Advertentie
digitaal / Nieuws

'Wethouder en college Woerden handelden onjuist'

Zowel het Woerdens college als de opgestapte oud-wethouder Bob Duindam hebben onjuist gehandeld. Zo luidt de conclusie van het onderzoek dat Bureau Berenschot uitvoerde.

22 april 2016

Zowel het Woerdens college als de opgestapte oud-wethouder Bob Duindam hebben onjuist gehandeld. Zo luidt de conclusie van het onderzoek dat Bureau Berenschot uitvoerde in opdracht van de gemeenteraad.

Afstand nemen van aandelen

Duindam raakte als wethouder in opspraak nadat er sprake was van schijn van belangenverstrengeling. De opgestapte wethouder was voor zijn benoeming als wethouder aandeelhouder van het bedrijf Gemboxx, dat betrokken raakte bij een ICT-project van de gemeente. Duindam stelde bij zijn benoeming in 2012 als wethouder dat hij afstand zou doen van de aandelen in GemBoxx. In 2014 had hij dit voltooid. Uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat er echter geen opgave is gedaan van de achtergestelde startlening van Duindam aan het bedrijf, ter waarde van 25.000 euro en verschillende andere leningen van in totaal 9800 euro.

Aandelen in bedrijf met sterke banden

Daarnaast had Duindam als wethouder nog wel aandelen in het bedrijf Innovum. 'Gezien de sterke banden die Innovum heeft met GemBoxx, komt de aanschaf van aandelen Innovum niet overeen met de toezegging aan de raad van de heer Duindam dat hij de banden met GemBoxx beëindigt. Door het niet melden van de aandelen Innovum heeft de heer Duindam geen inzicht gegeven in zijn handelen en zijn beweegredenen daarbij. De heer Duindam heeft in onze optiek in dezen onvoldoende openheid betracht en gehandeld in strijd met het normenkader, ook al heeft hij de aandelen slechts twaalf dagen in zijn bezit gehad.'

Inconsequent handelen

Alles overwegend is Duindam volgens de rapporteurs inconsequent geweest in zijn handelwijze. 'Met zijn handelen heeft hij laten zien dat hij op sommige momenten aandacht had voor integriteit en zich bewust was van (de schijn van) belangenverstrengeling en bevoordeling die kon ontstaan. Op andere momenten was de heer Duindam hier niet alert op en handelde hij in strijd met de gedragscode integriteit.'

College niet vrijuit 

Ook het college gaat voor de onderzoekers niet vrijuit, omdat deze onvoldoende alert is geweest bij de betrokkenheid van Duindam bij besluitvorming over GemBoxx. 'Het is een besluit geweest van het college om de heer Duindam aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever voor de ICT-coöperatie die in samenwerking met GemCloud werd opgericht. Hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor het omgaan met zijn belangen ligt bij de heer Duindam, vinden wij dat ook het college een verantwoordelijkheid had om hier alert op te zijn en zo te voorkomen dat hij portefeuillehouder werd. Te meer omdat de heer Duindam enkele maanden eerder zich in het college onthoudt van beraadslaging waar het GemBoxx betreft.'
 

Lees het volledige onderzoeksrapport van Berenschot hier. 

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

August Biels / gewezen ambtenaar
Ik wil er toch op wijzen dat de term "schijn van belangenverstrengeling" nogal eens verkeerd gebruikt wordt.Er is sprake van een "schijn van belangenverstrengeling" als er een belangenverstrengeling LIJKT te zijn, die er niet is. In zo'n geval wekt iets kennelijk de SCHIJN dat die belangenverstrengeling er is, terwijl die er in werkelijkheid niet is.In dit geval, bij wethouder Duindam, is er geen sprake van "schijn van belangenverstrengeling", maar gewoon van doodordinaire belangeverstrengeling. Deze wethouder wist werk en ondernemerschap niet gescheiden te houden en belazerde de boel.Leuk om te lezen overigens dat Gemmbox zich op deze wijze van klanten verzekert. Dat moet menige andere gemeentelijke klant een goed gevoel geven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
een regioburger / consultant
Even geheel los van de inhoud van de case waar in geen oordeel over heb een citaatje uit het rapport van Berenschot: "Op vrijdag 11 maart 2016 zijn de delen van het conceptrapport aan de heer Duindam verzonden. Daarbij werd hij in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van drie en een halve dag te reageren".

Een weekend, schandalig. Net als dat andere bureau met een B kent Berenschot donders goed het belang van het moment voor de onderzochte(n), en dan krijg je zeg maar een weekend om zo'n concept te lezen, te beoordelen en er een zinnige reactie op te geven, al dan niet met hulp van deskundige bijstand. Deze overvaltactiek lijkt nergens op vanuit een veronderstelde positie van onafhankelijkheid, objectiviteit en zorgvuldigheid van de onderzoekers. Gelukkig heeft men dat - waarschijnlijk op aandrang van de advocaat van betrokkene - zelf ook in gezien en de termijn vervolgens in een paar stapjes wat verlengd. Jammer dat ook zo'n bureau zo'n leermoment nog moet hebben na alle leerzame ongelukken-dossiers die de laatste jaren voorbij kwamen van dat andere bureau met een B waarvan men zou denken dat het altijd deskundig, zorgvuldig en fair werkt, maar waarvan intussen tuchtrechtelijke bij herhaling vet gebleken is van niet. Het is voldoende bewezen: integriteitbeoordelingen horen niet in handen bij commerciële onderzoekers die weliswaar selectief interviews kunnen afnemen (waarbij belanghebbenden straffeloos kunnen liegen) maar zonder bevoegdheid tot getuigenverhoor, dus de status van verklaringen blijft discutabel en als er dan ruis zit op de feiten is de uitkomst van een onderzoek nogal eens onbetrouwbaar. Het is triest dat de overheid het repressief onderzoek bij vermeende schendingen nog altijd zo diffuus georganiseerd heeft (interne onderzoekers, stichtingen verkapt onder BZK, wetenschappers al dan niet vanuit hun faculteit, commerciële adviesbureaus zonder certificering en ongeacht een status van seriematige tuchtrechtelijke veroordelingen). Noem het nog steeds een rommeltje.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jakov
Leverde Gemmbox kwaliteit?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
alexander / ambtenaar
de schijn van belangenverstrengeling is op het bestuurlijke terrein al voldoende om dingen te laten. Dit ging inderdaad al verder.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ivo
Wat is het beleid van Binnenlands Bestuur bij het vermelden van de partij van een betrokken politicus?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Adelo
Is het nu gembox, gemmbox, gemboxx of gemmboxx?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie