft aan dat het kennisniveau nog in de kinderschoenen staat. Ook hebben gemeenten niet echt een beeld van waar bedrijven precies mee bezig zijn: 90 procent geeft aan geen volledig beeld te hebben.

Trekker

Veel gemeenten hebben iemand aangewezen die verantwoordelijk is voor het onderwerp circulaire economie. Bij 41 procent is dat een bestuurder en bij 46 iemand van het ambtelijk apparaat. Bij slechts 14 procent is er nog niet een ‘trekker’ voor aangewezen.

Aparte afdelingen

Hoewel de meeste respondenten het eens zijn dat het onderwerp iets is voor meerdere afdelingen, merken diverse gemeenten op dat het in de praktijk moeilijk is om die afdelingen samen te brengen. ‘Op papier is het dus een integraal thema, maar in de praktijk valt de integrale aanpak nog tegen’, concludeert Stec Groep. Het wegnemen van die scheiding zou cruciaal zijn voor succes. De nieuwe Omgevingswet biedt volgens het adviesbureau kansen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Anoniem
De lokale, circulaire economie stimuleren, lijkt me nou bij uitstek een mooie taak om op provinciaal niveau op te pakken. Niet iedere gemeente voor zich, maar provinciebreed hiermee aan de slag. Provincie en gemeenten samen aan de lat voor de lokale, circulaire economie. Laten we hopen dat dit inderdaad structureel van de grond komt! Niet alleen i.h.k.v. de economie, maar vooral i.h.k.v. duurzaamheid, milieu en mens.
Advertentie