Advertentie
financiën / Nieuws

Gemeenten krijgen hogere rekening voor scholenbouw

Gemeenten worden geconfronteerd met een stuk hogere bouwkosten voor scholen. Bij de helft van de aanbestedingen voor schoolgebouwen is twintig procent meer financiering nodig dan vooraf gebudgetteerd.

31 augustus 2017

Gemeenten worden geconfronteerd met een stuk hogere bouwkosten voor scholen. Bij de helft van de aanbestedingen voor schoolgebouwen is twintig procent meer financiering nodig dan vooraf gebudgetteerd.

Overschrijdingen
Dat lijkt uit een enquête van Bouwstenen voor Sociaal, een onafhankelijk platform voor maatschappelijk vastgoed, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de brancheorganisaties voor het primair en voortgezet onderwijs. Uit de enquête blijkt dat bij minder dan 1 op de tien van de aanbestedingen het gereserveerde budget voldoende is. In alle andere gevallen kwam het aanbestedingsresultaat boven het budget uit. Bij 42 procent bedroeg de overschrijding minder 20 procent. Maar bij de helft van de aanbestedingen bleek de overschrijding meer dan 20 procent te bedragen. Bij vier scholen was de overschrijding zelfs meer dan 35 procent. De situatie lijkt te verslechteren. In 2017 kwamen grotere overschrijdingen voor dan in de voorgaande twee jaren.


Bezuinigen
Gemeenten gaan verschillend om met de budgetoverschrijdingen. Het verminderen van de kwaliteit is een manier om te bezuinigen, bij elf procent van de bouwprojecten kiezen gemeenten voor die oplossing. 17 procent besluit toch het budget te verhogen en in 28 procent van de gevallen wordt gekozen voor een combinatie van deze twee. Bij de overige bouwprojecten zijn onderhandelingen nog gaande of is de aanbesteding definitief als mislukt bestempeld en wordt aan een nieuw plan gewerkt.

Rekening bij de school
Gemeenten trekken niet automatisch de portemonnee bij overschrijding van het budget. Vaak wordt de school erop aangesproken. De schoolbesturen staan dan voor de keuze om voor aanvullende financiering te zorgen of te bezuinigen.

Complex

Met de enquête willen de VNG en de brancheorganisaties voor het onderwijs kijken of er een andere financieringssystematiek voor de onderwijshuisvesting mogelijk is. De huidige manier van financiering is complex. Gemeenten hebben de wettelijke taak hierin te voorzien, maar het buitenonderhoud is bij schoolbesturen belegd. Dat kan problemen geven, bijvoorbeeld als het gaat om de rekening voor duurzaamheidsmaatregelen of de renoveren van gebouwen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie