Advertentie
financiën / Nieuws

200 miljoen garantie voor transitie jeugdzorg

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) stellen maximaal 200 miljoen euro beschikbaar tot 2018 om te voorkomen dat jeugdhulpinstellingen in de problemen komen.

10 juli 2014

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) stellen maximaal 200 miljoen euro beschikbaar tot 2018 om te voorkomen dat jeugdhulpinstellingen in de problemen komen door de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten.

Financiële verplichtingen

Het bedrag is inclusief de 40 miljoen euro die dit voorjaar bij het Begrotingsakkoord Zorg beschikbaar in het vooruitzicht is gesteld. De garantie van 200 miljoen is bedoeld om ervoor te zorgen dat de instellingen aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen wanneer zij in het nieuwe stelsel moeten samenwerken met een groot aantal gemeenten.

Frictiekosten voorkomen
Gemeenten en zorginstellingen moeten afspraken met elkaar maken om frictiekosten als gevolg van de veranderingen in de jeugdzorg zoveel mogelijk te voorkomen. Als er ondanks die afspraken toch niet te vermijden kosten overblijven is er deze regeling.

Terugbetalen
Zorginstellingen die in problemen komen, kunnen bij de Transitie Autoriteit Jeugd aankloppen voor steun. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat de zorg voor kinderen en gezinnen in gevaar komt en dat de instellingen niet op basis van teveel onzekerheden medewerkers moeten ontslaan. Het gaat om een garantieregeling. Instellingen moeten de financiële steun weer terugbetalen als zij voldoende omzet hebben.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mechtild Rietveld
Inderdaad een institutioneel belang en aanbodsgericht. Gemeenten kunnen zo makkelijk zwichten voor de druk van hun lokale en regionale zorgaanbieders. Ik hoop dan maar dat ze ook denken aan de zzp-ers en kleinere of kleinschalige en ook innovatieve zorgleveraars in hun gemeente die nu massaal kopje onder dreigen te gaan
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Hoogste tijd dat er op Rijks/VNG-niveau een instrument wordt gecreëerd voor toepassing van de methode 'personeel volgt de baan o.i.d.' en banenpools voor vrijkomend personeel van de 3D operatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Overigens opvallend dat er nu uit alle 'broekzakken en kontzakken' van dit Kabinet weer geld wordt getoverd. Er kan kennelijk nog steeds meer worden uitgegeven dan er binnenkomt. Of heeft dit soms te maken met onduidelijke (of onbetrouwbare?) afspraken tussen de Overheden, meevallers en een opgeblazen rijksbegroting 2014?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Inge Haanskorf / ZZP-er
Door extra financiële middelen beschikbaar te stellen zullen organisaties niet gestimuleerd worden om verandering te bewerkstelligen om zo kostenbesparend te zijn. Door de organisatie / kosten structuur te wijzigingen en over te gaan tot het optimaliseren van werkprocessen kan men uitvoerend personeel hun werkzaamheden efficiënter, effectiever laten uitvoeren waardoor de kwaliteit geborgd blijft......kortom bezuinigen binnen het management waardoor boventalligheid gereduceerd zal gaan worden en de uitvoering bekostigd kan worden
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JaapvV / adviseur
Precies de omgekeerde redenering die al in de lucht hing: Instituutsdenken vanuit het aanbod.

'Het geld is bedoeld om te voorkomen dat de zorg voor kinderen en gezinnen niet in gevaar komt...'. De spagaat is exemplarisch. Er is dus geen gelegenheid om het functioneren van de instellingen te beoordelen op basis van de hulp die kinderen nodig hebben, nee, ze gaan door op de ingeslagen weg en dus hebben ze meer geld nodig. Meer? Om wat ze al deden of zeggen te gaan doen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob Engels / wethouder
wij maar werken aan een nieuwe lokale toegangspoort. minder zorg, eerder schakelen, meer preventie en welzijn, gebruikmakend van het netwerk. indien zorg, dan lichter en korter en als het kan meer aandacht voor afschalen. (zorg is gelijk aan omzet) komt de rijksoverheid met een maatregel die de idiote prikkel in zich heeft om meer omzet te maken??? waar zijn we mee bezig?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Heel bijzonder, deze regeling...Als ik het goed begrijp kunnen jeugdzorginstellingen bij wie gemeenten minder zorg inkopen dan ze verwacht hadden en daardoor "in problemen komen" om geld bij het Rijk aankloppen. Maar waarom eigenlijk? Als er overcapaciteit is vergeleken met de vraag naar zorg vanuit gemeenten, waarom dan die overcapaciteit nog gefinancierd? Alleen om de banen tijdelijk aan te houden terwijl er geen vraag naar is? Jeugdzorgboventalligheid? Van Rijn banen, zoals eerst de Melkertbanen? Dat doet het Rijk toch elders ook niet.

En als het alleen vanwege de korte onzekerheid is (hooguit 2 a 3 maanden) dat instellingen op hun definitieve contracten moeten wachten, dan zou de regeling hooguit kunnen gelden als financiële overbrugging. Maar daar hebben we toch banken voor?

Maar daarvoor is echt geen 200 miljoen nodig, zeker nu de meeste jeugdzorginstellingen al een budgetgarantie van gemeenten gekregen hebben - Bureaus jeugdzorg al vanaf maart. Overigens kennen veel jeugdzorginstellingen grote financiële buffers.Ik denk dat van de maatregel een verkeerde prikkel zal uitgaan. Instellingen worden nu niet aangespoord om hun kostenstructuur neerwaarts bij te stellen - van Rijn & Teeven springen toch bij...En is er reden om de jeugdzorg anders te behandelen dan de instellingen die te maken hebben met overgang van AWBZ-taken naar gemeenten (Wmo)? Ik denk het niet...

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie