Advertentie
financiën / Nieuws

Akkoord nieuwe cao voor ambtenaren gemeenten

Gemeenteambtenaren gaan er in de nieuwe cao gemiddeld 9 procent op vooruit. In de laagste salarisschalen is de plus ruim 13 procent.

22 februari 2023
De acties van ambtenaren worden opgeschort
De Vries Media/ANP-HH

Vakbonden en gemeenten hebben in principe overeenstemming bereikt ambtenaren dit jaar een flinke loonsverhoging te geven. Afgesproken is de lonen in de laagste schalen met 13 procent te laten stijgen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de vuilnisophalers en medewerkers van de stadsreiniging.

Financieel Statenadviseur

Provincie Zeeland
Financieel Statenadviseur

Senior Adviseur Publiekszaken

BMC
Senior Adviseur Publiekszaken

Aflopend

In de hoogste salarisschalen (vanaf schaal 11) blijft de loonstijging beperkt tot zo’n 7 procent. Medewerkers in de schalen daartussen – bijvoorbeeld de buitengewone opsporingsambtenaren – zien hun loon dit jaar met 12 procent omhoog gaan.

Acties opgeschort

Vanwege het akkoord – dat overigens nog moet worden goedgekeurd door de vakbondsleden van FNV, CNV en PDO en de gemeenten – worden de ambtenarenstakingen vooralsnog opgeschort. De afgelopen weken gooiden in diverse steden vuilnisophalers hun werk neer, waardoor het afval op straat bleef liggen. In Amsterdam is dat sinds deze week het geval. Eerder gebeurde dat in Utrecht en Den Haag al.

Gevarieerde loonstijging

Ton Heerts, hoofdonderhandelaar namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), liet vorige week tijdens de landelijke protestmanifestatie in Utrecht al doorschemeren snel met een nieuw, hoger loonbod te komen dan de plus van 5 procent waarmee de werkgevers het in eerste instantie wilden laten in 2023. Maar een stijging van 12 procent, zoals de FNV eiste, zou volgens hem voor gemeenten onbetaalbaar zijn. De oplossing is gevonden in een gevarieerde loonstijging in de verschillende salarisschalen.

Aantrekkelijke werkgever

De financiële afspraken komen volgens de ondertekenaars van het principeakkoord tegemoet aan de noodzaak om te investeren in de koopkracht van de medewerkers en in de aantrekkelijkheid van de gemeentelijke sector voor zittende en nieuwe medewerkers.

Derde ziektejaar

Behalve afspraken over een loonstijging, is onder andere overeengekomen dat gemeenteambtenaren een extra vrije dag krijgen. Vanaf volgend jaar is 5 mei met behoud van salaris een vrije dag voor ze. De thuiswerkvergoeding gaat omhoog naar 3 euro per dag. Het zogenoemde derde ziektejaar, een vurige wens van de gemeentelijke werkgevers, wordt afgeschaft. Ook stopt de loondoorbetaling bij ziekte na 104 weken. In plaats daarvan krijgen alle medewerkers een bijdrage aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Positief advies

De vakbonden leggen het principeakkoord dat geldt voor zo’n 190.000 ambtenaren met een positief advies voor aan hun leden. De gemeenten besluiten uiterlijk 6 april of ze het akkoord bekrachtigen.

 

 

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met €240 en daarna 2%.

Stel je zit eind schaal 11. Dan verdien je €5.372 bruto per maand.
Dat wordt dan €5.724 bruto. Dat is +6,5%. Prijzen van consumentengoederen- en diensten waren in 2022 gemiddeld 10,0 procent hoger dan in 2021 aldus het CBS. Even voor de bonden: +6,5% - 10% = -3,5%.

Iedereen boven schaal 6 gaat erop achteruit.

Kan iemand mij uitleggen hoe hiermee wordt geïnvesteerd in de koopkracht van de medewerkers? En in de aantrekkelijkheid van de gemeentelijke sector voor zittende en nieuwe medewerkers?
T. Simpelmans
Daar moet ik nog bij vermelden dat die 10,0% inflatie bedacht is volgens de Nederlandse berekeningswijze, speciaal verzonnen om de cao-lonen in dit land te drukken te drukken. Als de berekeningswijze wordt gehanteerd de ook de rest van Europa gebruikt, dan valt de inflatie doorgaans zo'n 15% hoger uit, dus 11,5%. Aan de bonden de uitdaging om bovenstaand sommetje nog een keer te maken, maar dan met 11,5% inflatie.
P. Janssen
Ik weet niet waar de genoemde 7% vandaan komt, doch vanaf schaal 11 mag je toch echt maar tot 6% verbetering ontvangen. Een beetje gemeentesecretaris gaat er maar 2,5 % op vooruit. Op alle fronten wordt er genivelleerd in dit land. Een beetje carrière maken wordt genadeloos afgestraft. Geen wonder dat iedereen met een beetje bagage zzp-er wordt in deze tijd.
Henry Kerstens
Volgens mij hebben de onderhandelaars vergeten dat zij de belangen van de gemeenten en de belangen van de gemeentelijke medewerkers dienen.

Het aantal moeilijk te vervullen vacatures binnen gemeenteland is al moeilijk te vervullen.
Met dit voorstel voorspel ik dat vele gemeentelijke ambtenaren besluiten toch maar naar het bedrijfsleven of naar de provinciale of rijksoverheid over te stappen.
Instroom zal nog verder afnemen en de inhuur daarmee flink toenemen.

Sorry, maar ik kan dit bod zelfs niet serieus nemen.
De zogenaamde goede beloning voor de lagere schalen is een fars. Deze is voor een groot deel al door de wet afgedwongen. Het minimum maandloon op basis van 36 uur is € 2184,-. Dus wie houdt wie nu voor de gek?

Volledigheidshalve:
- secondaire arbeidsvoorwaarden vervallen zoals 3e jaar ziektewet.
- thuiswerkvergoeding: advies van NIBUD = € 3,00. Gemeenten betalen € 2,15.
- internetvergoeding: ik moet een snellere verbinding aanschaffen om thuis te kunnen werken. Vergoeding is € 0,85 per dag waarbij helaas dag niet is gespecificeerd. Indien dit thuiswerkdag is krijg ik dus een fractie van de extra kosten vergoed

Ik sluit me aan bij mijn voorgangers. We gaan erop achteruit.
Bob de Jong
Waarom nou weer dat nodeloze nivelleren!? Nu mogen de 'hogere' schalen betalen voor de loonsverhoging van de 'lagere'. Want blijkbaar hoeven de 'hogere' schalen niet gewaardeerd te worden? Ik zou als ik de VNG of de onderhandelaars was even kijken in welke salarisschalen de meeste openstaande vacatures zijn. Hint: het zijn niet de 'lagere'.
Peter van Heeswijk
De werkgever en vakbonden liegen de medewerkers in de lage schalen voor.
Alle medewerkers die in de nieuwe schalen onder € 2.217,89 verdienen gaan er minder op vooruit dan door de bonden wordt voorgesteld.
Dit komt omdat het wettelijk minimumloon op 1.934,40 is vastgesteld voor 2023, dus de medewerkers hadden hier sowieso recht op.
De € 2.217,89 is de uitkomst als bij het wettelijk minimumloon € 240 wordt opgeteld en daarna 2%.

Als dit wordt toegepast zal de voorgespiegelde loonstijging lage schalen en gemiddelde loonstijging ineens een stuk minder zijn!
Peter van Heeswijk
Schaal 1 trede 0 gaat er volgens overzicht bonden 16,42% op vooruit. De werkelijkheid is een schamele 2,2%. De rest krijgen de medewerkers al via het minimumloon.
Schaal 1 trede 6 gaat er 13,2% op vooruit in plaats van de voorgespiegelde 14,56% etc.
Tot en met schaal 5 zijn er medewerkers die nu bedrogen worden door zowel de werkgever als de bonden.
Peter van Heeswijk
Zoals al meerdere mensen aangeven zit de krapte bij de gemeenten voornamelijk bij schaal 9 en hoger.
Met dit voorstel zal die krapte verder groeien. Als burger zou ik maar vast gaan rekenen op een overheid die traag gaat reageren op diverse verzoeken.
Henk Visser
Een herverdeling van de plus in de CAO over de verschillende schalen heen is op zich sympathiek en begrijpelijk. In tijden van extreme inflatie lijkt me dat ook gerechtvaardigd.

Echter, de VNG kon zichzelf wel een in de voet schieten. De vacatures zoals ik die voorbij zie komen zijn vaak schaal 10 of hoger. Dan ligt het risico op de loer dat je een minder aantrekkelijke werkgever wordt voor deze werkzoekenden. Daarnaast loop je ook het risico dat met een percentuele verhoging van de lonen van 10% of meer voor de meer uitvoerende functies ook het uitbesteden van de bijbehorende werkzaamheden een stuk aantrekkelijker wordt.
Tinussie Kay
Ik ben het helemaal eens met deze mooie, nieuwe CAO voor 1 jaar.
Goed dat de werkgever inziet dat het oorspronkelijke voorstel haast beledigend was. Nominale stijging loon, zorgt voor nivellering. Kloof rijk-arm werd en wordt sowieso steeds groter. Hulde dus wat mij betreft.
Wel erg belangrijk is dat nu al gestart gaat worden met de CAO vanaf 1-1-2024, deze nu eens voor afloop huidige CAO vastgesteld is.
Hans Bakker
Ik heb in mijn gemeentehuis NIEMAND iets horen zeggen over de CAO onderhandelingen behalve…..de VUILNISMANNEN. Met name veel jonge ambtenaren zijn geen lid meer van vakbonden. Free riders dus. Wat mij betreft hebben ambtenaren die klagen dit aan zichzelf te danken. Dat zij er toch nog iets hebben uitgehaald is dankzij bonden en de vuilnismannen. Dus vuilnismannen, hartelijk bedankt. En jullie hebben het echt verdiend.
Advertentie