Advertentie
digitaal / Nieuws

'Zorg sneller voor groene en digitale banen'

In aanloop naar de begrotingsbehandeling van EZK deze week vraagt de VNG aandacht voor een aantal onderwerpen.

21 november 2022
groen en digitaal idee
Shutterstock

Het kabinet wil het tekort aan ict’ers terugdringen en gemeenten juichen het aangekondigde actieplan toe, maar er moeten nieuwe doelgroepen worden aangeboord. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken komende week. Verder willen gemeenten onder meer hulp bij de uitrol van netwerken en kan het toezicht op het energieverbruik door bedrijven volgens de VNG veel makkelijker.

Versnippering van initiatieven

Om nieuwe doelgroepen aan te boren stelt de VNG voor dat er landelijke wervingscampagnes komen, opleidingen worden versneld, investeringen worden gedaan in onderwijs en structurele samenwerking wordt gestimuleerd tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het Actieplan Groene en Digitale Banen, waar de VNG op reageert, werd aangekondigd op Prinsjesdag en moet zorgen voor meer jongeren in het technisch onderwijs en moet de versnippering van initiatieven tegengaan.

Krapte op alle vlakken

‘Zonder arbeid geen energietransitie’, schrijft de VNG in de position paper. De digitale en energietransitie is een grote opgave waarvoor veel aannemers, installateurs, ecologen, adviseurs, juristen en beleidsmedewerkers nodig zijn. ‘Wij zien de krapte in de arbeidsmarkt op al deze vlakken toenemen.’ Conclusie: de groene en digitale banen moeten er sneller komen.

Niet-technische functies

Het tweede aandachtspunt bij het actieplan is de aandacht voor niet-technische functies. ‘Tekorten aan niet-technische functies zijn kwantitatief kleiner, maar deze functies zijn onmisbaar om bijvoorbeeld wijkuitvoeringsplannen te kunnen maken met voldoende draagvlak van inwoners, zodat het technisch geschoold personeel aan de slag kan.’

Uitvoerbare regelingen

Ten derde moet de samenwerking tussen de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken beter om te zorgen dat de goede bedoelingen leiden tot uitvoerbare regelingen. Er moet een samenhangende aanpak komen met meer structurele financiering zonder schotten. ‘Er zijn nu heel veel tijdelijke regelingen voor doelgroepen met verschillende verantwoordingssystematieken.’ De tijd en het geld die regio’s daaraan kwijt zijn, kunnen ze niet besteden aan klanten.

Onrendabele gebieden

Verder hebben gemeenten hulp nodig bij de uitrol van vaste en mobiele netwerken, zeker als het gaat om onrendabele gebieden. ‘Private aanbieders zijn zeer actief om de meest rendabele locaties aan te sluiten, maar frustreren iedere poging om ook minder rendabele locaties aangesloten te krijgen.’ Tien Gelderse gemeenten ondervonden hoe moeilijk het was toen ze het heft in eigen handen namen: de Alice in Wonderland-achtige reis bracht het UB Rivierenland langs Luxemburg, Brussel, een vijandige markt, een koppige provincie en de rechtbank in Arnhem.

Efficiënter toezicht

En het toezicht op de energiebesparing door bedrijven kan veel efficiënter, wil de VNG benadrukken, als de bevoegde gezagen rechtstreeks zouden kunnen beschikken over de verbruiksgegevens die netbeheerders hebben. Dat mag niet en daarmee gaat tijd verloren. De benodigde wijziging van de regelgeving is volgens de VNG relatief eenvoudig. ‘Gemeenten, provincies en omgevingsdiensten willen dat dit nu zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie