Advertentie
financiën / Nieuws

Ozb stijgt harder dan toegestaan

Gemeenten halen dit jaar meer onroerendezaakbelasting (ozb) op dan met het Rijk is afgesproken. De opbrengst stijgt met 4 procent, terwijl 3,75 als bovengrens geldt.Dat blijkt uit onderzoek van het Coelo. Vandaag presenteert het onderzoeksinstituut de jaarlijkse Atlas van de Lokale Lasten uit.

30 maart 2012

Gemeenten innen dit jaar meer onroerendezaakbelasting (ozb) dan waar ze feitelijk recht op hebben. De opbrengst stijgt met 4 procent, terwijl 3,75 als bovengrens geldt.

Coelo-Atlas

Dat blijkt uit onderzoek van het Coelo, het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden. Vandaag presenteert het Groningse onderzoeksinstituut de jaarlijkse Atlas van de Lokale Lasten uit.

Bedrijfspanden

Het Rijk heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat de landelijke opbrengst van de ozb in 2012 niet meer dan 3,75 procent zou stijgen. Deze zogeheten macronorm bestaat sinds 2008. Dit jaar stijgt de ozb-opbrengst meer dan afgesproken. Volgens het Coelo komt dat onder andere omdat er meer huizen en bedrijfspanden zijn bijgekomen.

Boosdoeners

De grootste boosdoeners zijn volgens de onderzoekers overwegend kleine of middelgrote gemeenten. Twee gemeenten springen er wat dat betreft uit: Lingewaard en Noordoostpolder met respectievelijk een stijging van 57 en 31 procent. Lingewaard verhoogde de ozb om de ernstige financiële problemen het hoofd te bieden, Noordoostpolder om bezuinigingen van het Rijk deels mee op te vangen. De grote gemeenten blijven als geheel met een opbrengststijging van 3,3 procent ruim onder de macronorm.

Blaricum

Er zijn 21 gemeenten waar de ozb-opbrengst daalt. Lelystad ( - 6 procent), Westland (- 5 procent) en Brunssum (- 3 procent). In Lelystad hangt de verlaging bijvoorbeeld samen met een taakoverdracht aan het waterschap, die tot hogere waterschapslasten leidt. Gemiddeld betaalt een huishouden 239 euro aan ozb. Inwoners van Texel betalen gemiddeld 114 euro aan ozb, in Blaricum is dat 706 euro.

Sancties

De opbrengst van de ozb van alle gemeenten samen mag niet meer stijgen dan de reële trendmatige groei van het bruto binnenlands product (+ 1,25 procent) plus de prijsontwikkeling (2,5 procent). De macronorm is niet in wetgeving vastgelegd, maar is een bestuurlijke afspraak tussen het Rijk en de VNG. De afspraak is dat bij overschrijding van de macronorm het volume van het gemeentefonds kan worden verlaagd. Een kleine overschrijding van de norm in 2008 bleef toen zonder gevolgen. Het is onduidelijk of gemeenten er nu opnieuw mee weg komen. ‘De geloofwaardigheid van de macronorm kan wel in gevaar komen wanneer sancties nooit worden toegepast’, waarschuwen de onderzoekers.

Rioolheffing

Behalve ozb betalen huiseigenaren ook afvalstoffenheffing en rioolheffing. Samen stijgen die gemeentelijke woonlasten met 11 euro. Gemiddeld betalen meerpersoonshuishoudens in 2012 683 euro aan hun gemeente. Bunschoten is het goedkoopst (500 euro) en Blaricum (1.169 euro) het duurst.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Cas van Rijn / gepens.
Rekenkundige gemeente ambtenaren negeren de afspraak met het Rijk. B&W kijkt onder de streep wat het nieuwe ozb tarief opbrengt en zijn het er mee eens. Dan krijgt de gemeenteraad een moeilijk te volgen uitleg over de berekening van het ozb tarief. Die gaat er van uit, dat het ozb tarief conform afspraak met B&W is en gaat akkoord. Conclusie: de woningeigenaar mag meer ozb betalen, dan de afspraak. Voor mij Floriade inwoner betekent het 17 % meer ozb t.o.v. 2011. De afvalstoffenheffing en rioolheffing in de totale stijging meenemen, zoals in reacties te lezen is vind ik een koekje van eigen deeg.

Meer nemen als mag is stelen is mij geleerd of heb ik nu iets heel geks gezegd ? Of is dit anno 2012 de norm !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Insider / ...
Moet je nagaan wat er gebeurt als de gemeenten worden vrijgelaten in het vaststellen van 'hun' belastingen zoals zij en de VNG zo graag willen!

Sanctioneren klinkt leuk maar daar heeft de betaler helemaal niets aan.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
Falend beleid wordt weer eens beloond door meer te gaan plukken. Bij gemeenten zitten fantastische bestuurders en economen die verschrikkelijk goed kunnen tellen. Dat kun je wel zien het afgelopen decennium. Waterschappen kunnen nog beter plukken. Een kind kan de was doen. Er vooral de eigen zak goed spekken en ivoren torens bouwen. Het ontzag voor bestuurlijke organen is helemaal verpauperd. Eigen schuld. Te hoog in de bol
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre / beleidsmedewerker
Las dat gisteren dat in heel Haaglanden de ramenbelasting wordt ingevoerd. dan wordt het veel duurder ik heb zeker 20 ramen http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/uitg …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Daar waar burgers in hun pensioen - en salarisontwikkeling in 2012 over het algemeen niet verder komen dan 0 tot 1% is het ongepast dat gemeenten hun OZB inkomsten met 4% weten te verhogen in plaats van richting 0-lijn te gaan. Gemeenten moeten eveneens bezuinigen en niet hun inkomsten extra proberen te verhogen. Rutte, doe er wat aan!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
saskia / jurist
@Pierre: even doorlezen... 3 dagen na 29 maart is...? Juist!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
dingemans / ambtenaar
Dan zullen de waterschapbelastingen op veel plaatsen ook wel stijgen, want die zijn (merkwaardig genoeg) gebaseerd op de WOZ waarde; dat kan er ook nog wel bij!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Scheerder / manager Middelen
In reactie op het bericht van dhr. Soluut. De OZB-opbrengst is de resultante van de WOZ-waarden en de OZB-tarieven. Bij dalende WOZ-waarden (waarvan over het algemeen sprake is) zullen gemeenten om een zelfde OZB-opbrengst (als vorig jaar) te genereren hogere tarieven moeten berekenen.

Tot slot de totale lokale lasten vallen in 2012 volgens de gegevens van Coelo naar verwachting lager uit dan de verwachte prijsontwikkeling (inflatie). Enige nuancering is op zijn plaats.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
m.willemsen / cl-specialist
Door wanbeleid van onze gemeente hebben wij nu een stijging van de ozb van 56%.De gemeente Lingewaard vindt het nodig om een nieuw zembad te bouwen maar wij hebben er al een. Een nieuw obc college,ook hier hebben wij er al een van. kerktuinen en paden onderhouden terwijl deze gaan sluiten.hoe kun je 80 miljoen uitgeven terwijl je een schuld hebt van 90 miljoen. ik heb bezwaar gemaakt maar krijg een standaard brief dat:Het gemeentelijk besloten is en onafhankelijk. kan alleen nog in beroep.Laat de gemeente raad vervangen door huisvrouwen, die weten precies wat er financieel binnen komt en wat ze kunnen uitgeven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
De reageerders voor mij verzuimen te melden dat de overgrote meerderheid hun belastingen nauwelijks laat stijgen. Het zijn de uitschieters die dit percentage veroorzaken. Deze uitschieters valt in deze veel te verwijten; wanbeleid (Lingewaard) en slecht vooruit kijken. Als je over jaren grote tekorten verwxacht kun je niet zomaar de belastingen met 57% laten stijgen. Daar zou ik zelf als burger ook furieus om zijn. Enige nuancering is wel op zijn plaats.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. Derckx
in onze gemeente worden de woningen niet meer getaxeerd, de gemeentebegroting vermeldt letterlijk dat "de woz-waarde met 0,5% wordt verlaagd waar bekend is dat de gemiddelde woningwaarde is gedaald met 2,4%", maw een te hoge waardering van 0,5% x 2,4% = 4,8%!! x het verhoogde tarief avn 3% brengt totaal een verhoging van boven de 10% voor de betaler. WOZ moet volgens de wet getaxeerd worden!! Waar blijft dit minister met haar sancties. Graaien met grote letters, wanneer worden belastingen en prijzen net als de lonen bevroren?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie