Advertentie
financiën / Nieuws

'Budgettaire' nullijn voor overheidspersoneel

Er komt een budgettaire nullijn voor ambtenaren. Dit houdt in dat de loonsom alleen mag stijgen als dit ten koste gaat van secundaire arbeidsvoorwaarden.

29 oktober 2012

Een budgettaire nullijn voor overheidspersoneel, inperking van de salarissen in de (semi-)publieke sector en geen loonsverhoging voor bewindspersonen. Het regeerakkoord behelst de volgende maatregelen om de financiën in het openbaar bestuur in de hand te houden:

Budgettaire nullijn overheidspersoneel
Er komt een budgettaire nullijn voor de loonsom voor overheidspersoneel in 2012 en 2013. Dat geeft het voordeel dat financiële besparingen door het afschaffen van secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden ingezet voor stijging van het primair loon. 

Salaris bewindslieden niet verhoogd
Het salaris van bewindspersonen wordt definitief niet verhoogd. De normering topinkomens dat betrekking heeft op de salarissen in de (semi-)publieke sector. De norm wordt 100 procent in plaats van 130 procent van een ministersalaris. Die geldt niet alleen voor topfunctionarissen, maar voor alle medewerkers.

10 procent minder raadsleden
Het aantal raadsleden wordt niet met een kwart verminderd zoals Rutte I nog voorstelde, maar met zo’n 10 procent: de zogeheten dualiseringscorrectie. Dit houdt in dat het aantal raadsleden wordt teruggebracht met 1500. Dat levert een besparing op van 18 miljoen euro. Het aantal Statenleden voor de provincies wordt wel met een kwart teruggebracht. Dat levert 10 miljoen euro op vanaf 2015.

75 gemeenten minder in 2017
De apparaatskosten van gemeenten worden op termijn bijna één miljard euro lager door schaalvoordelen, verminderen van toezicht en vereenvoudiging van de regelgeving en minder dubbeling van taken. Uitgangspunt is een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. Gerekend wordt met een vermindering met 75 gemeenten tot 2017. In 2025 is er nog een resterend aantal van 100-150 gemeenten.

Minder provincies
Er komen minder provincies. De eerste opschaling naar 10 provincies vindt plaats voor 2017. In deze kabinetsperiode worden Noord-Holland, Utrecht en delen van Flevoland samengevoegd. Het eindbeeld is 5 landsdelen in 2025.

Btw-compensatiefonds weg 

Het btw-compensatiefonds verdwijnt met ingang van 2015. Gemeenten en provincies zullen via de reguliere normeringssystematiek worden gecompenseerd voor de btw-verhoging.

Gemeenten krijgen een kwart miljard minder voor onderwijshuisvesting, omdat ze volgens het kabinet dat geld er toch niet aan uitgeven.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

criticus
BVolgens mij gata het Rijkl niet over het salaris van gemeente- en provincieambtenaren, en heeft het Rijk er ook dus ook geen enkele baat bij dat het aantal ambtenaren bij andere overheden daalt.

Het betreft hier dus slechts een opportunistische en populistische holle frase...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nick / concerncontroller
Minder personeelskosten door het invoeren van grote gemeenten. Ja, ja.

Een gemeente van 50.000 inwoners heeft 7,3 fte per 1000 inwoners, een 100.000+ gemeente 9,4 en de G4 gemeenten hebben 17,6 fte per 1000 inwoners. En hoe groter de gemeenten, hoe hoger de inschaling.

Hoezo minder personeelskosten door de gemeenten groter te maken?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter
Zou " makkelijk geld" in Sinterklaas geloven.? En het sprookje van privatisering is nu ook wel uit. Door de bankiers zitten we nu in de ellende en wordt de rekening bij hardwerkende burgers gelegd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Wie nu nog ambtenaar wordt is gek of financieel onafhankelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Gebeurt er eigenlijk nog wel wat bij het Rijk (minder kamerleden, reorganisatie Rijksdienst, opheffen 1e Kamer etc. etc.)?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris
Opdat je zeker weet dat je ambtenarenapparaat straks alleen nog uit kneuzen bestaat die nergens anders terecht kunnen. Kan je meteen besparen op al die wervingssites van de overheid, want die teksten slaan nu al nergens op, laat staan als dit er door komt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hermes
Een geweldig slimme aanpak. Nu zal niemand meer bij de gemeente willen werken. Er is alleen nog plek voor falende burgemeesters en wethouders, oudere niet meer gemotiveerde zittenblijvers, en stagiaires. Zelfs de laatste groep wil al niet meer naar de gemeente. Zo wordt het aantal arbeidsplaatsen vanzelf minder.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet
Ik zie een mooie rol weggelegd voor de gemotiveerde postbodes die niet meer bij postnl aan de slag kunnen of anders die mega gemotiveerde flexwerkers van tempoteam.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine van Bergen / Lid Provinciale Staten Gelderland
Bijna alle wetenschappers hebben vastgesteld dat schaalvergroting niet goedkoper is, maar meer bureaucratie oplevert en uiteindelijk duurder uitpakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
spiedend oogje
Van de ene dag op de andere verlang ik zomaar naar de pensioengerechtigde leeftijd, hoewel ik nog maar 45 ben. Er is een gevoel van machteloosheid en wanhoop in mij nedergedaald. Dit is het definitieve einde van een area en het begin van een periode waarin hebzucht, egoïsme, anti sociaal gedrag, afstandelijkheid de nieuwe kernwaarden worden. Ikke, Ikke en de rest kan stikke!!!!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sinterklaas
Chapeau voor het Kabinet om e.e.a. bij voorbaat duidelijk neer te zetten (en dat meen ik).De reacties van mijn mede-posters zijn voorspelbaar slachtoffergedrag: "Niemand wil meer bij de overheid werken." Dan gaat u toch lekker naar het bedrijfsleven als het daar zo geweldig is??Een collega van mij zei het treffend: "We klagen met de bek vol." En nee, dat is geen prettig gezicht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hedges / AO/IC medewerker afd. MO
Lijkt mooi, die nullijn, maar van koopkrachtbehoud is geen sprake, als je honderden euro's meer huur en zorgpremie moet gaan betalen, en dan maar hopen dat je straks je baan nog hebt als je gemeente moet fuseren met de grote buurman. Wat daarna komt wil ik nog maar helemaal niet aan denken, als bijna 50-jarige.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janssen / Boekhouder
In eerste instantie ziet het er mooi uit die bezuinigingen. Echter, het is alleen maar lastenverzwaring voor de burgers. Op het moment dat de overheid meer binnenhaalt, betekent het dat de burgers minder in de beurs hebben. De overheid heeft nl geen geld.

Zolang de overheid in de huidige vorm bestaat, heeft zelfs dit soort bezuinigingen GEEN zin. Trouwens, in het verleden zijn dit soort bezuinigingen ook als oplossing bedacht, en het resultaat is nul komma nul. En het krankzinnige is dat steeds dezelfde oplossing wordt gebruikt, terwijl bij voorbaat kan weten dat dit niet werkt. De staatsschuld stijgt steeds en de overheid is nog steeds all present.

De opmerking van Sinterklaas is correct. De burgers, bedrijfsleven en ambtebaren die zeuren wel, maar iedereen wilt graag aan overheidsborst hangen en lekker zuigen. Dit is een mindset geworden, gekweekt de afgelopen 50 jaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie