Advertentie
financiën / Nieuws

Gemeentelijke samenwerkingen geven structureel te veel geld uit

Regionale samenwerkingsverbanden overschrijden hun budgetten structureel met tien tot wel veertig procent.

09 maart 2022
stapel-geld-shutterstock-127466858.jpg
Shutterstock

Regionale samenwerkingen slokken jaarlijks honderden miljoenen aan onverwachte uitgaven van gemeenten op. Ruim twee derde van de organisaties waarin gemeenten met elkaar samenwerken overschrijden ieder jaar het budget, zo blijkt uit een onderzoek van Investico.

Geen besparing

Omgevingsdiensten, GGD’s, gezamenlijke reinigingsdiensten, sociale werkplekken. Gemeenten werken steeds vaker samen in dergelijke organisatievormen. Daar gaat fors geld in om: van 1,8 miljard euro in 2005 tot 8 miljard in 2013 en tot 12 miljard in 2020. In totaal gaat het om een kwart van het totale gemeentebudget. Gemeenten werken samen in deze verbanden om efficiënter te kunnen werken en kosten te besparen. Maar door structurele overschrijdingen van de begroting worden die besparingen niet gehaald, zo onderzocht Investico, een platform voor onderzoeksjournalistiek, in opdracht van Trouw en De Groene Amsterdammer, de Gelderlander en De Stentor.

Uitschieters

Gemiddeld werden de budgetten met elf procent overschreden, maar er zijn ook uitschieters tot veertig procent. Investico vergeleek van ruim tweehonderd samenwerkingsverbanden de oorspronkelijke begroting met de werkelijke uitgaven voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Bij meer dan de helft van de samenwerkingen is het probleem structureel: zij gingen drie jaar op rij over budget.

Kruisje

Probleem is dat er geen democratische controle door gemeenteraden mogelijk is. De oplopende kosten zetten gemeenteraadsleden voor een voldongen feit, want de uitgaven aan een samenwerkingsverband zijn verplicht. De raad kan slechts tekenen bij het kruisje. Een derde van de raadsleden vindt dan ook dat de samenwerkingsverbanden een te groot beslag leggen op de begrotingen van gemeenten, zo bleek uit een enquête onder raadsleden vorig jaar.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het overschrijden van budgetten heeft vooral te maken met matige tot slechte bestuurders en onvoldoende budgetbewaking. Bij onvoorziene omstandigheden dient bovendien tijdig te worden teruggekoppeld naar de samenwerkende gemeenten en begrotingen te worden aangepast.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
togoo
Mij doet dit denken aan de affaires bij de woningcorporaties nadat daar de bestuurlijke verantwoording werd gewijzigd. Ook die bestuurders hebben daar misbruik/falend management getoond. Bestuurders die wegkomen met falen zijn het gevolg van fout toezicht. Dat heeft het corporatiedossier duidelijk laten zien.

Meenemen in de discussies over de voorstellen van Elzinga, en niet langer meer om duidelijke verantwoordelijkheden heen draaien. VNG, stel eens een benchmark op van bestuurders die gedwongen vertrekken bij samenwerkingsverbanden en bestuurders met aandeelhouders/commissarissen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter van Heeswijk
Ik denk dat het een combinatie is. Enerzijds zal er ook bij diverse GR-en sprake zijn van mismanagement etc waardoor overschrijdingen ontstaan.
Anderzijds bestaat bij diverse gemeenten ook de neiging om voor een cent op de eerste rang te willen zitten. Wanneer een GR daardoor te weinig financiële middelen toegekend krijgt is het bijkans al aardig onmogelijk om de finaciële resultaten te halen.
Het is jammer dat niet dieper is ingegaan op de oorzaken van de overschrijdingen vanuit de visie van de GR-en.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
Werken binnen het beschikbare budget is 'heilig' op ieder dossier. Zodra het totale budget dreigt te worden overschreden behoren op alle levels van de Overheden (trouwens ook bij het bedrijfsleven) bellen te gaan rinkelen en nieuwe besluitvorming in de relevante bestuursorganen plaats te vinden. Zo simpel is het nou eenmaal!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie