Advertentie
financiën / Nieuws

Europees geld voor voedselhulp aan armen

Uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) kunnen gemeenten de komende jaren subsidie aanvragen voor onder meer voedselhulp en schoolspullen.

15 september 2022
geld Europa
Shutterstock

Nederland kan de komende zeven jaar 413 miljoen euro aan Europees geld inzetten voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Voor het eerst kan met het geld armoede worden tegengegaan in de vorm van voedselhulp, schoolspullen, menstruatieproducten en andere toiletartikelen. Dat kan nu de Europese Commissie het Nederlands programma heeft goedgekeurd. Het gaat om geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Afdelingshoofd Openbaar Domein

Gemeente Nieuwegein
Afdelingshoofd Openbaar Domein

Locatiecoördinator Opvang Oekraïense ontheemden en statushouders

JS Consultancy
Locatiecoördinator Opvang Oekraïense ontheemden en statushouders

Speelgoed

Voor de artikelen die de voedselbanken en noodfondsen verstrekken voor mensen het niet redden, is de komende zeven jaar 16 miljoen euro beschikbaar. De hulp moet altijd vergezeld gaan van begeleidende maatregelen die deelname aan de maatschappij bevorderen. De partij die de subsidie ontvangt, dient daarnaast acties en activiteiten te ontplooien om kinderen te helpen die opgroeien in gezinnen met weinig geld. Het kan dan gaan om zaken als het verstrekken van sportkleding of speelgoed.

Kinderarmoede

De kans op armoede neemt door de huidige hoge inflatie flink toe, constateert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Mede om die reden wordt specifiek geld – 2,5 miljoen euro – vrijgemaakt voor het bestrijden van kinderarmoede. ‘Zeker in deze tijd, waarin een toenemend aantal mensen in de knel komt door de stijgende prijzen, zijn deze middelen erg welkom. Ze ondersteunen onze nationale doelstellingen en inspanningen, zoals het gelijkwaardig mee kunnen doen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij’, zegt SZW-minister Schouten.

Minimaregelingen

De ESF+ gelden zijn alleen voor organisaties zonder winstoogmerk. 7 procent van het budget is bedoeld voor begeleidende maatregelen. Het gaat dan om hulp bieden in bredere context, zoals doorverwijzen naar aanvragen voor minimaregelingen en toeslagen en hulp bij de taal. Partijen waarvan de aanvraag wordt gehonoreerd, moeten wel 10 procent eigen middelen inbrengen.

Bestaanszekerheid

Een groot deel van het ESF-pakket, 270 miljoen in totaal, gaat naar gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s en naar sectorfondsen. De subsidies zijn met name bedoeld voor om- en bijscholing van werkenden en om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of te ondersteunen richting werk. Schouten: ‘Met de middelen kunnen we de bestaanszekerheid van mensen versterken door hen uitzicht te bieden op werk of een baan met een beter perspectief. We helpen werkgevers met het vervullen van hun vacatures.’

Kwetsbare jongeren

Het geld uit het Europees Sociaal Fonds is voor de periode tot en met 2027. Partijen kunnen vanaf komende maand subsidieaanvragen indienen. Het budget voor voedselhulp kan naar verwachting vanaf begin volgend jaar worden ingezet. In de vorige subsidieperiode was er nog gedoe over de ESF+ subsidies. Het geld werd in een jaar of vier uitgegeven in plaats van over zeven jaar. Projecten dreigden te worden gestopt en bijvoorbeeld de kwetsbare jongeren van scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, dreigden job- en stagecoaches te moeten worden ontslagen. Na berichtgeving in Binnenlands Bestuur is toen voor deze groep leerlingen, die leren moeilijk vinden, via een Kamermotie van Gert-Jan Segers (ChristenUnie) extra geld gevonden om hen aan werk te helpen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Prima maatregel, maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat EU-landen het zelf financieel inmiddels zo hebben weten te organiseren dat dakloosheid, voedselbanken en schuldhulpverlening steeds meer floreren en daarvoor zelfs speciale ministeries voor worden ingesteld. Dit proces dateert overigens al van ver vóór de oorlog in Oekraïne.
Advertentie