Advertentie
financiën / Nieuws

ABP verwacht premiestijging in 2022

Ambtenarenpensioenfonds ABP verwacht dat de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen volgend jaar zal stijgen van 25,9 naar 27,4 procent. Door de lagere verwachte beleggingsopbrengsten en de lage rente zijn de pensioenen aanmerkelijk duurder geworden en dat maakt een premiestijging noodzakelijk.

23 juli 2021
Pensioen-shutterstock-458072197.jpg

Ambtenarenpensioenfonds ABP verwacht dat de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen volgend jaar zal stijgen van 25,9 naar 27,4 procent. Door de lagere verwachte beleggingsopbrengsten en de lage rente zijn de pensioenen aanmerkelijk duurder geworden en dat maakt een premiestijging noodzakelijk.

Verwachting

‘Voor een werknemer met een bruto maandinkomen van € 3.500 is de totale premieverhoging € 9 netto per maand vanaf januari 2022’, schrijft ABP. Daarin zijn verwerkt de verwachte stijging van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen en de verwachte stijging van het arbeidsongeschiktheidspensioen (van 0,84 naar 1,02 procent). Werkgevers betalen 70 procent en werknemers 30 procent. Eind november wordt de definitieve premie bekend.

 

Stapsgewijs

ABP besloot begin 2020 het verwachte rendement te verlagen vanwege de economische malaise. Omdat het opbouwpercentage gelijk blijft, moet er meer premie worden betaald en het fonds koos voor een stapsgewijze verhoging. In november vorig jaar werd de eerste verhoging aangekondigd voor het huidige jaar - ook 9 euro voor een werknemer met een bruto maandinkomen van € 3.500. Dat was toen minder dan verwacht. De stijging werd gedempt doordat de gemiddelde levensduur minder snel omhoogging dan gedacht.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bart / zzp bij overheid
Het ABP verloor alle grip op de werkelijkheid. Waarom heeft ABP al decennialang een compleet ongeschikt bestuur? Corien Wortmann als bestuursvoorzitter bewijst al 6,5 jaar haar ongeschiktheid.

Ze betaalde in 2020 Eur 1.5 miljard aan bonussen vermogensbeheerders (ex bankiers) uit.

Per premiebetaler werd dus Euro 1.363 uit het pensioenvermogen gehaald(!) Iedereen weet dat indexbeleggen op lange termijn meer oplevert en de kosten extreem laag zijn. Nee ABP gooit het geld over de balk en komt dan met een premiestijging(...)

Alsof de premie van 2016 niet al steeg van 18,1 naar 25,9 procent in 2021. Een verhoging van 44 % in 5 jaar(!) En alsof de pensioenleeftijd de komende 30 jaar niet stijgt met 4 jaar. Terwijl afgenomen kindersterfte op geen enkele manier leidt tot gemiddeld hogere leeftijd.

"Afdekken risico rentedaling" 2007 vond het ABP niet nodig. Nooit kwam er een excuus brief voor hun desastreuze speculatie. Steeds was er het vingertje naar de rekenrente die gekoppeld is aan euribor. Die grote fout van ABP kostte 50 procent van de beleidsdekkingsgraad. (Van 136 naar 82% later iets gestegen). Moeiteloos presenteert ABP nog steeds premiestijgingen veroorzaakt door hun structurele faalbeleid. Het is de hoogste tijd dat het ABP schoon schip maakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Deze voorgestelde premieverhoging is een voortvloeisel van de verplichte lage rekenrente die pensioenfondsen van het Rijk/DNB (Klaas Knot) moeten hanteren voor toekomstige verplichtingen (0,1%). Terwijl al 20 jaar een rendement op het vermogen wordt behaald van ca. 7% wordt het ABP gedwongen om zich arm te rekenen. Gepensioneerden -maar ook de werkenden- hebben inmiddels na 2000 een indexatieachterstand voor hun kiezen gekregen van ca. 20%. Het is hoogste tijd dat een nieuw kabinet een einde maakt een deze janboel. Koolmees (D'66) laat het al jarenlang in de goot liggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
In goede tijden heeft het kabinet (minister Dales) een greep in de pensioenpot gedaan. Misschien dat haar opvolgster dat bedrag thans (met rente) weer terug kan storten?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
A.M.B. te Naar
Waarom zijn de beleggingsopbrengsten lager dan verwacht eigenlijk? De AEX heeft de hoogste stand ooit. Ik zou zeggen verkoop een groot deel van de aandelen en stap weer in als de beurs in elkaar stort. Of verwachten ze dat dit gebeurt en wachten ze daarop en geven ze nu al aan dat de opbrengsten daarom lager worden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hoekstra / Ambtenaar
Zodra het ABP verschijnt, is het prijsschieten.:

- de miljardenbonussen; die zijn betaald maar daar staat ook een hoger beteggingsresultaat tegenover. Per saldo winst voor het fonds en de deelnemers.

- indekken tegen renterisico. Wij zeggen hier: achteraf kijk je een koe in de kont. Bovendien: rentederivaten leveren geen kasstroom op tenzij je ze verkoopt. Als je verkoopt is de risicodekking weg dus moet je ze wel vasthouden. Als je daardoor een hogere dekkingsgraad krijgt (en die krijg je) en je daardom gaat indexeren gaat er wel echt geld de deur uit. Dat knelt dus.

- indexbeleggen als alternatief: indexbeleggen bestaat bij de gratie van echte beleggers. Een fonds van 500 mrd in indexproducten stoppen kan echt niet.

- hoog rendement compenseert de lage rekenrente, waardoor korten of forse premieverhogingen niet hoeven. Het hoge redement wordt dus gebruikt.En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Reynders / ambtenaar
Ik las gisteren in de krant dat de dekking weer dusdanig is dat ABP pensioenen geïndexeerd kunnen worden? Dit door de goede rendementen op aandelen.

De rente en de daaraan gelieerde rekenrente wordt al jaren kunstmatig laag gehouden omdat zuid-europa anders failliet gaat. Noord mag betalen, in afdrachten aan Brussel, met een hogere pensioenleeftijd en een lager pensioen. Ook de basis waarop het nieuwe pensioenstelsel is doorgedrukt blijft dubieus. De vakbonden hebben voor een korte termijn winst gekozen terwijl de effecten voor de jongere generaties ongewis zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het vermogen van het ABP is de eerste 5 maanden van dit jaar gestegen met 20 miljard euro en bedraagt inmiddels 580 miljard euro (op basis van de huidige situatie meer dan 50 jaar pensioen). Als je er vanuit uitgaat dat er een gemiddeld rendement van ca. 7% wordt behaald (=realiteit van de laatste 20 jaar) dan kan gemakkelijk een deel van het rendement op vermogen worden afgeroomd voor een verhoging van de rekenrente voor toekomstige verplichtingen (1% verhoging van de rekenrente levert al een hoger dekkingspercentage van ca. 11-12%). Waarom dit nog steeds niet gebeurt is mij een raadsel. Vakbonden hebben daar tijdens de laatste overlegronden over de nieuwe pensioenwetgeving niet aan gedacht, dit laten liggen. of het ingeleverd. Uiteraard had dit een harde voorwaarde moeten zijn bij de onderhandelingen. Maar als het om pensioenen gaat is het iedere keer weer hetzelfde negatieve liedje: er moet wettelijk worden gerekend met een dekkingspercentage voor toekomstige verplichtingen van 0,0% (dit jaar 0,1%).. Er was alle aanleiding om de pensioenen van de meeste pensioenfondsen reeds per 1 januari of 1 juli jl. te verhogen en te focussen op het wegwerken van een indexeringsachterstand van 20% voor zowel de werkenden als voor de gepensioneerden (de meest getroffenen op dit moment). In plaats daarvan dreigen zelfs de pensioenpremies per 1 januari 2022 ook nog eens te worden verhoogd (rekening 2/3 Rijk en 1/3 werknemer). Zo langzamerhand mag iedereen gerust eens gaan twijfelen aan de verstandelijke vermogens van vakbondsleiders, de meeste politici en de directie van de DNB.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Correctie: het vermogen van het ABP per 1 juli 2021 bedraagt 523 miljard euro (een toename vanaf 1 januari van 24 miljard euro = 4,6%). Mijn eigen resultaat bedraagt overigens meer dan 15%!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Edwin / Rijksambtenaar
Voor diegene die zeggen dat indexbeleggen geen optie is, waarom niet? Neem bijvoorbeeld Vanguard VTI als voorbeeld, een indexfonds met een belegd vermogen van 1.3 biljoen, daar kunnen best wat miljarden bij van ABP.Maar dat hoeft het ABP niet eens te doen, als Institutionele belegger zijn er speciale fondsen beschikbaar voor dit soort partijen van Vanguard, BlackRock, Northern Trust. Die kunnen die 500 miljard makkelijk kwijt in hun indexfondsen. Ze kunnen zelfs indexfondsen speciaal voor ABP opzetten gezien het vermogen. Dan kan ABP zelf de diverse indexen kiezen. Dat zal altijd nog goedkoper zijn dan alles ouderwets handmatig te blijven doen.Innovatie kennen ze niet bij het ABP.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie