Advertentie
financiën / Nieuws

Utrechts rekenfoutje van 40 miljoen euro

De stad Utrecht had onvoldoende specialistische kennis in huis om een goede berekening te maken van het gemeentefonds.

06 februari 2024
Duur rekenfoutje van de gemeente Utrecht: 40 miljoen minder inkomsten

De gemeente Utrecht komt in 2027 geen 35 miljoen euro te kort, maar dubbel zo veel. Oorzaak? Een foutieve berekening van het gemeentefonds.

Herberekening

De geldzorgen van de gemeente Utrecht waren al niet gering, maar een herberekening van de gemeentefondsuitkering van het rijk leidt tot een nog grotere uitdaging voor de wethouder Financiën. Waar in de meerjarenbegroting nog werd gerekend met een niet onaanzienlijk tekort van 21 tot 35 miljoen euro vanaf 2026 – een gevolg van de drie miljard aan rijksbezuinigingen op het gemeentefonds – blijkt dat nu dubbel zo groot te zijn. De gemaakte herberekening leert dat het structurele tekort vanaf 2027 nog eens 40 miljoen euro groter is.

Prijscompensatie

Utrecht krijgt namelijk minder geld krijgt van het rijk dan waar de stad vorig jaar vanuit was gegaan. Dat het extra tekort van 40 miljoen nu pas voor de dag komt, is het gevolg van een foutieve berekening van wat het gemeentefonds voor Utrecht de komende jaren in petto heeft. Het merendeel van het tekort, circa 24 miljoen euro, blijkt te zijn veroorzaakt door een foutieve raming van de prijscompensatie vanuit het rijk.

Zonder de gemaakte rekenfout goed te praten, wijst verantwoordelijk wethouder Susanne Schilderman (Financiën, D66) op de ingewikkelde systematiek van het gemeentefonds. Die wordt volgens haar steeds complexer. Dat is extra lastig, omdat de gemeente volgens haar onvoldoende specialistische kennis in huis heeft om het gemeentefonds te doorgronden. Onder andere door personele wisselingen op de werkvloer zouden continuïteit en kennis onvoldoende zijn geborgd. Daarbij komt dat er intern onvoldoende gedetailleerd is gecontroleerd, aldus het college.

Bezuinigingen

Een van de maatregelen van het college is het aantrekken van specialistische kennis van buiten de organisatie voor minimaal twee jaar en een intensievere begeleiding, ondersteuning en opleiding van de huidige medewerkers. Daarmee moet een herhaling van de gemaakte fouten worden voorkomen. Het college hoopt in mei, bij de Voorjaarsnota, voorstellen gereed te hebben waarmee het enorme gat zou kunnen worden gedicht. De verwachting is dat dat niet zonder bezuinigingen zal lukken.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Typisch voorbeeld van ons degenererende onderwijsniveau. Ziehier de gecombineerde effecten van vals optimisme, misinformatie, dyslexie en dyscalculie. Waar kan je als gemeente nu nog op rekenen...de WOZ inkomsten?
T. Simpelmans
Niet klagen over onvoldoende specialistische kennis maar juist blij zijn dat jullie de CAO wederom beneden de inflatie hebben afgesloten. Lekker goedkoop!

En vergeet vooral niet dat het personeelsbeleid vooral gericht moet zijn op diversiteit en inclusie!
P. Smit
Ben benieuwd of andere gemeenten wel een goede berekening hebben gemaakt.
Hielco Wiersma
En.....van even overleg plegen met het desbetreffende ministerie hebben ze in Utrecht ook nog nooit gehoord.
Advertentie