/ Blog

Natuur en biodiversiteit: de basis voor een duurzame leefomgeving

Natuur en biodiversiteit: de basis voor een duurzame leefomgeving

10 september 2021

Als mensen zijn we afhankelijk van de natuur en de processen die zich afspelen in de natuur. De natuur levert ons onder andere voedsel, gezondheid, geneesmiddelen, grondstoffen, ontspanning en welzijn. Een gezond ecosysteem zuivert ons water en onze lucht, houdt het klimaat in balans, zet afval om in grondstoffen, zorgt voor de bestuiving en besmetting van gewassen en levert nog zoveel meer. Zonder voldoende biodiversiteit hebben we geen goed functionerende ecosystemen. Natuur en biodiversiteit hebben dan ook een intrinsieke waarde voor mens, dier en leefomgeving. Ze dragen bij aan zowel economische processen als ons gehele welbevinden. En zijn wat mij betreft dan ook onmisbaar, zeker ook bij het vinden van oplossingen voor de klimaatcrisis.

Cruciaal

Hoe dat zit? Dit decennium is cruciaal om het verlies aan natuur en biodiversiteit te stoppen en te herstellen. Want alleen de duurzame bescherming van levende soorten en hun ecosystemen kan de klimaat- en biodiversiteitscrisis een halt toeroepen en zorgen voor een toekomstige gezonde leefomgeving. Elke oplossing voor klimaatverandering moet daarom samen gaan met een oplossing voor het herstel en vergroten van biodiversiteit. Alleen zó maken we samen echt duurzame impact.


Duurzame impact

Wat doen mijn collega's en ik? Wij zetten ons bij Arcadis in voor een positieve en duurzame impact op onze leefomgeving. We richten ons daarbij op de instandhouding en verbetering van biodiversiteit bovenop wettelijke verplichtingen. We gaan dus voor méér dan alleen compliant zijn. We werken samen met onze klanten en partners aan de bewustwording over en integrale toepassing van natuur en biodiversiteit in de oplossingen die we bieden. We werken aan:

  • Natuurherstel, -beheer en -ontwikkeling, zowel in het landelijk gebied als op en in het water
  • Natuur in de gebouwde omgeving
  • Het kwantificeerbaar maken van biodiversiteit: de waarde van biodiversiteit

Onze projecten variëren van het in kaart brengen van lokale natuurtypologieën in steden tot het verbeteren van habitats van soorten in het buitengebied. Zowel binnen als buiten natuurgebieden. Op land en op zee.


Het is tijd

De tijd is gekomen om natuur en biodiversiteit een hoofdrol te geven in alle initiatieven die de leefomgeving veranderen. Laten we samen biodiversiteit en onze natuurlijke hulpbronnen beschermen, herstellen en duurzaam gebruiken voor de generaties die na ons komen. Wij helpen daarbij graag.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.