Advertentie
financiën / Nieuws

Gemeenten leveren 4 miljard in

Gemeenten zullen met met 4 miljard euro minder moeten stellen, zo blijkt uit een analyse van het regeerakkoord door gemeentefondsspecialisten.

31 oktober 2012

Gemeenten krijgen als gevolg van het regeerakkoord in 2017 ruim 1 miljard euro minder aan algemene uitkering. Daar komt nog eens een bedrag van 3 miljard euro aan overige kortingen bovenop.

Gemeentefondsinkomsten
Dat blijkt uit een eerste analyse van de financiële gevolgen van het regeerakkoord door gemeentefondsspecialist Dirk Jans van Pauw BV. Het adviesbureau berekent voor verreweg de meeste gemeenten in Nederland de gemeentefondsinkomsten.

Normeringssystematiek
Die lagere uitkering uit het gemeentefonds komt doordat het kabinet vasthoudt aan de zogeheten normeringssystematiek. Als het rijk bezuinigt, krijgen de decentrale overheden ook minder geld en meer geld als de rijksuitgaven stijgen. Omdat het kabinet 16 miljard euro ombuigt, gaan gemeenten mee de trap af. De algemene uitkering  pakt bovendien lager uit door het schrappen van het btw-compensatiefonds en het uitnemen uit het gemeentefonds van een kwart miljard euro aan onderwijshuisvestingsgelden – geld dat de gemeenten volgens Den Haag toch niet voor dat doel inzetten. Een gemiddelde gemeente van 40.000 inwoners zal met 2,25 miljoen euro minder genoegen moeten nemen als gevolg van de lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Efficiencykortingen
Maar daarmee is nog niet alle pijn geleden, zo becijferen Jans en andere gemeentefondsspecialisten. Gemeenten krijgen voor zo’n 3 miljard euro aan efficiencykortingen voor de kiezen bij het overnemen van tal van rijkstaken. Daarbij tikken de kortingen bij de overheveling van Awbz-taken naar de Wmo en het beperken van de huishoudelijke hulp het hardst aan. Verder worden gemeenten verondersteld minder apparaatskosten te maken als gevolg van een grootschalige samenvoeging van gemeenten dan wel intensievere samenwerking. Dat moet onder andere leiden tot minder ambtenaren. Structureel kunnen gemeenten daarom op termijn met 1 miljard euro minder toe.

Extra tijd voor magere jaren
Het duurt nog tot even voordat gemeenten de eerste echte pijn gaan voelen. Pas in 2015 staan de meeste bezuinigingen en decentralisaties op de rol. Veel wetten zullen immers nog moeten worden gewijzigd. Mogelijk krijgen de gemeenten nog wat extra tijd om zich op de magere jaren voor te bereiden, want de kans is reëel dat niet alle wetswijzigingen op tijd zullen zijn gerealiseerd. In 2013 en 2014 is er zelfs nog sprake van lichte plusjes.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

spiedend oogje
Hoe kan een gemeente in hemelsnaam een meerjarenplanning opstellen bij zoveel financiële onzekerheden.

De circulaires geven weinig houvast, de kabinetsplannen zijn niet concreet.

De algemene uitkering is de belangrijkste inkomstenpost voor een gemeente en juist over deze post is de meeste onzekerheid.

Dit probleem speelt nu al jaren en wordt maar niet opgelost. Nu gaat de BCF wellicht verdwijnen. Moet je als gemeente dan grootschalige investeringen naar voren trekken om het btw voordeel zeker te stellen? Wat betekent de mogelijke opschaling naar 100.000 + voor de RUD ( gedrocht) vorming. Wat betekent de nieuwe participatiewet voor ons?

De conclusie is: Gemeente zoek het maar lekker uit de komende jaren en doe maar iets. Waardeloos beleid !!

True
Structureel minder geld uitgeven helpt, heb je de meerjarenbegroting zo op orde.
criticus
Trap op, trap af, betektn dus dus: als het Rijk trap op gaat, mag de gemeente er twee treetjes achteraan hoppelen, trap af betekent dat de gemeente drie treetjes voorop loopt.

Zo kennen we de betrouwbaarheid van het Rijk weer!
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Gemeenten moeten niet zeuren en ook eens de mouwen opstropen. Besparingen kan je ook tussentijds doorvoeren.
Niek / jurist
De gemeenten zijn voor 85% afhankelijk van rijkssubsidie in de vorm van uitkeringen via het Gemeentefonds en andere financiele koorden. Als daarop gekort wordt kun je het op twee manieren oplossen. Of je inkomsten aanvullen via hogere belastingen waaronder de Onroerende Zaaks Belasting. Of je uitgaven terugbrengen tot het niveau van je inkomsten. Veel gemeenten hebben al een slag gemaakt met de bezuinigingsoperatie als gevolg van de crisis. Dat moet je dus gewoon opnieuw doen. Dit heeft ongetwijfeld consequenties voor taken die niet wettelijk verplicht zijn of stilzitten schadeclaims oplevert. Te denken valt aan subsidies voor kunst, cultuur, sport en recreatie. Dure herinrichtingen van het openbaar gebied. Coulant optreden bij sociale uitkeringen en de zorg. Aantrekken externe adviseurs. Het op orde houden van de kwaliteit van de leefomgeving inclusief openbaar groen. Musea, theaters, tentoonstellingen en evenementen die meer kosten dan opleveren.
Marco / interim
Helaas gelden er voor het Rijk andere regels om aan middelen te komen. Hoe makkelijk kan het soms zijn.
Advertentie