Advertentie
financiën / Nieuws

VNG botst met fiscus over grondexploitatie

De Belastingdienst kwam tijdens het ambtelijk overleg volgens de VNG ‘met ingrijpend nieuwe gezichtspunten’ waarvan de gevolgen voor gemeenten zijn niet te overzien. Daarom is besloten het overleg stop te zetten.

17 juni 2015

Het overleg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Grondbedrijven (VVG) met de Belastingdienst over de Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen voor grondbedrijven is gestaakt.

De Belastingdienst kwam tijdens het ambtelijk overleg volgens de VNG ‘met ingrijpend nieuwe gezichtspunten’ waarvan de gevolgen voor gemeenten zijn niet te overzien. Daarom is besloten het overleg stop te zetten.


Financiële consequenties
Een van de punten waarover de VNG en de fiscus het oneens zijn, is de vraag hoe het grondbedrijf moet worden afgebakend onder de vennootschapsbelasting overheidsondernemingen (vpb) die 1 januari 2016 ingaat. Dat geldt dan met name met betrekking tot de actieve grondexploitaties. De fiscus vindt dat iedere afzonderlijke grondexploitatie een geheel vormt. Het gevolg is dat de winstgevende projecten worden belast worden en de verlieslatende onbelast. Anders gezegd, gemeenten kunnen de verliezen niet compenseren met de winsten. Dat heeft voor gemeenten flinke financiële consequenties. De gemeenten willen dat, zo lang de verschillende projecten vanuit dezelfde organisatie worden gedreven, de verschillende projecten als een geheel worden gezien.

Geen overeenstemming
Een ander verschil van inzicht tussen de fiscus en de gemeenten bestaat rondom het al dan laten vallen onder de grondexploitatie van de kosten voor infrastructuur bij woningbouwprojecten. Sinds eind vorig jaar is er veel overlegd met de Belastingdienst en hebben de VVG en VNG hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een handreiking voor Grondbedrijven over de vennootschapsbelastingplicht. Dat concept diende als input voor de gesprekken met de Belastingdienst, maar dat leidt vooralsnog niet tot overeenstemming. De zaak is naar verluidt naar het bestuurlijk niveau getild.

Handreiking
VNG en VVG hebben intussen aangekondigd deze maand nog met een concept-handreiking te komen, die de contouren van de belastingplicht van de grondbedrijven schetst.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Arjan / planeconoom
Mijn indruk is dat de invoering van de VPB plicht voor overheidsbedrijven weer een behoorlijke extra last is voor het ambtelijk apparaat om alles inzichtelijk te maken en te houden. Naast de gebruikelijke boekhouding mag er nu ook een fiscale boekhouding opgetuigd worden.Als je binnen de BIE (bouwgrond in exploitatie) gronden verkoopt tegen de waarde die je ook op de openingsbalans per 01-01-2016 zet en je daarnaast nog civiele (en andere toerekenbare) kosten in het betreffende complex maakt, kan er toch nooit sprake zijn van winst (en dus ook niet van VPB)? Dit terwijl ik overal lees dat juist de gemeentelijke grondexploitaties veelal belast zullen gaan worden met vennootschapsbelasting. Het is mijns inziens dus zaak dat de waarde op de openingsbalans gelijk (op hoger) is aan de verkoopwaarde van de bouwgrond.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wijnand / beleidsadviseur
achterhaald nieuws, zie: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/r …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico / zzp
Raar dat de fiscus in overleg met de vng kan bepalen of iets 1 of meerder bedrijven zijn. Als de gemeente er weer 'gewoon' net zoals vroeger 1 bedrijf (BV van maakt). Daar komt grondbedrijf toch ook vandaan, dan is het toch 1 bedrijf. Ik heb familie bij de BAM. die salderen hun projecten toch ook? Mis ik iets?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter Ramauatsring / adviseur
Een ander interessant punt om mee te nemen zijn de reeds afgeboekte verliezen op complexen door gemeenten. Op grond van BBV moeten verliezen direct worden genomen, hebben veel gemeenten de afgelopen jaren gedaan. Als diezelfde projecten nu "winst" opleveren, zou dat worden belast. De relatie met de eerder genomen verliezen is dan zoek. Ook hier betalen gemeenten wederom teveel!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris
Komt over als een vestzak-broekzak-verhaal vanuit het belastingbetaler-perspectief. Het eindeloos praten erover, uitzoeken, rechtszaken enz...enz... kost geld. Wat een flauwekul.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie