financiën / Partnerbijdrage

Duurzaamheid en verslaggeving (CSRD)

Alle hens aan dek, óók voor gemeenten.

18 oktober 2023
duurzaamheid

Niet voor niets komt de Europese Commissie met een nieuwe richtlijn voor een verplichte duurzaamheidsrapportage: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ook wordt internationaal gewerkt aan verslaggevingsrichtlijnen over duurzaamheid voor de publieke sector. Aanvankelijk is de CSRD vooral bedoeld voor grote ondernemingen. Gemeenten blijven vooralsnog ‘buiten schot’.

Voorbeeldrol

Toch waren wij benieuwd naar wat gemeenten nu al rapporteren op het gebied van duurzaamheid, gezien hun voorbeeldrol en maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om duurzamer opereren. Daarom hebben wij prof. dr. Dick de Waard, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, gevraagd onderzoek te doen naar de status van duurzaamheidsverslaglegging door gemeenten, als een eerste inventarisatie van wat gemeenten rapporteren over duurzaamheid.

Download onderzoek

Over het rapport ‘Naar een verantwoord verslag: geen keuze’ 

De resultaten hiervan leest u in dit rapport. Tipje van de sluier: de urgentie die de overheid uitstraalt op het gebied van duurzamer opereren zien we niet terug in de jaarverslagen van gemeenten. We realiseren ons dat het ‘niet rapporteren’ nog niets zegt over de mate waarin gemeenten duurzaam opereren, maar het is op z’n minst opmerkelijk.

Er wordt gemeten met twee maten 

Professor De Waard is van mening dat er sprake is van meten met twee maten: bedrijven moeten wel rapporteren en overheden niet. Dat vindt hij vreemd en onlogisch. Ook David van Hooff, voorzitter van de commissie BBV, vindt dat vreemd en adviseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hiermee aan de slag te gaan. Heldere criteria voorkomen een wirwar van initiatieven. Het is volgens hem niet de vraag óf gemeenten aan deze richtlijnen moeten voldoen, maar wanneer. 

Morele plicht 

We nodigen u uit dit rapport te lezen en u te laten inspireren om het rapporteren over beleid en voortgang op het gebied van duurzaamheid hoger op de gemeentelijke agenda te krijgen, ook wat betreft de transparante verantwoording hierover aan burgers en bedrijfsleven. Gemeenten hebben ons inziens een morele plicht om burgers en bedrijven te informeren over hun visie, inspanningen en resultaten op het gebied van duurzaamheid. 

Voor alle duidelijkheid: dit rapport beoogt geen volledig beeld te geven van de situatie, maar is bedoeld als een nuttige, eerste inventarisatie. Download hier het onderzoek.

Vragen? 
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.