Advertentie
financiën / Nieuws

Geen bouwleges bij verouderde bestemmingsplannen

Bij de afgifte van een bouwvergunning brengen gemeenten doorgaans bouwleges in rekening. Ook als het bestemmingsplan ouder dan tien jaar is. Volgens de wet mag dit niet, maar bijna niemand weet dat, zo meldt De Volkskrant.

16 december 2016

Wet ruimtelijke ordening
Het staat er luid en duidelijk, in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), hoofdstuk 3, artikel 3.1, lid 4: ‘Indien niet voor het verstrijken van de periode van tien jaar, genoemd in het tweede of het derde lid, de raad onderscheidenlijk opnieuw een bestemmingsplan heeft vastgesteld dan wel een verlengingsbesluit heeft genomen, vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van rechten terzake van na dat tijdstip door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan.’ Oftewel: als je iets wilt bouwen op een plaats waarvan het bestemmingsplan ouder dan tien jaar is, ben je geen leges verschuldigd. Dat kan mensen met bouwplannen honderden tot duizenden euro’s schelen.


Hopeloos verouderd
Wie een dakkapel, een schuur of een stal wil bouwen, moet daarvoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. Daar brengt de gemeente leges voor in rekening. Dat mag dus alleen wanneer het geldende bestemmingsplan niet ouder is dan tien jaar. Op die manier wil de wetgever bevorderen dat gemeenten ervoor zorgen dat hun bestemmingsplannen in de pas blijven met de reële situatie in de gemeente. Veel bestemmingsplannen zijn echter hopeloos verouderd. Sommigen dateren nog uit de jaren ’60 en ’70.

Schadepost
De Volkskrant beschrijft verschillende rechtszaken waarbij inwoners van Nijmegen, Oldeberkoop, Zevenaar, Nijkerk, Heerlen, Uitgeest, Dantumadeel en Teylingen gemeenten het nakijken gaven omdat de gehanteerde bestemmingsplannen over de datum waren. Dat kan voor een forse schadepost bij gemeenten zorgen, aangezien de bouwleges de gemeenten jaarlijks honderden miljoenen aan inkomsten opleveren. 

Omgevingswet
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten) VNG keurt het ten onrechte heffen van bouwleges door gemeenten af. Het probleem zal zich echter in 2019 zelf oplossen. Dan treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. In deze wet is de regeling omtrent verouderde bestemmingsplannen niet meer opgenomen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie