Advertentie
financiën / Nieuws

Bloemendaal te gretig met inning belastingen

Niet één, maar twee belastingverordeningen van Bloemendaal blijken onrechtmatig en moeten de prullenbak in. De gemeente int volgens de rechtbank meer aan riool- en afvalstoffenheffing dan haar toekomt.

29 december 2021
afval-ophalen---werk---Shutterstock.jpg

Niet één, maar twee belastingverordeningen van Bloemendaal blijken onrechtmatig en moeten de prullenbak in. De gemeente int volgens de rechtbank meer aan riool- en afvalstoffenheffing dan haar toekomt.

Bloemendaler Rob Vermeulen bond de kat de bel aan. De fiscaal jurist ontdekte dat de gemeente in 2019 bij de inwoners meer aan belastinggeld inde dan wettelijk is toegestaan en stapte naar de rechter.

 

Winst maken

In het geval van lokale heffingen mogen gemeenten volgens de Gemeentewet niet meer aan opbrengsten hebben dan de geleverde dienst in werkelijkheid kost. De tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn. Anders gezegd, gemeenten mogen geen winst maken op bijvoorbeeld de riool- en afvalstoffenheffing. Bloemendaal deed dat wel: als Vermeulen de begrote kosten tegen de begrote baten afzette, overschreed de gemeente de opbrengstlimiet in 2019 zelfs met bijna een kwart – 23 en 28 procent voor respectievelijk de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

 

Niet overtuigend

Nadat de Bloemendaler daartegen bezwaar had aangetekend, belandden hij en de gemeente voor de rechtbank. Daar verweerde de gemeente zich door te stellen dat er geen sprake was van een overschrijding van de opbrengstlimiet en dat de aanslagen dus terecht waren opgelegd. De specificaties en nadere informatie die de gemeente daarvoor aanleverde, overtuigden de rechter echter niet.

 

Onverbindend

Naar het oordeel van de rechter verschafte de gemeente onvoldoende inzicht in de ramingen en wist ze daarmee de twijfel in onvoldoende mate weg te nemen. Om die reden verklaarde de rechter beide verordeningen uit 2019 – rioolheffing en afvalstoffenheffing – onverbindend. En omdat de overschrijding van de opbrengstlimiet meer dan tien procent bedraagt, kan volgens de rechter ook niet worden volstaan met een gedeeltelijke onverbindendheid van de verordeningen en dienovereenkomstige vermindering van de aanslagen: de opgelegde aanslagen dienen te worden vernietigd.

 

Hoger beroep

Vermeulen hoeft zijn aanslagen over 2019 dus niet te betalen. Niet alle Bloemendalers profiteren van de vorige week gepubliceerde uitspraak. Alleen diegenen die destijds bezwaar aantekenden tegen de nu nietig verklaarde riool- en afvalstoffenheffing, krijgen geld terug. Een woordvoerder van Bloemendaal liet het Noordhollands Dagblad weten dat de gemeente de uitspraak bestudeert en nadenkt over een mogelijk hoger beroep.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie