Advertentie
financiën / Nieuws

Vijfheerenlanden onder verscherpt toezicht

De provincie Utrecht plaatst ook Vijfheerenlanden in 2021 onder verscherpt toezicht. De gemeente heeft meer tijd nodig om aanvullende dekking te zoeken voor de vergoeding van ruim 90 miljoen euro die ze op last van de rechter aan een betonbedrijf moet betalen.

25 december 2020
Financieel-toezicht-shutterstock-147664382.jpg

De provincie Utrecht plaatst ook Vijfheerenlanden in 2021 onder verscherpt toezicht. De gemeente heeft meer tijd nodig om aanvullende dekking te zoeken voor de vergoeding van ruim 90 miljoen euro die ze op last van de rechter aan een betonbedrijf moet betalen.

Nadat de gemeente de begroting 2021 had vastgesteld, deed het gerechtshof medio december uitspraak in de zaak Niemans Beton. Daarbij veroordeelde het gerechtshof de gemeente tot een betaling van ruim 90 miljoen euro. De gemeente had rekening gehouden met een claim van  41 miljoen euro. De getroffen reservering is daarmee onvoldoende om de claim te dekken en de gemeente Vijfheerenlanden moet op zoek naar aanvullende dekking. Door de gerechtelijke uitspraak is de begroting in een ander daglicht komen te staan en daarmee deels achterhaald. Met name de onzekerheid van de uitwerking op de begroting en reserve positie,  heeft de provincie doen besluiten de gemeente onder het verscherpt preventief toezicht te plaatsen. Het gevolg is dat zij voor bepaalde uitgaven toestemming moeten vragen aan de provincie.

 

Onduidelijkheid

De claim is fors hoger dan waar de gemeente rekening mee had gehouden in haar begroting 2021. ‘We willen de gemeente de tijd geven om de gevolgen hiervan zorgvuldig te onderzoeken en om met maatregelen te komen, aldus Utrechts gedeputeerde Robert Strijk. De financiële gevolgen van de claim Niemans op de begroting en of de reserves zijn op dit moment nog onduidelijk. Dat is logisch een week na de uitspraak. Die onduidelijkheid maakt dat wij op dit moment geen afgewogen oordeel over de financiële positie kunnen geven. Met het verscherpt toezicht houden we een vinger aan de pols.’ Tegelijkertijd zien we dat de gemeente na de herindeling al flinke stappen heeft gezet om een sterke basis voor een gezond financieel beleid neer te zetten.

 

Dekkingsplan

De uitspraak van het gerechtshof over de claim Niemans heeft grote gevolgen voor de vermogenspositie van de gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente zal de gevolgen van de claim in kaart dienen te brengen. In een dekkingsplan zal de gemeente inzichtelijk moeten maken welke maatregelen worden genomen. Wanneer de provincie dit plan goedkeurt, zal de gemeente weer onder het reguliere toezicht gaan vallen.

Naast Vijfheerenlanden heeft Utrecht ook de gemeenten Woudenberg en Montfoort om financiële redenen onder preventief toezicht gesteld. Met Vijfheerenlanden erbij, komt het totaal aantal Nederlandse gemeenten dat volgend jaar onder curatele staat op elf.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Krijn van Stenis
Sjors Fröhlig zal zich inmiddels ook wel de grijze haren uit het kalende hoofd trekken. Van spijt, dat hij zijn leuke radiobaan heeft opgegeven voor burgemeester van een armlastige gemeente. Die nu onder financieel curatele staat van de provincie. Zodat er voor iedere uitgave gesoebat moet worden of dat wel mag. Als een klein kind bij zijn vader...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dhr. Duyver / AMbtenaar, inform
de gemeenten Leerdam en Zederik zullen spijt hebben dat ze bij de herindeling met Vianen niet beter boeken onderzoek hebben gedaan.

De OR Sliep. de accountants waren nalatig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / Projectmanager
Zie de eerdere artikelen.* Tijdens de herindeling waren de gemeenteraden van Leerdam en Zederik volstrekt op de hoogte van de schadeclaim en herindeling zij ‘gevraagd en ongevraagd’ op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de zaak Niemans. Al lijkt er - onder betrokkenheid van de verschillende accountants - discussie te zijn over de exacte hoogte van de reservering over de jaren en daarmee over de consequenties voor de herindeling.

* Vijfheerenlanden is absoluut niet armlastig, maar heeft integendeel ruimschoots genoeg geld om de claim te betalen. Onnodig te melden dat de overige Utrechtse gemeenten dan ook geen enkele behoefte zullen hebben mee te delen in de schade.

* Personele consequenties zijn ook niet te verwachten, dus betrokkenheid OR is niet aan de orde.

* het optreden van zowel gedeputeerde Strijk als burgemeester Fröhlich is niets meer dan het volgen van het politiek-bureaucratisch ritueel, de rest is voor de bühne. Vijfheerenlanden zal geen probleem hebben met een dekkingsplan te komen en is dan direct weer onder het verscherpt toezicht vandaan, en een paar duiten armer.

* voor de burgers van Vijfheerenlanden heeft het mogelijk een aangenaam neveneffect. Nl. dat het aantal pretprojecten waarop de burger absoluut niet zit te wachten wordt teruggedrongen. Al zal de gemeente vast proberen prioriteit te geven aan de pretprojecten in plaats van noodzakelijke woningbouw en infrastrucuren. En voor het laatste aan te kloppen bij de provincie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het is onvoorstelbaar dat burgers met gemeentebesturen kunnen/moeten leven, die hun zaken zo slecht behartigen. Daarmee is overigens niet gezegd dat het huidige gemeentebestuur het slechter doet dan alle vorige besturen. In tegendeel het huidige gemeentebestuur zit waarschijnlijk opgescheept met een portie ellende uit het verleden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
@Krijn. Sjors had in zijn sollicitatiegesprekken ook kunnen vragen of hij nog 'lijken in de kast' kon verwachten. Misschien niet gedaan of ontkennende antwoorden gehad, wie zal het zeggen. Sneu vind ik het wel voor hem, maar ook dat die gemeente hard aangepakt wordt is zeer terecht: 45 (!) jaar lang een eigen grondverkoopovereenkomst traineren!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie