Advertentie
financiën / Nieuws

Dijksma spaart noorden bij verdeling kariger EU-budget

De verdeling van de EFRO-gelden (bestemd voor regionale ontwikkeling op het gebied van infrastructuur, werkgelegenheid en het mkb) voor gemeenten en provincies maakte de staatssecretaris bekend.

18 november 2013

190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Zo wil staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken, PvdA) het Europese budget voor regionale ontwikkeling over de vier landsdelen verdelen.

EFRO-gelden
De verdeling van de zogeheten EFRO-gelden (bestemd voor regionale ontwikkeling op het gebied van infrastructuur, werkgelegenheid en het midden- en kleinbedrijf) voor Nederlandse gemeenten en provincies maakte de staatssecretaris in het weekend bekend. Van 2014 tot 2020 is voor EFRO circa 500 miljoen euro beschikbaar uit Europa. Daar komt nog 91 miljoen euro aan bijdrage van het rijk bij.

Felle strijd
Over de onderlinge verdeling van die EU-gelden over de vier landsdelen (noord, oost, zuid en west) is een felle strijd geleverd. Dijksma van Economische Zaken heeft  vrijdagmiddag laat de knoop doorgehakt. De PvdA-staatssecretaris houdt daarbij dezelfde verdeling aan als bij de middelentoekenning voor de nog lopende subsidieperiode 2007-2013.

'Fors lager'
Het totaal aan EFRO-middelen valt volgens haar ‘fors lager’ uit dan in de huidige periode.  Dijksma benut de ruimte die de Europese Commissie de lidstaten biedt om bij de verdeling van de middelen te differentiëren naar regio vanwege specifieke bevoegdheden en/of uitdagingen. ‘Gelet op de forse teruggang kies ik ervoor Noord niet zwaarder in te laten leveren dan de andere landsdelen.’

ESF-subsidies
De pot met ESF-subsidies (bestemd voor opleiding en scholing van medewerkers) voor Nederland is de komende periode gevuld met ongeveer 500 miljoen euro. Erg bijzonder blijft volgens Europarlementariër Lambert van Nistelrooij wel dat in Nederland het ESF nog altijd nationaal wordt geprogrammeerd, terwijl het landen vrij staat om te decentraliseren. ‘Raar, want Europa vindt arbeidsmarktbeleid bij uitstek werk voor de regio’s.’

Ponds-pondsgewijs
Het geld voor het begeleiden van mensen naar werk wordt in principe ponds-pondsgewijs over de arbeidsmarktregio’s verdeeld, naar rato van het aantal inwoners. Blijkt aan het eind van de periode dat er nog miljoenen over zijn, dan geldt een ander regime en wordt het vergeven aan projecten waarin het vooral snel kan worden weggezet.

Grensoverschrijdend
Aan Interreg-middelen (bestemd voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling)  is voor de Nederlandse regio’s uit Brussel circa 390 miljoen euro weg te slepen. Het rijk past daar nog eens 45 miljoen euro bij.

Thematische fondsen
Behalve deze 1,4 miljard euro voor geografische fondsen, heeft de Europese Unie voor de komende zeven jaar ook nog honderden miljoenen euro’s subsidies op de plank liggen voor thematische fondsen, zoals duurzaamheid, aging en health. De grootste pot (70 miljard euro) is die van Horizon2020. Om die gelden moet in Europese concurrentie worden gevochten. Bedrijfsleven en kennisinstituten mengen zich daarin ook. Het kabinet denkt dat Nederland daar 3 miljard euro van kan binnenharken.

500 miljoen euro
In nog weer aparte tot 2020 lopende potjes zitten ten slotte nog subsidies voor het platteland en visserij. Bij elkaar opgeteld zit daar voor Nederland bijna 500 miljoen euro in.

Binnenlands Bestuur houdt donderdag 21 november in samenwerking met ERAC een Europa-debat over de kansen voor gemeenten en provincies in de nieuwe EU-subsidieperiode 2014-2020.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Eppo Burger
Wat oneerlijk: Per inwoner wordt het zuiden behoorlijk achtergesteld op het Noorden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Wat oneerlijk: per woner krijgt het Westen duidelijk minder dan de andere Landsdelen.Algemeen: hoogste tijd dat aan het rondpompen van EU-subsidies met alle administratieve rompslomp, die daarbij om de hoek komt kijken, een einde komt.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Maria Blom
op weer andere dossiers is het Noorden juist de klos....

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Geesje
Mevr. Dijksma is al bezig met haar volgende baan ? (Burgemeester Groningen).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hans van Oerle
Het probleem zit hem veel meer in de halfslachtigheid van het optreden van de regering. In Europa pleidooien voor het terugschroeven van de structuurfondsen. In Nederland een centralistische benadering met maximale regie vanuit MinEZ en een minimale bijdrage aan de cofinanciering. Men weinig op met het Europa van de Regios. In dat licht zijn alle verhalen over het ontzien van het Noorden e.d. met veel zou te nemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Typisch werk voor een PvdA staatssecretaris, het rondpompen en vaak nutteloos uitgeven van door bureaucratische instellingen geïnd belastinggeld. Als we niet zo onverantwoord onze aardgasbaten hadden verspild en de EU gewoon een economische gemeenschap was gebleven zonder euro, was het best meegevallen met de bezuinigingen. En ons politieke gansje zal wel opteren voor een goed betaalde baan in Brussel ? Nou, door alle bezuinigingen en wanbeleid heeft Nederland inmiddels ook een aantal achtergebleven steden en regio's.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jos / Adviseur
Wat oneerlijk huhuhu: Zullen we er nog eens een schepje boven op doen: het had best eens een keer zo mogen zijn dat het westen minder kreeg dan bijvoorbeeld het zuiden. Het zit daar te vol, de economische kracht van Nederland zit even niet in de diensteneconomie en het economische herstel kan zo maar eens uit een andere regio moet komen. Vanuit Europees perspectief ligt het Westen aan het randje van Europa etc. etc. Het Noorden zal niet veel bijdragen aan het economisch herstel. Dat komt wel weer een keer aan de beurt. Dus laten we deze keer een substantieel deel van de middelen naar het Zuiden en (iets minder) het Oosten gaan. Dat is zinvol besteden. Zo iets?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie