Advertentie
financiën / Nieuws

Loonsverhoging ambtenaar à la NS? Niet doen, is het advies

Koopkrachtreparatie voor de rijksambtenaar door loonvorming is volgens ambtenaren van Financiën niet het allerbeste idee.

05 oktober 2022
Koopkrachtreparatie via loon is dure aangelegenheid voor kabinet

Minister Kaag van Financiën heeft het ambtelijke advies gekregen de lonen van rijksambtenaren niet op dezelfde manier te verhogen als bij de NS. Het zou het kabinet jaarlijks 580 miljoen euro extra aan salarissen kosten en 350 miljoen euro aan eenmalige uitkeringen.

Onder druk van de vakbonden krijgt het spoorpersoneel er in anderhalf jaar tijd 9,5 procent aan loon bij, plus twee keer een bonus van 1000 euro. Ambtenaren van het ministerie van Financiën zetten vorige maand op een rij wat de mogelijke doorwerking van dat akkoord op de overheidscao’s zou zijn.

Eenmalige bonus

Vrij vertaald luidt het advies dat het volgen van het NS-voorbeeld te duur is. Kaag wordt erop gewezen dat de overheid als marktvolger in loonontwikkeling ‘niet eerder een positief leidende rol op zich heeft genomen.’ Als het kabinet toch een extra loonmaatregel zou willen treffen in de publieke sector, dan valt volgens het ambtelijk advies ‘te overwegen’ om een eenmalige bonus uit te delen aan medewerkers met lagere salarissen. Eenmalig 1000 euro verstrekken aan die categorie kost de werkgever maar 182 miljoen euro. Een eenmalige uitkering aan alle rijksambtenaren – waaronder dus ook politie, defensie en rechterlijke macht – zou 318 miljoen euro extra kosten.

Zorg en onderwijs

De adviseurs van Kaag waarschuwen ervoor dat kiezen voor het pad van incidentele uitkering aan mensen in de lagere schalen de deur kan openzetten voor soortgelijke eisen uit de sectoren zorg en onderwijs. Bij de cao-onderhandelingen in die sectoren zit het kabinet weliswaar niet aan tafel, maar uiteindelijk draait het rijk wel voor de financiering op. Dan loopt de rekening voor het rijk op tot 1,1 miljard euro. Het scenario van een eenmalige uitkering aan alle rijksambtenaren, zorg en onderwijspersoneel zou het kabinet 1,9 miljard extra kosten.

Precedentwerking

De adviseurs halen nog een ander argument aan om het NS-pad niet te volgen. Behalve dat het te duur is, verzwakt het in hun ogen bovendien de toekomstige onderhandelingspositie tegenover de vakbonden. Er zou precedentwerking vanuit gaan. ‘Vakbonden zullen verwachten dat beleidsmatige koopkrachtreparatie door loonvorming ook in andere situaties mogelijk is.’

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Het cynisme druipt er vanaf.
T. Simpelmans
Een overheid die steeds minder wil betalen aan zijn personeel, moet niet steeds meer gaan vragen. Accepteer de personeelstekorten en maak een keuze wat je minder gaat doen.
Fred IJspeerd
Tip vanuit Belgie: daar is wettelijk geregeld dat lonen en uitkeringen automatisch gekoppeld zijn aan de inflatie. Het is maar net welk overlegmodel overheid, werkgevers en werknemers met elkaar willen hebben.
Jildou van der Bles
Wat zwak om te verschuilen achter zogenaamd ‘precedentwerking’. Eigenlijk zeggen ze hiermee, wij zorgen niet voor onze inwoners en niet voor onze medewerkers. Juist een goed voorbeeld geven waarbij de rest van Nederland moet/wil volgen is goed zorgen voor je inwoners.

Goed zorgen voor je eigen mensen die op dit moment overspoeld worden door extra taken die rondom ‘armoede’ lijkt mij ook niet een verkeerde ontwikkeling.

Daarnaast enkel kijken naar de kosten en niet de baten is altijd een verkeerde motivatie geweest om iets te beslissen. Om maar even iets te noemen, stijgende lonen betekent stijgende koopkracht, goed voor de economie en gezonde tegendruk van inflatie.
Hielco Wiersma
Alle ambtenaren hebben recht op een loonsverhoging gebaseerd op minimaal de gemiddelde CAO-lonen in de markt. Het is asociaal en onredelijk om de beloning van ambtenaren tot sluitpost van de begroting te maken. Wat voor gevolgen dat heeft voor het functioneren van de organisatie daar weten ze bij héél veel Gemeenten al alles van. .
Advertentie