Advertentie
financiën / Nieuws

Ambtenarenhypotheek nekt schuldpositie gemeenten

De gunstige hypotheken die tot voor kort aan ambtenaren werden verstrekt moeten helemaal afgeschaft worden.

19 februari 2013

Een voordelige hypotheek als secundaire arbeidsvoorwaarde. Ambtenaren bij gemeenten, provincies en het Rijk konden hier jarenlang van profiteren. In 2009 werden de goedkope leningen voor overheidspersoneel pas afgeschaft, maar er staan nog veel hypotheken uit bij overheden. En dat heeft vooral in deze tijd invloed op de schuldpositie van overheden en met name bij gemeenten.

120 hypotheken 

De kleine gemeente Dongeradeel bijvoorbeeld (25 duizend inwoners) heeft nog voor 6,9 miljoen euro aan leningen uitstaan bij 120 (ex-)ambtenaren. De gemeente wilde maatregelen nemen om de schuldpositie te verbeteren, maar dit kwam niet door de raad. ‘Het bleek dat onze schuldpositie minder goed was dan gemiddeld,’ legt een woordvoerster uit. ‘Er lag een voorstel om boetevrij versneld de hypotheek af te lossen. Op die manier zouden we als gemeente eerder van de leningen af zijn. Helaas vond de gemeenteraad dat dit teveel kosten met zich meebracht, dus het voorstel gaat niet door.’

Gewijzigde marktomstandigheden

Decentrale overheden hebben jarenlang tegen gunstige voorwaarden het eigen personeel en politieke ambtsdragers hypotheken verleend. Dit gold tot voor kort als een secundaire arbeidsvoorwaarde. Een aanzienlijk deel van de hypotheekverstrekkingen liep via het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel, een onderdeel van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze heeft wegens 'gewijzigde marktomstandigheden’ besloten dit product niet langer aan te bieden en vanaf 1 januari 2013 geen nieuwe klanten meer te accepteren.

Publiek geld

Uit de wet Fido, die sinds 2001 van kracht is, volgt impliciet dat publiek geld niet voor niet-publieke doeleinden, zoals hypotheekverstrekking, ingezet mag worden. Remkes legde dit aanvankelijk niet uit als een absoluut verbod. In 2002 liet de minister wel in een circulaire aan de decentrale overheden weten ‘bankieren’ ongewenst te vinden. Uiteindelijk is het staatssecretaris Bijleveld die er in 2009 een einde aan maakte. Om hoeveel leningen het precies ging was toen niet helemaal duidelijk.

Kamervragen

D66-kamerlid Gerard Schouw vraagt zich af hoeveel en welke gemeenten door de ambtenarenleningen te kampen hebben met een hoge schuldpositie en heeft kamervragen gesteld. 

Reacties: 17

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

AS
We moeten nou maar ophouden de ambtenaren onder vuur te nemen. Begin maar bij de banken die hun personeel INCLUSIEF de top -zie SNS- "voordeeltjes" gunnen waar WIJ nu de rekening voor moeten betalen!!!! Hoezo zeuren over publieksgeld.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans
Helemaal eens met de reactie @Els!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
Leningen aan ambtenaren waren inderdaad secundaire arbeidsvoorwaarden tussen werkgever en werknemer. Ook bij mijn vorige werkgever in het bedrijfsleven bestond die mogelijkheid. Ik heb er geen gebruik van gemaakt omdat ik niet te afhankelijk wil zijn van een werkgever. In tegenstelling tot @Van Arum vind ik dit geen overheidstaak. Het gaat om een werkgeverstaak.

En als @Van Arum de krant even openslaat ziet hij dat de gemeente al een paar jaar startersleningen verstrekt. Momenteel is het dus 100% overheidstaak om leningen voor aanschaf woningen te verstrekken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ernst / ambtenaar
Ik heb al 10 jaar zo'n via de HVO afgesloten ambtenarenhypotheek. Volgens mij beinvloed dat de schuldenpostite van mijn werkgever helemaal niet! Via een tussenpersoon van HVO is het ondergebracht bij Delta Loyd. Goed dat het niet meer bestaat... het waren gewoon net zulke incompetente geldwolven (met verstopte woekerpolissen) als de rest. Altijd spijt gehad van het afsluiten daar. Rente is ook gewoon marktconform na de eerste rentevastperiode.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert Bakker / zelfstandig veiligheidsadviseur
Toen ik in 1973 ambtenaar werd en er een voorlichtingsbijeenkomst van het ABP was, stelde ik de vraag of het niet mogelijk was dat ambtenaren een hypotheek via ABP zouden kunnen krijgen. Wat is nou beter om te investeren in je eigen mensen /ambtenaren, zoals banken e.d. al JAREN deden en doen. ! Neen , dat kon niet ( dat wilden ze niet !) Jammer gemiste kans, want dat waren nooit risicovolle beleggingen geweest. P.s. ABP ambtenaren konden tot voor kort wel via een constructie goedkoper geld lenen ! Dus alsnog alle ambtenaren, etc en hypotheekfondsen van gemeenten bij ABP/APG onderbrengen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
Ik ben van mijn 47-jarige loopbaan 44 jaar ambtenaar geweest, waarvan 30 bij de lagere overheid, in totaal 4 gemeenten. Nergens werd de mogelijkheid tot hypothecaire faciliteiten geboden. Dat was wél bij de meeste energiebedrijven mogelijk, die "gouden" arbeidsvoorwaarden boden inclusief hele riante spaarregelingen waardoor je extra snel kon aflossen. Daarbij vergeleken is het bij de overheid, alleen al door de vele salariskortingen (Bestekkortingen, Boos op Koos, korting door minister Rood van D66) en de "legale"beroving van het pensioenfonds ABP met vele miljarden door Ruding en Rietkerk doorlopend armoe troef geweest!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Eerst maar even de kop van het artikel. Geld uitlenen betekent niet per definitie dat er een schuld ontstaat bij de geldgever. Overtollige kasgelden kunnen ook benut worden. Verder, als er wel geld voor geleend moet worden ontstaat er uiteraard een schuld maar daar staat idd een vordering tegenover; de nettoschuld is 0 de brutoschuld niet. Dongeradeel wilde schulden verminderen en dat doen door uitgeleend geld sneller terug te halen. Door zo'n aktie daalt de nettoschuld niet, de brutoschuld wel. In de kop wordt over gemeenten gesproken en het nekken van... Onzinnige kop. Overheden doen dit meer en dat juist; we krijgen ook korting op de prijs van een paspoort.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joop
De gemeenten hebben jarenlang enorm profijt gehad van de verstrekte hypotheken. De rente die voor deze hypotheken werd betaald was enkele procenten hoger dan de rente die zij van een bank zouden ontvangen voor hun overtollige kasgelden. Aflossen van de hypotheken betekent dus lagere rente-opbrengsten. Ofwel een gat in je begroting. Niet erg verstandig dus. Daarbij zijn deze hypotheken geen risico's voor de gemeente .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron Gast / vakbond CNV
BROODJE AAP VERHAALHet artikel is typisch een broodje aap verhaal.Op het moment van afsluiten van de lening zorgde de werkgever er voor om geen verlies te leiden.

Dus was er een klein opslagpercentage ( bijv. 0,5%) boven de rente die de overheid zelf moest betalen.

Er werd dus geen verlies op geleden.

En ook nu nog niet , tenzij de overheid zelf aan het bankieren gaat ...Dat er jaren later andere rentepercentages gelden, doet dus niet af aan de oorspronkelijke gedegen financiering.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H.H. / Financieel gemeente ambtenaar
Helemaal eens met @Els en met het eerste deel van @Hoekstra. Verder word ik weer eens bevestigd dat gemeenten in Nederland worden bestuurd door leken ten top. Hoezo dom? Zie de reactie van @schaduwfractielid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janske / Schaduwfractielid
Daarvoor hebben de bewoners veel gemeentelijkebelastingen betaald. De ene hand moest de andere nog altijd wassen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Als medewerkers goedkope hypotheken krijgen, moeten ze een extra naheffing van de fiscus krijgen. Dit is verkapt inkomen. Met terugwerkende kracht zelfs.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fred IJspeerd / juridisch beleidsmedewerker P&O
Deze berichtgeving begrijp ik wel en begrijp ik niet. De hypotheekschulden drukken inderdaad op de financiële positie van gemeenten. Aan de andere kant is er wel een degelijk onderpand voor die schulden. Dat zijn namelijk de woningen van de (ex-)ambtenaren en politieke ambtsdragers. In zoverre is er volgens mij geen verschil tussen de financiële positie van gemeenten en van de Nederlandse banken met ook grote hypotheekportefeuilles.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
D. van Arum / hoofd financien
Het gaat er niet om of de belangen goed zijn afgedekt......waar het om gaat of dit tot de taak van de overheid hoort om goedkope leningen te verstrekken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dieuwe / adviseur
net als bij banken was de overheid jarenlang een werkgever waar het basis salaris niet zo hoog was (in vergelijk met het bedrijfsleven) Via secundaire arbeidsvoorwaarden werd hierin deels tegemoet gekomen. Denk aan betere wachtgeldregelingen dan de markt, maar ook aan het verstrekken van hypotheekregelingen. De gemeente zou tegenover de lening aan de ambtenaar een lening kunnen afsluiten, zgn 1 op 1 financiering dan kost de lening de gemeente niks. Rekening houdens met de kracht van de geautomatiseerde systemen die alles verwerken. De gemeente kent echter een omslagfinanciering (t.o. elke activa wordt niet 1 op 1 een lening aangetrokken, maar een lening wordt pas aangetrokken als de financieringspositie dit vereist). In een markt met dalende rente kan dit zelfs voordeel opleveren voor de gemeente, de rente is inmiddels historisch laag, dus daar zit een hefboomfactor in ten gunste van de gemeente. Inmiddels zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden wat opgedroogd in overheidsland, en beroepen boze tongen zich op hun selectieve historische kennis; wat een onzin!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
els / ambtenaar
een zeer suggestieve kop die de lading absoluut niet dekt. Heeft de schrijver van het stuk zich wel verdiept in de kwestie?? Of is dit het artikel bedoeld voor de Telegraaf?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Voor zover mij bekend werden in het verleden via de gemeente/BNG dergelijke leningen verstrekt, waarbij de hypotheek op naam kwam te staan van de hypotheekgever. De gemeente stelde zich garant voor rente en aflossing (een garantie = géén schuld). Deze mogelijkheid werd wel door gemeenten geboden met als doel om ambtenaren aan zich te binden. Destijds voor eenzelfde mogelijkheid gesteld bleken rentepercentages bij derden zelfs gunstiger te zijn dan bij de BNG. De keus was dus snel gemaakt. Ik denk niet dat er vanwege de risico's veel gemeenten zijn die op eigen naam hypotheken aan personeelsleden verstrekten. De Telegraaf kan denk ik wat dit onderwerp betreft beter onderzoek doen bij bedrijven in de private sector.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie