Advertentie
financiën / Nieuws

Preventief toezicht Grave ‘politieke inmenging provincie’

De onder curatelestelling van Grave door de provincie Brabant is een geval van politieke inmenging. De grootste raadsfractie ziet het opleggen van het verscherpt toezicht als een manier om vanuit het provinciehuis invloed uit te oefenen op de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

10 februari 2021
geld---toezicht---shutterstock-103933031.jpg
Shutterstock

De onder curatelestelling van Grave door de provincie Brabant is een geval van politieke inmenging. De grootste raadsfractie ziet het opleggen van het verscherpt toezicht als een manier om vanuit het provinciehuis invloed uit te oefenen op de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

In een brief aan de Brabantse Statenleden meldt fractievoorzitter Astrid Bannink van de Lokale Partij Grave (LPG) – zes van de vijftien raadszetels, twee wethouders – dat haar fractie het vertrouwen in een onafhankelijke opstelling van de toezichthouder met betrekking tot het preventief toezicht heeft verloren.

 

Bezuiniging

Omdat de door de gemeente ingediende meerjarenbegroting structureel en financieel niet sluit, plaatste de provincie Grave vanaf 1 januari onder preventief toezicht. Die maatregel houdt volgens LPG direct verband met de bezuiniging van 750.000 euro die Grave wilde boeken op de ambtelijke samenwerking met de buurgemeenten Boxmeer, St. Anthonis, Cuijk en Mill/St. Hubert. Die gaan straks bestuurlijk samen onder de naam Land van Cuijk. Grave is nog niet zover – de inwoners mogen zich er in een referendum op 17 maart over uitspreken.

De toekomstige fusiegemeenten accepteren die bezuiniging van 750.000 echter niet zonder meer en willen een nadere onderbouwing van welke ambtelijke producten en diensten Grave minder wil afnemen. Die onderbouwing heeft Grave intussen gegeven, maar handtekeningen onder de dienstverleningsovereenkomst met Land van Cuijk – de opdrachtnemer – zijn nog steeds niet gezet.

 

Inwonersraadpleging

De provincie bevestigt dat het niet ondertekenen van die overeenkomst door het Land van Cuijk de belangrijkste reden was voor het opleggen van het preventief toezicht. Dat besluit beïnvloedt volgens de LPG de geplande inwonersraadpleging over de bestuurlijke toekomst van Grave. Op basis van het dossier en de bijeenkomsten met de financieel toezichthouder en de gedeputeerde Wil van Pinxteren stelt LPG zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat het opleggen van het preventief toezicht door politieke motieven wordt beïnvloed. In die bijeenkomst vroeg de gedeputeerde – op verzoek van enkele Statenleden – of Grave de vraagstelling bij de inwonersraadpleging wilde sturen. De fractie vraagt zich af wat de achterliggende gedachte is van die vraag en wat het verband is met het opgelegde preventief toezicht.

 

Herstelbegroting

Dat de toezichthouder op 1 februari zijn eerdere uitspraak tegensprak dat niet de dienstverleningsovereenkomst maar het financieel beleid van de gemeente Grave in de afgelopen jaren ten grondslag ligt aan het opleggen van het preventief toezicht, verbaast de LPG-fractie. Temeer daar hij eraan toevoegde dat de herstelbegroting die van Grave wordt verwacht aan nog strengere eisen zal worden onderworpen en dat die herstelbegroting met bezuinigingsmaatregelen bovendien vlak voor de inwonersraadpleging dient te worden bekend gemaakt.

 

Bezwaar

Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave is inmiddels een inleidend bezwaar aangekondigd tegen het door Gedeputeerde Staten genomen besluit om de gemeente Grave vanaf 1 januari 2021 onder preventief financieel toezicht te plaatsen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

B. Janssen / Ambtenaar
Een volstrekt onbekwaam bestuur, politieke en financiële chaos. En deze mevrouw noemt de inmenging van de provincie niet onafhankelijk? Wanneer zou een provincie dan mogen ingrijpen? Is een grotere puinhoop mogelijk dan in Grave? Zelfs de burgemeester, een eeuwige opportunist, heeft de handdoek in de ring gegooid omdat hij het niet meer trekt in Grave. Deze mevrouw is er één van het ziekelijkste soort. Je ziet de Titanic zinken, de band speelt door mensen zijn in paniek en deze mevrouw blijft zeggen: de Titanic zinkt nooit. Wie het begrijpt mag het zeggen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie