Advertentie
financiën / Nieuws

Vertraging Woz-waardeloket door personeelstekort

Via dat loket is inzage mogelijk in de Woz-waarden van alle woningen voor iedereen die daarin is geïnteresseerd. Volgens een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zou het feit, dat slechts 103 van de 390 gemeenten hun gegevens via het WOZ waardeloket openbaren, zijn terug te voeren op ‘technische problemen’.

08 november 2016

Dat de meeste gemeenten nog steeds niet via het Woz-waardeloket de waarden van alle woningen toegankelijk hebben gemaakt, is volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken goeddeels te wijten aan gebrek aan voldoende deskundig personeel bij software-leveranciers.

Plasterk antwoordt dat op vragen de Tweede Kamerleden Manon Fokke en Astrid Oosenbrug (beiden PvdA) naar aanleiding van het gegeven dat slechts een kwart van de gemeenten is aangesloten op de verplichte landelijke website Woz-waardeloket.

Via dat loket is inzage mogelijk in de Woz-waarden van alle woningen voor iedereen die daarin is geïnteresseerd. Volgens een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zou het feit, dat slechts 103 van de 390 gemeenten hun gegevens via het WOZ waardeloket openbaren, zijn terug te voeren op ‘technische problemen’.

Massale toepassing
Volgens minister Plasterk bevat de Landelijke Voorziening WOZ een groot aantal (persoons-)gegevens van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken ‘en kent dan ook een groot aantal beveiligingsmaatregelen. Met het oog op de informatieveiligheid maken deze voorzieningen het aansluiten door gemeenten op de Landelijke Voorziening WOZ complexer.’

Daarnaast is voor veel gemeenten het aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ de eerste massale toepassing van generieke standaarden voor veilige informatie-uitwisseling volgens de voor de overheid verplichte standaard Digikoppeling, aldus de PvdA-bewindsman. Met het oog op een zorgvuldig gebruik van de gegevens door de afnemers stelt de Landelijke Voorziening WOZ verder ook eisen aan de consistentie van de aangeleverde gegevens. Gemeenten moeten voor het aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ dan ook eerst slagen voor een zogeheten aansluittoets.

Beschikbaarheid deskundigen
‘Onder andere als gevolg van beperkte beschikbaarheid van deskundigen bij softwareleveranciers voor deze specifieke werkterreinen – zowel informatieveiligheid met berichtenverkeer op basis van Digikoppeling als de Woz-inhoudelijke consistentiebewaking van de Basisregistratie Woz – kunnen niet alle gemeenten tegelijk de noodzakelijke ondersteuning krijgen’, aldus Plasterk. ‘Er zijn slechts enkele softwareleveranciers die gemeenten met betrekking tot deze software op terrein van de Basisregistratie Woz en/of het veilig berichtenverkeer op basis van Digikoppeling kunnen ondersteunen. Als gevolg van de grote vraag in een betrekkelijk kort tijdsbestek levert dit een kwalitatief capaciteitsprobleem op bij zowel gemeenten als softwareleveranciers.’

Vijf maanden
Door alle betrokken partijen wordt volgens hem ‘intensief’ samengewerkt om aansluiting van alle gemeenten op de Landelijke Voorziening WOZ zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen. Op de vraag van de Kamerleden of hij kan garanderen dat de verwachting van de VNG dat over vijf maanden alle gemeenten aan de wettelijke plicht voldoen wordt nagekomen, doet Plasterk geen harde toezegging. ‘Het streven is om gemeenten zo spoedig mogelijk aan te laten sluiten’, antwoordt hij. Wel is volgens hem van belang dat de meeste gemeenten voor de nieuwe aanslagronde voor de gemeentelijke belastingen in 2017 aangesloten zijn (februari 2017), zodat inwoners met behulp van de landelijke website www.wozwaardeloket.nl de WOZ-waarde van hun woning kunnen vergelijken met andere woningen.

Tijdelijke oplossing
Gemeenten hebben met ingang van 1 oktober de verplichting om WOZ-waarden te openbaren. Indien gemeenten nog niet aangesloten zijn op het landelijke WOZ-waardeloket dan past daarbij volgens Plasterk een duidelijke communicatie vanuit de gemeente over de wijze waarop zij tijdelijk op andere wijze daarin voorziet.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie