Advertentie
financiën / Nieuws

Bank trekt Italiaanse gemeente uit corona-moeras

Het programma is een ongekende en innovatieve vorm van samenwerking tussen de lokale overheid en de bank: 10 miljoen euro aan verloren gegane fondsgelden en 20 miljoen euro aan zogeheten impactleningen zullen worden geïnvesteerd in activiteiten die van groot maatschappelijk belang zijn voor het bedrijfsecosysteem in Bergamo en de directe omgeving.

20 mei 2020
Bergamo---pixabay---4678066-640.jpg

De zwaar door corona getroffen stad Bergamo wordt er deels bovenop geholpen door een Italiaanse bank. De bank, Intese San Paolo, stelt 30 miljoen euro beschikbaar aan kleine en zeer kleine bedrijven en ambachten.

Dat kleinbedrijf vormt de kern van de lokale economie van Bergamo (122.000 inwoners). Het experiment van de bank is het ‘Renaissance Programma’ gedoopt.

Familiebedrijven
Het programma is een ongekende en innovatieve vorm van samenwerking tussen de lokale overheid en de bank: 10 miljoen euro aan verloren gegane fondsgelden en 20 miljoen euro aan zogeheten impactleningen zullen worden geïnvesteerd in activiteiten die van groot maatschappelijk belang zijn voor het bedrijfsecosysteem in Bergamo en de directe omgeving.

Op 15 mei zijn de eerste 3 miljoen euro aan subsidies toegewezen om de kosten te dekken die kleine commerciële en ambachtelijke bedrijven hebben gemaakt tijdens de gedwongen sluiting en in de eerste 60 dagen van de heropening. Dit zijn familiebedrijven met weinig werknemers en weinig vermogen. Het zijn de meest kwetsbare ondernemingen die niet in aanmerking kwamen voor het door de regering gelanceerde herstelprogramma.

2.000 bedrijven
Elke micro-onderneming kan tot 1.500 euro ontvangen, op voorwaarde dat het operationele hoofdkwartier in Bergamo is gevestigd en dat het bedrijf sinds 9 maart, na de wettelijke maatregelen, is gesloten. Met dit fonds voor wederzijdse hulp wil de gemeente 2.000 bedrijven helpen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de internationale ervaring van het CESVI, een NGO (niet-gouvernementele organisatie). Dat CESV opereert snel in noodsituaties over de hele wereld en bouwt langetermijnprojecten, gericht op zelfontplooiing. Het zorgt voor het beheer, de uitbetaling van de 10 miljoen subsidies en de monitoring en rapportage van de activiteiten.

Strenge controle
De bijdrage wordt binnen twee weken na de aanvraag betaald. ‘Tijdige betaling is een van de vereisten om nuttig te zijn’, aldus burgemeester Giorgio Gori van Bergamo. Om de procedure zoveel mogelijk te vereenvoudigen is een kernachtig formulier opgesteld. Dat kan worden gedownload van de gemeentelijke website, waar essentiële informatie moet worden ingevuld, zonder dat daarvoor een specifieke motivering moet worden gegeven. Het bewijs van de gemaakte kosten moet uiterlijk over een half jaar worden geleverd. De controles achteraf zullen streng zijn en wie niet aan de eisen voldoet, zal het betaalde bedrag moeten terugbetalen.

Rente op nul
De resterende 7 miljoen aan subsidies zullen worden uitbetaald samen met de 20 miljoen aan ‘impactleningen’ die Banca Intesa zal goedkeuren. ‘We introduceren voor het eerst een instrument dat zelfs naar internationale maatstaven innovatief is", legt Carlo Messina, CEO van Bank Intesa San Paolo, uit. De ‘impactleningen’ hebben een limiet van 10.000 euro, met een financiering van 50 procent van de waarde van de projecten: 40 procent van de lening zal binnen 5 jaar moeten worden terugbetaald, 60 procent binnen 10 jaar, met een initiële rente van 0,4 procent die op nul kan worden gezet als de kwaliteitsdoelstellingen worden bereikt.

Dit instrument stelt kleine ondernemingen in Bergamo in staat om de investeringen te doen die nodig zijn om hun ruimtes en diensten aan te passen aan het post-corona tijdvak. Impactleningen zullen ook beschikbaar zijn voor activiteiten die een sterke inkrimping van de omzet kennen, zelfs na de heropening – bijvoorbeeld de toeristische toeleveringsketen – of voor nieuwe startende bedrijven die praktische oplossingen vinden voor nieuwe post-Covid-levensstijlen.

Beschermengelen
Een comité van vijf leden, dat de betrokken instellingen vertegenwoordigt, zal het project beheren en begeleiden. Zij worden "Renaissance Angels" genoemd en zullen bedrijven bijstaan in nieuwe projecten, met de bedoeling de mensen in nood te helpen en ook de basis te leggen voor de revitalisering van ons land. Als beschermengelen zullen zij waken over de wedergeboorte van de stad.

‘Het programma is een buitengewone vorm van steun voor het economische ecosysteem van onze stad,’ zegt burgemeester Gori. ‘Na, helaas, als stad het symbool van de pandemie te zijn geweest, willen we het symbool worden van de herstart van ons land.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Keijzer
Wat betekent de hulp van deze Italiaanse bank? De ECB koopt alle schulden op en dat is al ver over de 2500 miljard Euro en blijft stijgen door huidige Corona crisis.Eens komt men met de Pet langs bij Nederland! Het is allemaal symptoombestrijding, nog meer de dieperik in en uitstel van executie.https://www.youtube.com/watch?v=FfW8QEqx5K4Een debat in bovenstaande link tussen Wim Boonstra, econoom en bankman en journalist en jurist, Arno Wellens over de plannen van een bankenunie en dus om tot gemeenschappelijke schulden verdeling te komen over alle Euro-landen, waar Nederland, met 3 andere landen, nog niet voor door de knieën zijn gegaan. De bankman is voor de bankenunie. Die schuldenverdeling is een blanco cheque volgens Wellens en legt dat heel plausibel uit. De bankman bestrijdt dit en hier komen de 2 heren niet uit, maar de jurist lijkt mij hier het gelijk aan zijn kant te hebben. Hoogst interessant debat,maar de schrik slaat om je hart als dat al niet is gebeurd rondom EU en Euro.Tevens komt o.a. staat van Italiaanse banken aan de orde. In een andere uitzending wordt door Arno Wellens aangegeven, dat ook de Duitse bank, die too big is to fall technisch failliet. Een paar Italiaanse banken, waarvan een hierboven in het stuk wordt genoemd en die gered moet gaan worden volgens Italiaanse premier zelf, zitten in grote problemen.Eurozone en EU vertikken het, om ieder land een soort variant van de Postbank te bieden, zodat het betalingsverkeer verzekerd is. De commerciële banken dus daarvan loskoppelen en als ze dom beleid voeren, kunnen ze omvallen.Belangrijke andere infrastructuur, kan door de dwang vanuit EU regels om te privatiseren, door agressief beleid van landen, zoals China, worden geannexeerd.De Stichting Ons Geld wil dat de Nederlandse Bank een variant van de Postbank onder haar hoede neemt. Geen rente, maar elke rekeninghouder kan op elk moment zijn geld pinnen. De bank ontvangt nu geld van rekeninghouders en die hebben dan slechts een vordering op de bank en dat is voor meer dan 90% werkgeld van de banken. Vandaar de vrees voor bankruns. Nu wil de Nederlandse Bank i.p.v. dat, iets opzetten, zodat contant geld kan verdwijnen en dus blijven grootbanken too big to fall. Hoe is dat wanbeleid steeds toch mogelijk?Tot nu toe is er geld naar Italië gegaan, maar de hervormingen bleven uit. Italië heeft grote staatsschulden en lage private schulden. In Nederland is dat precies het omgekeerde. Waarom moet Nederland dan alsmaar de gratis pinautomaat zijn voor de zuidelijke landen? Dus de ballast van die private schulden en risico’s daarvan (huizenbubbel o.a.), heeft Nederland ook al, naast de gevolgen van het kunstmatig laag houden van de rente door ECB, met het oog op spaarrekeningen en de lagere opbrengsten van pensioenpotten. Plus de enorme gevolgen van het opkopen door ECB van staatsschulden en bedrijfsschulden. Van een kale kip kan niet geplukt worden en dus wordt begrotingsdiscipline in het Noorden, immer afgestraft. Plus de druk op de publieke sector in Nederland, door de enorme instroom van migratie uit de Schengenzone en asiel. Migranten vestigen zich in de meest gunstige landen voor hen. Plus de al gegeven garanties voor het betalen van schulden, als betreffende land, die niet meer kan betalen. Plus de recente miljarden voor compensatie zorgkosten zonder voorwaarden en ander deel voor zinnige investering in economie daar met voorwaarden.
Keijzer
Dat bonnetje vanwege vroegere garanties door Nederland, kunnen bij minister Hoekstra worden neergelegd, zodra betreffende land verzuimt hun lening zelf te bekostigen en dat bonnetje dient dan per omgaande te worden betaald door Nederland. Plus dat de publieke sector hier al sinds Paars II niet genoeg geld ontvangt, integendeel. Hier en daar mag sindsdien geld bijgekomen zijn, na alle bezuinigingen vanwege de crises in 2008, maar als de bevolking zo groeit door migratie, is dat geld niet eens genoeg om de groei van bevolking bij te houden. Dus de diepe zakken van minister Hoekstra is gekomen ten kostte van de publieke sector.Angela Merkel en Emmanuel Macron stellen nu een extra fonds van 500 miljard euro voor, dat in de vorm van giften wordt verdeeld over de zwaarst getroffen regio’s en sectoren. Ik lees dat dit voor Nederland neerkomt op een bijdrage van 32, of 36 miljard Euro. Die willen M&M ook nog eens uit die diepe zakken van minister Hoekstra extra schudden.

Dit naar landen, die al grote staatsschulden hadden toen de pandemie uitbrak en daar overeengekomen begrotingsdiscipline, niet gaat lukken door cultuur en/of structuur.Met dat drammen om schulden over hele Eurozone te verdelen binnen een bankenunie, houdt in, dat het Nederlandse budgetrecht opzij geschoven wordt volgens de journalist/jurist. Tevens dat dit een blanco cheque inhoudt, maar de behoorlijk dominante bankman Wim Boonstra, nuanceert dat enorm. Arno Wellens verwijst voorts fijntjes naar de koers van de aandelen van banken. Dan zie je meteen de zwakke broeders. De Duitse bank heeft een duizelingwekkend en onvoorstelbaar groot bedrag aan rotzooi op de balans staan. Zou je dat van Duitsers verwachten? Die bank wil niemand over nemen, maar mag ook niet omvallen.Het is eigenlijk schokkend wat je hoort (sla dat irritante beginmuziekje maar over). De bankman Wim Boonstra is verhoudingsgewijs, erg veel aan het woord, maar echt niet overtuigend en naarmate het debat vordert, is de journalist/jurist toch de winnaar van het debat naar mijn mening. De journalist/jurist onderbouwt dat ook met openbare en betrouwbare documentatie en interviews met hoofdrolspelers. Helaas een Italiaan als hoofd ECB, die zijn tijd daar misbruikte, om op een hallucinante manier de geldpers volop te laten draaien t.b.v. landen ten zuiden van Nederland, inclusief België en een Française (Frankrijk lege schatkist en ook moeilijk te hervormen) neemt dat beleid over.Hadden we maar veel Arno Wellens gehad bij die verdragen destijds om de euro en de EU op te zetten.

Maar dat was overduidelijk niet de bedoeling. Hadden we toen anders, zulke slechte juristen? Die slecht gefundeerde, blinde, megalomane idealistische projecten, moesten en zouden er doorgedrukt worden. Dat hebben de Noordelijke Eurolanden daarna geweten en zullen dat blijven merken. Dit had een gezonde, democratische Europese samenwerking moeten zijn, met wat mij betreft liefst 4 regio’s, met grenzen eromheen (UK had West kunnen vormen) en die via eigen parlementen werken. Vanuit die 4 regio’s (Noord-Oost-Zuid-West) vertegenwoordiging in een paraplu.https://www.youtube.com/watch?v=hrTaXjVJ__k

Paul van Liempt, journalist, in gesprek met hoogleraar economie en oud directeur van DNB Lex Hoogduin over Europa, pensioenstelsel, de coronacrisis en positie van Italië etc.

Ook dit interview zeer aan te bevelen!Helaas zien we geen Arno Wellens of Lex Hoogduin bij de “publieke” omroep. Die moeten hun kritisch geluid laten horen via geboden platforms op internet.
Advertentie