Advertentie
financiën / Nieuws

CDA-leden: ‘gemeentefinanciën nog steeds zorgwekkend’

Opvallend genoeg was het juist CDA-leider Wopke Hoekstra die eerder dit jaar, als demissionair minister van financiën, extra middelen voor de jeugdzorg blokkeerde.

11 september 2021
Rekenen-geld-shutterstock-168257117.jpg

Afspraken over het verbeteren van de financiële positie van gemeenten kunnen niet wachten tot de formatie van het volgende kabinet. Dat vinden de leden van het CDA, die op het partijcongres op zaterdag een resolutie over dat onderwerp aannamen.

‘Aan de bak!’
CDA-Kamerlid Inge van Dijk deelt de inhoud van de resolutie via Twitter. De CDA-leden spreken in de resolutie uit dat de Kamerleden en bewindslieden van de partij zich actief gaan inzetten voor de verbetering van de financiële positie van gemeenten in de Rijksbegroting 2022. ‘Dus we mogen aan de bak!’, schrijft Van Dijk. ‘Met veel plezier overigens want ook vanuit mij dikke steun!’

Zorgwekkend
De leden noemen de financiële positie van gemeenten, ondanks de extra middelen voor de jeugdzorg, ‘nog steeds zorgwekkend’. Het huidige demissionaire kabinet wil verdere afspraken over de gemeentefinanciën overlaten aan de nieuwe regering, maar de CDA-leden vinden dat te laat. Volgens hen moet er nu al een aantal stappen worden gezet. Ze stellen voor dat de opschalingskorting in 2022 wordt bevroren, zoals ook al in 2020 en 2021 is gedaan. Ook moet het rijk middelen beschikbaar stellen ter compensatie van de extra Wmo-kosten, het klimaat- en energiebeleid en de Omgevingswet.


Hoekstra
Opvallend genoeg was het juist CDA-leider Wopke Hoekstra die eerder dit jaar, als demissionair minister van financiën, extra middelen voor de jeugdzorg blokkeerde. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wilden incidenteel extra budget vrijmaken, maar Hoekstra’s ministerie van Financiën stak daar een stokje voor. Aangezien de resolutie van het ledencongres alle CDA-bewindspersonen aanspreekt, heeft de uitspraak ook betrekking op minister Hoekstra.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mark
Al sinds het CDA samen met de VVD te touwtjes in handen heeft, is het kaalslag bij gemeenten. Het CDA is tevens samen met de VVD verantwoordelijk voor de mislukte marktwerking bij gemeenten. Hoekstra zal straks als weer met Rutte op het pluche zit gewoon door gaan met uitknijpen van gemeenten. wat een bedrog!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Mark. Hoe zo? Ben jij dan al op de hoogte van de rijksbegroting 2022? Gemeenten vragen al sinds jaar en dag om meer geld en hebben dus altijd al tekorten. Daarnaast is de door de VVD geregeerde VNG de aflopen 10 jaar op dit gebied onvoldoende actief geweest. Privatiseren en meer marktwerking zijn bovendien altijd langdurende trajecten. Ook aan dit soort processen zitten (soms) nadelen, met name als ze niet goed worden begeleid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Feitelijk constateren het CDA e.a. dat het extra budget voor de jeugdzorg voor de afgelopen jaren en het afzien van de opschalingskorting voor 2022 niet voldoende is. Er zou dus meer geld op de plank moeten komen en afzien van de opschalingskorting voor 2022 is nog steeds geen afzien van de korting voor de jaren daarna. Hieruit blijkt de urgentie voor het volgende Kabinet om de financiële positie va de gemeenten eens goed onder de loep te leggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie