Advertentie
financiën / Nieuws

Gemeenten hebben plots geld teveel

Gemeenten kijken aan tegen structurele financiële tekorten. Toch meldt de ene na de andere gemeente een positief saldo over 2020. Hoe kan dat? ‘Onze jaarrekening geeft een vertekend beeld.’

28 juli 2021
geld---toezicht---shutterstock-103933031.jpg
Shutterstock

Gemeenten kampen met structurele financiële tekorten. Toch meldt de ene na de andere gemeente een positief saldo over 2020. Hoe kan dat? ‘Onze jaarrekening geeft een vertekend beeld.’ En: ‘Een positief saldo kan nooit een dekking zijn voor een structureel tekort.’

Activiteiten geschrapt

‘Het is heel raar om met een positief saldo te komen als je tegelijkertijd forse bezuinigingen moet doorvoeren’, zegt Anita Vlam, wethouder van onder meer financiën (VVD) in Woudenberg en lid van de commissie financiën van VNG. Woudenberg staat onder preventief financieel toezicht van de provincie. Terwijl de gemeente met de inwoners een ‘bezuinigingsdialoog’ voerde om mogelijke besparingen in kaart te brengen, bleek dat Woudenberg over 2020 uitkomt op een positief saldo van 123.000 euro op een begroting van 40 miljoen. Aanvankelijk hield de gemeente rekening met een tekort van 369.000 euro. Het positieve saldo is – behalve aan het ombuigen van de begroting en het bijsturen van de kosten in het sociaal domein gedurende het jaar – voor een groot deel te danken aan het feit dat vanwege corona allerlei activiteiten niet doorgingen.

 

Structureel tekort

Het lijkt erop dat heel wat gemeenten over 2020 een positief saldo kunnen laten zien. ‘Het is maar één jaar, dat zegt niets over structurele tekorten’, stelt Victor Everhardt, wethouder financiën en economische zaken (D66) in Amsterdam en voorzitter van de commissie financiën van VNG. ‘Bovendien is het een coronajaar, dat in alle opzichten anders was dan andere jaren. Er kwamen uitkeringen van het rijk, sommige activiteiten die je wel had begroot konden niet doorgaan. Er spelen allerlei factoren mee.’ Hij stelt: ‘Een positief saldo kan nooit een dekking zijn voor een structureel tekort.’

 

Meevallers

Het is opvallend dat veel gemeenten juist in het jaar waarin de coronacrisis uitbrak geld overhouden. Hoe komt dat? Volgens Rein-Aart van Vugt van Deloitte, die als externe accountant betrokken is bij de jaarrekening van veel gemeenten, pakt een jaarrekening doorgaans sowieso positiever uit dan een begroting. Wat volgens hem eveneens meespeelt, is dat er gedurende het jaar incidentele financiële meevallers ontstaan, zoals in de laatste maanden van het jaar aanvullende uitkeringen van het rijk. Maar corona is voor 2020 ook een belangrijke verklaring voor al die – vaak onverwachte – positieve saldo’s. Enerzijds konden veel activiteiten niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. ‘Daarnaast heeft het rijk de kosten en de daling van opbrengsten gecompenseerd.’  

 

Ingeteerd

Een positief saldo zegt niet alles, zegt Ad Verbakel, concerncontroller in Eindhoven. ‘Het lijkt of er veel geld over is, terwijl je in feite ingeteerd kunt hebben op de financiële positie.’ De stad heeft bijna geen investeringsruimte. ‘De jaarrekeningen van gemeenten geven het beeld dat het goed gaat, maar ik zie de afgelopen 25 jaar vooral bezuinigingen. Verschraling van het voorzieningenniveau, uitstel van onderhoud en verlenging van afschrijvingstermijnen. Dat zit allemaal onder de oppervlakte.’ Op positieve saldo ’s op de jaarrekeningen over 2020 moet men zich vooral niet blindstaren, vindt ook Vlam. ‘Die zijn niet representatief. Zo’n plusje wekt de indruk dat we geld overhouden en dat dat structureel is. Dat klopt niet.’


Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 14 van deze week

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Daar is op zichzelf niets vreemds aan. Doorgaans hebben de meeste gemeenten -net als het Rijk en Provincie- te maken met een positief exploitatiesaldo. Nu hebben de meeste gemeenten (ook) te maken met incidentele Corona-meevallers (sommige gemeenten ook met tegenvallers) en veel te laat toegekende extra inkomsten van rijksuitkeringen. Op onverwachte incidentele meevallers kan je in datzelfde jaar geen beleid meer maken.
Henk Donkers / medewerker
Een voordelig saldo van € 123.000 op 40 mljn euro is natuurlijk nauwelijks een overschot. Het gaat om 0,3%!!.

Er is altijd wel wat onderuitputting op personeelskosten of een investering die iets vertraging heeft opgelopen. Zeker in het coronajaar 2020 zijn er zaken vertraagd die in 2021 of verder alsnog worden uitgevoerd.

Hieruit kun je onmogelijk de conclusie trekken dat een gemeente structureel geld overhoud.
Leo Verhoef / Registeraccountant
Merkwaardig dat de wethouder Financiën van Woudenberg meldt dat zijn gemeente in 2020 een voordelig resultaat had van € 123.000 terwijl Woudenberg de jaarrekening 2020 toch echt afsloot met een nadelig saldo van baten en lasten van € 644.000.

Meer hierover op www.leoverhoef.nl "Boekhoudfraude gemeenten en provincies schering en inslag" (dossier: Woudenberg)
Teun Bruna / Beleidsmedewerker
In mijn 40 jarige ervaring bij gemeenten is mij steeds opgevallen dat het vervullen van vacatures altijd minstens 3 maanden en soms zelfs een jaar kost. Je kan ruim tevoren schriftelijk aankondigen dat je naar elders vertrekt, maar de molen gaat pas draaien nadat je daadwerkelijk vertrokken bent. Niet zo leuk voor je collega's die jouw werk moeten waarnemen.
Advertentie