Advertentie
financiën / Nieuws

Amsterdam: ‘ABP stop met investeren in kolen, olie en gas’

Burgemeester Van der Laan (PvdA) van Amsterdam schrijft dat in een brief aan het ABP-bestuur. Hij roept de pensioenreus op binnen een redelijke termijn de beleggingen in de fossiele industrie te beëindigen. Amsterdam wijst het ABP erop dat het bestuur in 2015 door ABP-deelnemers is aangesproken op het beleggingsbeleid.

13 juli 2016

De gemeente Amsterdam zet ambtenarenpensioenfonds ABP onder druk om niet langer te investeren in de fossiele industrie. Ermee doorgaan, brengt volgens burgemeester Eberhard van der Laan ‘de pensioenen van de deelnemers ernstig in gevaar.’

Beleggingsbeleid
Van der Laan (PvdA) schrijft dat in een brief aan het ABP-bestuur. Hij roept de pensioenreus op binnen een redelijke termijn de beleggingen in de fossiele industrie te beëindigen. Amsterdam wijst het ABP erop dat het bestuur in 2015 door ABP-deelnemers is aangesproken op het beleggingsbeleid. Naar aanleiding daarvan is reeds een deel van de beleggingen in fossiel gestopt. Maar ondanks die positieve stappen investeert het ABP volgens Van der Laan nu nog steeds in fossiele bedrijven. Hij vraagt het ABP daarom de ‘ambitie aan te scherpen’ en bij de beoordeling van de beleggingsportefeuille de belangen  en banden die bedrijven hebben met de fossiele industrie te wegen. Als daarbij wordt geconstateerd dat die banden bestaan, roept hij het ABP-bestuur op ‘niet te investeren of bestaande investeringen in de fossiele industrie, te beginnen  met kolen, nucleair en schaliegas te beëindigen.’

Psychologisch effect
Als direct divesteren niet mogelijk is verzoekt Amsterdam het ABP zich ‘als activistisch aandeelhouder’ op te stellen en de bewuste bedrijven aan te zetten tot het  doen van duurzame investeringen. Daarnaast verzoekt Amsterdam het ABP-bestuur in het jaarverslag voortaan duidelijk te rapporteren over de waarde van beleggingen  in de energieportefeuille, uitgesplitst naar olie, (schalie)gas, kolen, nucleair en duurzame  bronnen. ‘Wij zetten ons, binnen de verantwoordelijkheid en rol die wij als gemeentelijke overheid hebben,  op lokaal en regionaal niveau in om de transitie naar een duurzame circulaire economie zonder het  gebruik van fossiele brandstoffen te bevorderen. Wij zijn er van overtuigd dat de invloed van het  ABP groot is en dat de door ons gevraagde beleidskoers de noodzakelijke transitie zowel in  materiële als psychologische zin een krachtige impuls geeft.’

Duurzame economie
Het gebruik van fossiele grondstoffen past volgens Van der Laan niet in het toekomstbeeld van een duurzame circulaire economie. De verlaging van de CO2-uitstoot, gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen, is noodzakelijk om de effecten op het klimaat te  minimaliseren. Daarnaast verwijst de burgemeester naar de analyse van vooraanstaande financiële analisten. Die wijzen ‘op de risico's voor financiële instellingen en de economie als geheel door het continueren van investeringen in de  'stranded  assets'’, aldus Van der Laan. ‘Indien het  ABP niet binnen een redelijke termijn de beleggingen in fossiele industrie beëindigt, brengt dat de  pensioenen van de deelnemers ernstig in gevaar.’

Verdienen aan klimaatverandering
Burgerbeweging Amsterdam Fossielvrij is positief over de aansporing. De beweging vroeg een jaar geleden de gemeente haar banden met de fossiele brandstof industrie te onderzoeken en te verbreken. ‘Het verbreken van de financiële banden met de fossiele industrie maakt onze stad en onze pensioenen toekomstbestendig. Maar we moeten ook een ambitieuze termijn stellen, ook voor de transitie van onze fossiele haven. Wij willen niet dat onze stad aan klimaatverandering verdient’, aldus Sven Jense, initiatiefnemer van Amsterdam Fossielvrij.

Ook internationaal groeit het verzet tegen fossiele belangen. Zo hebben Stockholm, Seattle, Melbourne, Oslo en Berlijn hebben zich gecommitteerd om fossielvrij te worden. Berlijn besloot vorige maand om al zijn financiële belangen in de fossiele brandstof industrie – met name pensioengeld – te divesteren.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Hoe zo 'de gemeente Amsterdam' zet onder druk?. Het ABP heeft het terugbrengen van investeringen in de fossiele industrie notabene al in haar beleidsplan 2016 opgenomen. De opmerking van Van der Laan is derhalve achterhaald en niets nieuws. Misschien wordt het eens tijd dat Amsterdam haar dossierkennis op peil brengt. Overigens gaat het terugbrengen van deze investeringen niet van de ene op de andere dag. Het ABP dient daarvoor een redelijke termijn te krijgen dit ter voorkoming van rendementsverliezen op hun beleggingen, die in dat geval uiteraard ook zijn eigen burgemeesterspensioen zullen treffen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
De kolengestookte Hemwegcentrale 8 (vlakbij de Coentunnel) is nota bene zo'n 20 jaar door de gemente Amsterdam zelf gebouwd en nog steeds in bedrijf. Doe eerst eens wat aan je eigen zaken, van der Laan! Bemoeienis van politici met pensioenfondsen, op welke manier dan ook, is absoluut dodelijk voor elk pensioenfonds!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
De gemeente kan zich beter richten op een Nexit ! Een rentepercentage van NUL % en een met schuld overladen euro hollen nu ons pensioenstelsel volledig uit.

waar wij tot 67 jaar moeten werken, financieren landen als Griekenland, Frankrijk, Spanje en Italië hun staatspensioenregelingen vanaf 60 jaar... Zijn wij nu compleet gek, of niet .. ? Politici slapen al jaren of azen op een riant betaald baantje bij de EU...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Ik voorzie een windmolen op de Dam en zonnepanelen in de Jordaan. Met andere woorden dhr. Van der Laan wil Vestas in de portefeuille.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
Heeft van der Laan geen andere problemen op te lossen? (een deugdelijke administratie, noord-zuidlijn, diefstal van de kleine gemeenten terugdraaien enz enz enz)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lia / Wmo-raadslid
Regeren is vooruitzien. Een duwtje in de rug kan geen kwaad. Als het om onze pensioenen gaat zijn we ineens heel angstig. Maar of dat op de langere termijn zo slim is valt te betwijfelen. De toekomst zit niet meer in de fossiele brandstoffen. Van der Laan heeft het overigens over "een redelijke termijn" dat is nogal rekkelijk. Kom op zeg!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Post
Wat schieten we weer door en waar bemoeit van der Laan zich mee. Laat hij eerst eens naar de Noord / Zuidlijn kijken, want die soap kost miljarden meer en daar moeten we allemaal aan meebetalen. Er wordt alleen maar op de percentages gelet en gemakshalve wordt vergeten dat we de zelfde energie moeten betrekken uit het buitenland. De CO 2 uitstoot wordt er alleen maar groter door en het stopt echt niet bij de grens. Bovendien blijkt bij het sluiten van de kolencentrales, dat een schade op te leveren van 7 miljard en het is niet moeilijk om te weten wie dat gaat betalen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Ik vind Van der Laan over het algemeen een uitstekende burgemeester maar dit is weer ouderwets staaltje Amsterdam Bananenrepubliek. Ze bemoeien zich weer met dingen waar ze helemaal niet over gaan en hebben dus kennelijk geld over om zich daar mee bezig te houden. Wat dat betreft zou het rijk best wat minder in Amsterdam mogen investeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeannette
Het had van der Laan meer gesierd als hij zijn collega mevrouw Kleinsma openlijk had aangesproken op de wijze waarop zij omgaat met onze pensioenen ri EU. Het is überhaupt van de gekke dat de overheid zich bemoeid met ons uitgestelde loon. Blijf er van af. Hoe vaak is dit al niet gezegd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie