Advertentie
financiën / Nieuws

Gemeente mag subsidie niet korten om topinkomens

Een gemeente mag niet korten op de subsidie van een instelling wanneer de directie meer verdient dan de Balkenendenorm, heeft de Raad van State bepaald.

02 juli 2014

Een gemeente mag niet zomaar korten op de subsidie van een instelling wanneer de bestuurders van die organisatie meer verdienen dan de Balkenendenorm. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Balkenendenorm
In 2010 en 2011 weigerde de gemeente Eindhoven een deel van de subsidie aan stichting Novadic-Kentron, een verslavingszorginstelling. De twee directeuren Krijn in ’t Veld en Roel Hermanides verdienden ieder ruim meer dan 2 ton (respectievelijk 236.849 en 218.676 euro). Eindhoven had de Balkenendenorm (193.000 euro ) als maximumsalaris opgelegd voor de subsidie in 2012. De gemeente hield een deel van de 2,1 miljoen euro subsidie achter.

Inkomenspolitiek
Volgens de Raad van State kan een gemeente wel extra voorwaarden opleggen aan subsidieverlening, maar die moeten dan wel gericht zijn op het verwezenlijken van het doel waarvoor de subsidie wordt verstrekt. De gemeente Eindhoven meende dat door het uitbetalen van topsalarissen door de stichting het doel van de subsidie, namelijk het leveren van verslavingszorg, onder druk kwam te staan. De Raad van State volgt die redenering niet. Door de subsidie afhankelijk te maken van de salariëring bedrijft de gemeente volgens de Raad inkomenspolitiek. En dat is geen taak van een gemeente.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Pien
Dus met de subsidies worden gewoon topsalarissen betaald? Als een organisatie dat soort salarissen kan betalen dan hebben ze helemaal geen recht op subsidie!

Dus eigenlijk zijn die mensen gewoon in dienst van de overheid. En dus in dienst van ons allen, want met een afdracht van ons verdiende geld wordt de overheid betaald. Maar ja, dat vergeet men gemakkelijk. Dus strooi je ook gemakkelijk met geld. Belachelijk
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Steven de Jong / Salarisadminstrateur
misschien een nieuwe aanbesteding en dit als selectiecriterium opnemen.Neemt niet weg dat een directeur van een (deels) maatschappelijk gefinancieerde instelling ook zijn eigen normen en waarden eens onder de loep moet nemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
Het draagvlak voor subsidies in het algemeen komt onder druk te staan met dit soort absurde salarissen, misschien is "inbesteden" van verslavingszorg goedkoper.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Het is een kwestieuze uitspraak van de afd. Bestuursrechtspraak van de RvS. Allereerst omdat de RvS bepaalt dat het normeren van (top)inkomens niet onder de eis van doelmatig omgaan met subsidies zou vallen. Normaliter krijgen overheden veel discretionaire beleidsvrijheid van de RvS, maar nu opeens niet. Een beroep van Eindhoven op art. 4.38 en 4.39 Alg. Wet Bestuursrecht (Awb) had m.i. volstaan, maar de hoogste bestuursrechter meent van niet. Zij vindt dat de eis van E'hoven louter had te maken met inkomenspolitiek en niet met het doel van de subsidie. Te hoge inkomens zijn ondoelmatig voor een goede besteding van subsidies, maar dat zie blijkbaar de RvS anders.Kan Eindhoven (en andere gemeenten) dan niks doen tegen exorbitant hoge inkomens van bestuurders van (zorg-)instellingen? Nou dat kan wel, hoor. De gemeente kan ipv een subsidie toe te kennen in het vervolg de instelling contracteren. De Wmo, op basis waarvan de subsidie in het verleden is verstrekt, maakt het mogelijk te kiezen tussen een contract (privaatrecht) en een subsidie (publiekrecht). In het laatste geval geldt de Awb niet. Wel jammer dat de RvS noopt om deze omweg te benutten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie