Advertentie
financiën / Column

De stand van het land

Donderspeech van Bart Jan Spruyt bij het Binnenlands Bestuur debat 'Alles over de schutting', uitgesproken op dinsdagavond 20 september in De Balie te Amsterdam.

20 september 2011

Met Joop den Uyl zeg ik: ‘Het wordt nooit meer zoals het was’. We gaan een nieuwe wereld betreden, een hardere en schralere, waarin aanhoudende economische malaise zich paart aan politieke instabiliteit.

 Het enige dat we kunnen doen is er maar aan wennen en doorbijten, want we moeten het nu zelf gaan rooien, wij burgers en overheden, zonder Den Haag, of in ieder geval met veel minder Den Haag dan we gewend waren en altijd normaal en vanzelfsprekend vonden.

Ons kabinet constateert ‘grote onzekerheden in de wereldeconomie en het eurogebied’. Vanaf 2009 worden we met z’n allen gemiddeld 2,5 procent armer. De economische groei stagneert, de inflatie stijgt en de koopkracht daalt de komende jaren telkens met 1 procent. Zo’n daling die zich meerdere jaren achtereen voordoet, hebben we sinds de jaren tachtig niet meer gezien.

De daling van de werkloosheid stagneert op ruim 400.000, ruim 5 procent van de beroepsbevolking. De staatsschuld loopt op tot een Europees onaanvaardbaar niveau van 65 procent van het bbp, en het begrotingstekort loopt op tot 2,9 procent en nadert daarmee wel heel dicht de EMU-grens van 3 procent. Om erger te voorkomen en het begrotingssaldo te verbeteren, heeft het kabinet een lange reeks van bezuinigingen en lastenverzwaringen ter waarde van 18 miljard euro aangekondigd.

‘De huidige situatie vraagt om duidelijkheid en standvastigheid. Daarom zal het kabinet het regeerakkoord onverkort uitvoeren’, meldt de Miljoenennota, en dan volgt de inmiddels vertrouwde opsomming van maatregelen die volgens sommigen een onverantwoorde ‘sociale kaalslag’ inluiden: van bezuinigingen op de kinder-, huur- en zorgtoeslag, de kinderopvang, het zorgpakket en de pgb’s. Bezuinigingen tot 900 miljoen euro ook op het openbaar bestuur, waarbij het mes in bestuurslagen (deelgemeenten en stadsdelen) wordt gezet, fusies tussen provincies worden bepleit en gemeenten meer taken gedelegeerd krijgen maar minder Haags geld krijgen toegestopt voor lokale voorzieningen.

In een wereld van omvallende banken, desastreuze beurskoersen, opgebouwde vermogens die verdampen, pensioenen die niet meer waardevast blijken, een crisis rond de euro juist toen we dachten uit de kredietcrisis op te krabbelen, in die onzekere en onvoorspelbare wereld is er ook een zwart scenario waarbij het begrotingstekort in 2012 oploopt tot maximaal 4,4 procent. Dan moet er nog eens 5 miljard extra bezuinigd worden. En zelfs dan zal er in 2015 geen begrotingsevenwicht zijn bereikt, wat dit kabinet ons in zijn eigen regeerakkoord heeft beloofd. Om dat evenwicht te bereiken moet er geen 18 miljard maar 30 miljard worden bezuinigd dan wel lasten worden verzwaard. En dan hebben we het nog niet eens over de garanties aan Griekenland die volgens de Miljoenennota (toch wel) ‘een risico voor de overheidsfinanciën vormen’. En bij dat alles is van enig perspectief geen sprake, geen beloftes van het gebruikelijke licht aan het einde van de tunnel of van zoet na zuur.

Daar komt dan nog bij dat Mark Rutte en zijn VVD het in de kiezersgunst wel goed blijven doen, maar dat zijn minderheidscoalitie een probleem krijgt zodra het erop aan gaat komen. De PVV heeft alle hervormingen geblokkeerd en heeft nu, met de steun aan die 18 miljard, de grenzen van zijn loyaliteit bereikt. Wilders heeft al gewaarschuwd: zijn steun is gebaseerd op een verstandshuwelijk en ‘Henk en Ingrid’ hebben al genoeg voor hun kiezen gehad. Als er al verder bezuinigd gaat worden dan op linkse hobbies als ontwikkelingssamenwerking en de publieke omroep.

Voor de echte zaken heeft Rutte dus de steun nodig van oppositioneel links. Velen klagen daarover, en dat begrijp ik niet goed. We hebben vele decennia lang gekreund onder de dictatuur van het monisme, en nu een kabinet de boer op moet om heel dualistisch van onderwerp tot onderwerp steun te vergaren is het weer niet goed. Anderzijds: het chagrijn zit ‘m natuurlijk in een gedoogpartner die bij alle heikele onderwerpen zijn handen in onschuld wast en bij een oppositie die steeds minder bereid is het inhoudelijke verantwoordelijkheidsgevoel te laten prevaleren op de beblaarde handen als gevolg van de uit het vuur gerukte euro- en pensioenakkoorden.

Alles is onzeker en we moeten eraan wennen. We hebben met z’n allen een overheid gewild die – in het beroemde beeld van Alexis de Tocqueville – haar armen over de gehele samenleving uitstrekt, haar bedekt met een netwerk van fijnmazige regels, en de gehele natie reduceert tot een kudde schuchtere dieren waarvan de staat de herder is. En deze schapen blaten gelaten zolang de staat zich belast met hun kleine genoegens en genietingen, hun uitkeringen en subsidies. Maar wat worden die schaapjes kwaad wanneer daaraan wordt getornd! (Democratie in Amerika II.iv.6)

We stuiten nu op de uiterste grenzen van de betaalbaarheid van een nachtmerrie. Dat is de essentie. En er is wel degelijk perspectief. In de lange, hete zomer van 2005 brak er in Wilnis een dijkje door. Dat was ook erg. Mensen die elkaar, zelfs in Wilnis (bij Woerden), niet kenden en nauwelijks groetten, gingen elkaar helpen en kwamen er achter hoe goed en gezellig dat was. Ze kozen ervoor niet te klagen maar samen de schouders eronder te zetten en aan de slag te gaan. In onze nieuwe schrale wereld is dat na vele vette jaren de enige keuze die ons rest.

Bart Jan Spruyt

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

HMC van Heusen-Smulders / Managementondersteuner Algemeen & Communicatie
Als het zo simpel was; minder Den Haag, minder overheid; een dergelijke uitlating zegt helemaal, maar dan ook helemaal niets. Minder KPN, minder ING, minder log, minder groots, minder omvangrijk, minder..... Wat wel voor ogen zou moeten staan: minder eigen belang, zowel individueel als partijgericht. Meer maatschappijgericht, meer samen doen en wie samen mee doet, mag ook samen mee delen! En dat heeft in het geheel niets met partijen of kleuren te maken. Wat nu steeds meer aan het licht komt is dat er veel te veel profiteurs aan het werk zijn geweest, eigen IK-ken die binnenhalen en vervolgens op tijd weg zijn. Personen die de macht kregen en er niet mee om konden gaan en waar de maatschappij de dupe van wordt. En dat is alleen nog maar het grote geheel. Ook kleine profiteurs die aan de onderkant zitten te snoepen, die nog nooit de moeite hebben genomen om inzet aan de maatschappij te tonen ("want wij zijn zo zielig"). En nu ook weer Griekenland; een land waarvan wij weten dat zij qua cultuur toch niet veranderen en wij blijven daar maar inpompen. En ook de Griek ziet dat dus de noodzaak om echt te voldoen aan afspraken wordt steeds minder; immers wij horen nu bij Europa en zij laten ons toch niet gaan; dan zitten zij toch gewoon op onze blaren; dat gaan wij toch echt niet doen! Als we daar gaan investeren, neem het dan ook over en stuur op verandering. Verwacht van een vis niet dat wat je van een paard verwacht!
Houd dus eindelijk eens op met jezelf en je partij in de picture te zetten en ga aan de slag met ons als maatschappij in het achterhoofd!
Oh en ik wil ook nog wel iets kwijt over die zogenaamde PGB's. Een buurvrouw ontvangt een aardig bedrag om zaterdag op een kind van een vriendin te passen die PGB-geld ontvangt. Het kind is misschien wat trager als een ander kind, maar in geen geval bijvoorbeeld meervoudig gehandicapt. Het kind is wat drukker en ze vindt het "wel handig" dat ze af en toe ontlast wordt. Ze heeft 1 kind!?!?!?
PGB's eruit en zorg weer geregeld vanuit de overheid lijkt me! Ik wil niet generaliseren, maar zo zijn er vast nog veeeeeele besparende voorbeelden. Ik vind het soms ook wel prettig "ontlast" te worden; ik heb er vijf! Waar kan ik die duizenden euro's incasseren?!?!?!?!?!?
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Janicos
Ik ben het in grote lijnen met je eens. Alleen vraag ik me af of de elite misschien eerst Henk en Ingrid gaat "onthoofden" voordat het andersom gebeurt. Als mensen heel erg in de puree zitten en dan ook nog gehersenspoeld worden dat het aan henzelf ligt ("gebrek aan eigen verantwoordelijkheid") en niet aan de leiding van dit land, dan hebben ze misschien geen puf meer om door het theaterspel heen te prikken.

Ik was geschokt door het wel bijzonder lage niveau waartoe Wilders een aantal andere fractievoorzitters en zelfs de premier wist te verleiden, bij de algemene beschouwingen. En helemaal toen Rutte de volgende dag (vandaag) zei dat het een "intensief maar goed debat" was geweest. Het was gewoon beschamend, en onze mininster-president heeft dus niet de moed dat te benoemen, ook niet achteraf. Waarom trekken ze volgend jaar niet gewoon voetbalshirtjes aan in plaats van pakken en jurken. Dat past beter bij hun uitspraken en hun werk- en denkniveau.

Denken ze dat dit is wat de meeste mensen willen? Zelf zie ik hier wel een rol voor H.M. de Koningin weggelegd. Als zij een nul van haar geëxtrapoleerde bruto-salaris afhaalt en dus op de Balkenende-norm uitkomt, kan ze een keer de algemene beschouwingen leiden, om de heren en dames te laten zien hoe je ook alweer netjes met elkaar praat.

Ze kan dan om te beginnen uitleggen wat het spreekwoord "noblesse oblige" (adel verplicht) betekent, en waarom onze politieke adel daar iets van kan leren - zelfs onze Blonde Prins Wilders.

Wist je trouwens dat zijn kapsel dient als een kindveilige afdichting van een stopcontact? Als Yolande dat geweten had, had ze vast wat anders gedaan met die stekker. Dan had ze met een puur educatief bedoelde actie een tweede Kunduz-moment kunnen creëren.

Wat een clowns.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
1ste deel

Roemer viel op toen hij Agnes Kant opvolgde door zijn kwinkslagen, maar bij de beschouwingen lijkt hij meer op een sikkeneurige en gefrustreerde onderwijzer, die snakt naar zijn pensioen. Met een uitstraling van - het is niet goed, of het deugt niet - behalve als er een SP sticker op staat. Wil zijn (potentieel) electoraat overtuigen dat SP sociaal is en huidige coalitie volstrekt asociaal. Luister eens naar de mantra van bewoordingen daarbij! Voortdurend de integriteit van partijen, die niet op zijn lijn zitten, moreel onderschoffelen. Roemer groef t.a.v. moreel- en parlementair gedrag een nadrukkelijke kuil voor een ander en viel er zelf in, door de verwijzing van Wilders naar de termen flapdrol en - effe dimmen - van Marijnissen van de SP.

Wat onthutsend is, is dat we in deze eurocrisis/schuldencrisis, de oppositie en heel nadrukkelijk Sap en Pechtold zaten te klieren om CDA in de richting te duwen van - de stekker eruit te trekken. Wat ben je dan verantwoordelijk als oppositiefracties in deze onrustbarende omstandigheden!! Meteen Koppejan en Ferrier weer in beeld door media.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
2de deel

Wederom een kabinet opblazen betekent weer heel veel maanden een kabinet vleugellam leggen. Als Wilders de stekker eruit trekt (wat een zwaktebod van Sap met die stekkerdoos) stopt de steun aan Griekenland niet automatisch. Denken Pechtold en Sap nou dat de kijkers op hun achterhoofd gevallen zijn? Allemaal kwalijk theater en nog erger als het verwachte gedrag van Wilders.

Verontwaardiging over die onvoorstelbare roekeloze houding hoorde ik niet. Kabinet is nu te afhankelijk van steun oppositie, die wel hakt op bedrijfspoedel en doe – even – gewoon – man. En Pechtold gaat door zijn sleutelpositie vol op het orgel!! Een uitdrukking van Verhagen die hij graag en veel herhaalt om CDA uit te dagen het op te geven in deze “heilloze” constructie. Hij geniet zichtbaar van zijn huidige (sleutel) rol en machtpositie (zonder rake lik op stuk reacties vanuit kabinet of VVD- en CDA fractie) en hoopt tegelijkertijd in die riante oppositie rol, via vroegtijdig vallen van het kabinet, weer spoedig in het K-vak te zitten. Sap is, na de interne fricties, meer t.b.v. haar achterban aan het acteren, maar ook roekeloos door provoceren met haar vraag – hoelang gedoogt dit kabinet en het CDA Wilders? Dan zelfs tot 2x toe dat zwakke theater met die stekkerdoos.

Dan die ergerlijke herhalingen over kiezersbedrog bij oppositie door alsmaar naar verkiezingsprogramma’s te verwijzen in een coalitieland als Nederland notabene!

Een vallend kabinet is het allerlaatste wat we nu kunnen gebruiken. De oppositie heeft nog nooit zoveel kans gehad mede een stempel te drukken op beleid buiten gedoog akkoord met PVV.
Halsema hoor ik nog roepen dat (via een vooraf afgesproken en afgedwongen destijds) Paarsplus, bijdraagt aan het dualisme. Dit kabinet met twee goed aansluitende partijen is nu het beste. Met 4 totaal verschillende bloedgroepen zou je, net als bij het vorig kabinet, intern gekrakeel hebben. Binnen kabinet en/of/tussen fracties. Wat een verschil nu wat dat betreft met het vorige CDA/PvdA/CU kabinet.
D66 en Groenlinks hebben daar kennelijk zin an!
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
derde deel

Cruciaal is vertrouwen van kiezers! Vertrouwen in - sta je voor het belang van land en bevolking - of gaat het om je eigen carrière, partijbelangen, of bedienen van een specifieke groep. Fortuyn had grote kans bij leven en welzijn om premier te worden. Hij genoot bij een veel groter deel van de bevolking dan nu Wilders, dat VERTROUWEN! Als kiezers vertrouwen op goede intentie, integriteit en kwaliteit, hebben politici veel credit, ook als het om stijl gaat, of voorkomen. De PVV vormt een protest-parkeerplaats zonder concurrentie en Wilders is niet te vergelijken met Fortuyn, die geen populist is te noemen. Als Fortuyn dat is, zijn Jan Marijnissen en Roemer dat ook. VVD vormt hooguit voor een deel alternatief voor PVV.

Fortuyn had een mening, overtuigde zijn gehoor, of niet. Bovendien had hij terecht vertrouwen in het gezond verstand van de gemiddelde stemmers. Het anti-populisme duidelijk niet! Alsof het onderwijs nog steeds alleen voor een heel selectieve groep bestaat en dat sinds eeuwen niet veranderd is. Het hele punt is dat er ook andersom vertrouwen moet zijn in het gezond verstand binnen politiek en overheid en dat vergt dus goede politici.

De absolute winnaar in alle opzichten bij de beschouwingen, is voor mij de fractievoorzitter van de SGP, al vind ik dat kinderbijslag na derde kind moet stoppen en op andere vlakken schaars belastinggeld thuishoort. Had het hele parlement maar diens kwaliteit, degelijkheid, integriteit en dienende opstelling t.a.v. vaderland en humor,los van het orth. Chr. denken dan. Hij doet het weergaloos als piepkleine fractie en eveneens in een sleutelpositie. Veel sympathieker dan Pechtold met zijn ongestrafte gesar en bedachte oneliners, zoals nivelleren kun je leren.
Als het kabinet dat niet had gedaan was het nog meer prijsschieten geweest, maar dan op CDA i.v.m. de C.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
vierde deel

Wilders houdt in de contacten met Rutte geen rekening ermee in welke omstandigheden hij zit. Met camera, of zonder, of in het Torentje. Wilders was door het toegeworpen rode vlees van Rutte aangaande Erdohan getriggerd geraakt en diens actie hem enorm tegen viel van Rutte. Of het nu wel of niet parlementair is, you get what you see en onconventioneel gedrag verwacht men van Wilders. Daardoor valt hij zo op en trekt hij de aandacht. Bij Sap valt dat volkomen verkeerd. Het onvermogen van politici tegenover het gedrag Wilders is deels vermaak geworden bij veel toehoorders. Geen beter vermaak dan leedvermaak, zegt het gezegde.

Heel wat stemmers vinden o.a. de politieke karaktermoorden veel erger. Dat zijn geniepiger politieke trucs, in een valse schijn van oorbaar politiek bedrijven. Fortuyn en ook Balkenende waren de slachtoffers daarvan.
Wat een overtrokken reacties over die opmerkingen van Wilders tijdens de beschouwingen, als je het zogenaamde oorbare politiek spel daarbij vergelijkt van anderen. En weer uitgebuit door media.
Ook erger dan (doe normaal man, of bedrijfspoedel) zijn de uitwassen door gebrek aan management en controle bij politiek en overheid. Bij de overbetaalde topbanen, exclusief voor ex-politici of partijleden. Nu weer bij Centrum Opvang Asielzoekers. Een eindeloze lijst kun je van dit soort zaken opsommen. Kapitaalvernietiging gecombineerd met wanprestatie! Tel eens alle wantoestanden op die de afgelopen decennia de revue passeren! en steeds de wal het schip moet keren door klokkenluiders, rampzalige gebeurtenissen, of simpelweg geldtekorten.
De protestpartijen zijn door de gevestigde partijen uitgelokt. De slechte basis voor de Eurozone, nu als zwaard boven Europa en de wereldeconomie, is het laatste maar ernstigste wapenfeit qua wanbeleid!
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
laatste deel

Roemer en SP moeten niet voortdurend het neoliberalisme als knuppel misbruiken. Net als bij religie gaat alles om menselijk handelen en integriteit. Het socialisme heeft ook kwalijke sporen getrokken in de geschiedenis.

Roemer, Pechtold en Sap deden voorkomen dat coalitie onderhandelingen met hun zou betekenen, dat hun eigen verkiezingsprogramma zou worden uitgevoerd. Op het ergerlijke af werd dit een rode draad tijdens de algemene beschouwingen. Dat heet dan politieke spel. Willen zij daarmee graag Henk en Ingrid, of Achmed en Fatima zand in de ogen strooien, of hun (potentiele) kiezers?
Paarsplus is dus niet gelukt, omdat men een handtekening van andere partijen onder hun verkiezingsprogramma wenste in een kabinet.

Wilders gebruikte Henk en Ingrid als metafoor voor de “gewone” gemiddelde burgers in doorsnee wijken, die zelf het gevoel opgedrongen kregen geëmigreerd te zijn.
Die metafoor wordt graag herhaald bij de oppositie of het anti-populisme, maar anders dan door Wilders, wel met een zeker dedain. Alsof het min of meer domme volksmensen zijn. Als Wilders de metafoor Achmed en Fatima gebruikt wordt Cohen kwaad tijdens de beschouwingen. Weer zelf doen wat de opponent verweten wordt.

Sinds deze politieke constructie is Wilders taalgebruik minder heftig, ook in frequentie. Wat je nu ineens hoort is dat Klink gelijk had. Hoezo? Wilders is lang niet zo heftig en houdt zich aan de afspraken. De PVV groeit niet verder en dat het CDA niet profiteert van deelneming aan het kabinet ligt aan verdeeld CDA zelf. De aanvaring van Wilders met Cohen en Rutte is van een ander kaliber dan zijn voormalige heftige en nog steeds vaak herhaalde uitspraken. Men moet daar wel steeds op teruggrijpen omdat de aanwas drastisch is verminderd!

Klink en diens geestverwanten zouden hun knopen moeten tellen dat VVD en CDA het kabinet vormen in deze tijd en het geen trammelant-kabinet is, waar Balkenende onverdiend mee opgescheept werd wegens gebrek aan alternatieven. Het “volk” wordt regelmatig gemaand niet alleen in te zoemen op wat niet goed gaat. Laten Klink en geestverwanten nou eens het goede voorbeeld geven!

Nou is de kwestie van een Palestijnse staat in de VN aan de orde. Met dezelfde politieke dynamieken als destijds de stichting van de Joodse staat. Het is voor nu niet gelukt voor de Palestijnen. Met in leven roepen van de muntunie in Europa kun je het ook vergelijken en met de uitbreiding van de EU. Blikken zijn gericht op gewenst resultaat en liever niet op de mogelijke negatieve consequenties. De autoriteit in Israël heeft als het moet de fundamentalistische krachten wel onder controle. De Palestijnse autoriteit niet Hamas en Hezbollah. De verkiezingen kunnen bij een Palestijnse staat eenzelfde resultaat opleveren. Als militante, min of meer autonome organisaties binnen een staat kunnen opereren, verkiezingen winnen bij gebrek aan goede alternatieven voor de Palestijnen, heeft Israël meteen Iran ook als buur!
Twee staten gaan alleen duurzaam vrede bieden, als er tegelijkertijd een Palestijnse en Joodse Obama een overweldigende meerderheid krijgt en de wederzijdse houdgreep door fundamentalistische groepen doorbroken wordt.

Dan hebben we nog de focus van opkomende grote economieën op welvaart en minder op welzijn bevolking op langere termijn, vanwege bijvoorbeeld vervuilende omstandigheden en aantasting milieu in algemeen. Its their turn now en men gaat dezelfde fouten maken als in het westen door bepaalde gevolgen te negeren en op de lange baan te schuiven, in de schoenen van het nageslacht. Als China destabiliseert zijn de rapen helemaal gaar.

De stand van het land? Een ander kabinet doet het zeker niet beter. De verhoudingen tussen kiezersgroepen wijzigt niet aanmerkelijk in het huidige politieke aanbod. Afgezien dat het in deze tijd rampzalig zou zijn indien dit kabinet vroegtijdig valt, herhalen zich de moeizame coalitiebesprekingen van eerdere 2 keren en kans op een kabinet als Balkenende IV.
Absoluut onverantwoord en roekeloos om te koersen op de val van huidig kabinet in deze tijdsomstandigheden. Maar we hebben het vooral over botsingen tussen personen in de Tweede Kamer. Politiek uitgebuit door fracties die graag dit kabinet zien vallen.
Alsof dat verheffend en verantwoord gedrag is.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Peter van Dijk, Peter van Dijk, Peter van Dijk, Peter van Dijk en Peter van Dijk

Zesduizend jaar geleden stond er ook al in de Dode Zee Rollen dat het CDA de enige partij is die Nederland moet regeren, minus Ab Klink dan.

Nu krijgen we dan de Peter van Dijk Rollen waarin dat nog een keer wordt uitgelegd.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
J. •25.09.11 21:33

Last van de concentratiestoornis ADHD?
ADD lijkt mij niet, gelet op de aard van deze reactie. Met de woorden van Wilders richting Rutte tijdens beschouwingen - eerst goed lezen aub!
Waar staat dat CDA de enige partij is die moet regeren, minus Ab Klink? Boos zeker op CDA, die deze coalitie aandurfde, althans een verstandig deel ervan? Dit bracht PVV waar die nu staat. Ook de pest aan PVV dus?

Het CDA gaat het niet redden met twee verschillende stromingen en intern kolen en geiten sparen.

Er is nog geen seculiere partij voor gelovigen van verschillende komaf. De Christelijke waarden zijn universele waarden, dus voor iedereen acceptabel. Universele grondtoon is wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet aan. Dat geldt dan voor iedere groep.
De 10 geboden zijn een specificatie van die grondtoon. Volgens Karin Amstrong, een erkend expert wereldwijd, zit in alle grote levensvisies, met of zonder een Opperwezen, die grondtoon verweven.
Een seculier CDA, of een seculiere afsplitsing, gaat veel zetels winnen in het huidige hiaat. Geloof beleven met gezond verstand en niet het een en ander voor de Hemelpoort afschuiven (bij klachten aldaar over levensloop) op de verschillende type geestelijke leiders in de lokale, of internationale eigen stroming. Die leiders hebben geen hotlijn met de grondleggers van al die grote levensovertuigingen.

Ik vrees dat dit nog een rol voor u erbij is, die uw concentratie vermogen al wel zal overvragen!
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Meneer van Dijk, wind u niet zo op.

Denk aan uw grondtoon. U bent toch niet het Opperwezen?
Waans
Samen dweilen met de kraan open, forget it.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Bart Jan heeft er zin in. "Een hardere en schralere wereld met politieke instabiliteit." Jum, jum, gefundenes Fressen voor een donderpreker.

Maar dat moet natuurlijk geen excuus worden om asociale figuren op nationaal niveau gewoon maar hun gang te laten gaan met hun destructieve spelletjes en ondertussen "zonder klagen" de troep achter hun .... op te ruimen.

De crisis moet niet het volgende hoofdstuk worden van "The Shock Doctrine" zoals beschreven door Naomi Klein: een nieuw excuus voor een clubje rijke haaien om het gewone volk nog een extra poot uit te draaien - dit keer in eigen land, bij gebrek aan buitenlanden die zich nog op die manier laten inpakken.

Natuurlijk moeten mensen elkaar onderling helpen. Maar juist als ze dat doen, mogen ze ook van de overheid verwachten dat die zich in dienst stelt van een samenleving die materieel soberder is dan voorheen, maar die wel aan iedereen kansen biedt op een goed en waardevol leven.

Henk en Ingrid moeten zelf het goede voorbeeld gaan geven. Maar ze hebben wel degelijk nog steeds het recht - en de morele plicht! - om ook de leiders van ons land (bij de overheid, het bedrijfsleven en alle "maatschappelijke instituties") op een democratische manier, met respect voor de wet en voor ieders grondrechten, te dwingen net zo goed het goede voorbeeld te geven.

Wow! Dat wordt nog een stevige job voor Henk en Ingrid. Ze verdienen daarbij alle steun.
Chris
We moeten het met minder Den-Haag gaan doen? Hoe minder hoe beter! Hoe meer overheid hoe slechter. Een grote overheid heeft de neiging zich overal mee te bemoeien en z'n eigen agenda te voeren. Vooral hun eigen "Europese projekt" vinden ze helemaal geweldig. Wat welvaart, vrede en stabiliteit had moeten brengen zorgt alleen maar voor ellende. Het is verworden tot een geldslurpende moloch dat onze vrijheden inperkt.
Janicos / Maatschappelijk werker overheid.
De huidige financieel economische problemen worden voornamelijk veroorzaakt door politieke besluiteloosheid. Megabonussen en andere graaierspraktijken zouden door d epolitiek moeten worden aangepakt. De politiek kan en wil dit niet, omdat dit soort "elites" over het algemeen vanuit d epolitiek doorstroomt. Zie het als een grote beloning na hard werken. Zoals wel vaker in de geschiedenis grijpt de markt: henk en ingrid in door de elite te onthoofden. Dat gebeurt nu ook, alleen d epolitiek is met zichzelf en zijn of haar belangen bezig. De rekening wordt in dit technologische tjdperk groter dan ooit. terwijl Job, Mark en Geert denken dat ze er toe doen, ontploft straks de boel. Zie Londen, zie Griekenland, zie, zie zie en beleef het mee. Tijd om dit soort politici dan voorgoed de laan uit te sturen, zonder behoud van salaris. Dat wil de markt zo.
Advertentie