Advertentie
financiën / Nieuws

Rijk compenseert Amsterdam meest voor gederfde inkomsten

Amsterdam is de gemeente die van het rijk veruit de meeste compensatie krijgt voor misgelopen inkomsten uit parkeer- en toeristenbelasting vanwege de coronacrisis. De hoofdstad kan 87,8 miljoen euro tegemoet zien. Dat blijkt uit een brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de gemeenten waarin de verdeling van het compensatiepakket staat vermeld.

01 juli 2020
geld delen
Shutterstock

Amsterdam is de gemeente die van het rijk veruit de meeste compensatie krijgt voor misgelopen inkomsten uit parkeer- en toeristenbelasting vanwege de coronacrisis. De hoofdstad kan 87,8 miljoen euro tegemoet zien.

Dat blijkt uit een brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de gemeenten waarin de verdeling van het compensatiepakket staat vermeld.

Dalende inkomsten

Gemeenten zen zich geconfronteerd met dalende inkomsten uit toeristen- en parkeerbelasting als gevolg van de coronamaatregelen. Het is de vraag of de geleden derving van de afgelopen maanden dit jaar nog geheel wordt ingehaald. Het kan wel zijn dat de inkomsten uit deze heffingen de tweede helft van het jaar weer stijgen richting het gebruikelijk niveau. Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 te compenseren. Daarmee is een bedrag van 225 miljoen euro gemoeid, waarvan 100 miljoen voor de toeristenbelasting en 125 miljoen voor gederfde parkeerinkomsten op grond van de geraamde gederfde inkomsten in die periode.

 

Begroting 2020

De verdeling geschiedt naar rato van de verwachte jaaropbrengst van de betreffende belasting in de gemeentelijke begroting 2020. Qua gederfde-parkeerinkomsten ontvangt Amsterdam 39,3 miljoen euro, Rotterdam 14,7 miljoen, Den haag 9,2 miljoen en Utrecht 5,5 miljoen. Groningen, Den Bosch, Haarlem en Nijmegen worden elk met meer dan 2 miljoen euro gecompenseerd.

Amsterdam wordt door het via het gemeentefonds ook het meest gecompenseerd voor misgelopen inkomsten uit de toeristenbelasting: 48,5 miljoen euro. Haarlemmermeer, Rotterdam en  Den  Haag volgen met respectievelijk 3,1, 2,9 en 2,7 miljoen euro op gepaste afstand.

Eenmalige bedragen

Het zijn allemaal eenmalige bedragen. In de brief staat ook de verdeling van de compensatie voor lokale culturele voorzieningen (60 miljoen), inhaalzorg jeugdwet (34 miljoen)  en Wmo (11 miljoen), maatschappelijke opvang (91 miljoen), Participatie WSW (90 miljoen), voorschoolse opvang peuters (8 miljoen) en vrouwenopvang (7 miljoen)

In de brief is alleen opgenomen wat via het gemeentefonds loopt. Declaraties die instellingen kunnen indienen bij het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening vallen er niet onder, net zo min als de inkomensvoorziening en uitvoeringskosten van de TOZO-regeling. Daarvoor is een specifieke uitkering in het leven geroepen, net als voor de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer.

Septembercirculaire

Wel gaat volgens gemeentefinanciënspecialist Dirk Jans van FrontinPauw de noodopvang voor kinderen van ouders in een cruciaal beroep alsmede de inkomstenderving voor de eigen bijdrage Wmo (met name huishoudelijke hulp) via het gemeentefonds lopen. De verdeling daarvan is echter nog niet bekend en wordt in de komende septembercirculaire gepubliceerd.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter / Ambtenaar
Opvallend dat Amsterdam zo veel compensatie krijgt.

O nee, daar komt ze vandaan.....Amsterdam is zeer druk bezig met het wegjagen van de toeristen en andere bezoekers door extreem hoge tarieven toeristenbelasting en parkeren in te voeren.

Ze geven zelf openlijk aan dat het wegjagen van toeristen en automobilisten uit de stad een doel op zich is.

Nu gaat het rijk ze dus compenseren omdat het beleid zorgt voor een daling van de inkomsten?

Het rijk had eerst de begrote inkomsten aan dienen te passen naar een reële schatting.

Voor de overige gemeenten geldt dat het er op lijkt dat die wel een reële schatting hebben toegepast, die in lijn ins met het geldende beleid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Keti Koti tot nationale feestdag verheffen kost ook veel geld, hoor!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Zullen we voor elke minderheid een nationale feestdag in het leven roepen, dan hoeven we nooit meer te werken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie